ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1018/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXII/1018/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1017/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXII/1017/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1016/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
LXXXII/1016/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1015/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXII/1015/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2034/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia na 2024 r.
Nr aktu prawnego
2034/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2033/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania Sołectwu Nibork Drugi składników mienia Gminy
Nr aktu prawnego
2033/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2032/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2032/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2031/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica
Nr aktu prawnego
2031/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2030/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
2030/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 2029/2024 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 stycznia 2024 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Nr aktu prawnego
2029/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2028/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
2028/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2027/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
2027/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2026/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
2026/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2025/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 stycznia 2024 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
2025/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
Porozumienia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2024/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
2024/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2023/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 stycznia 2024 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
2023/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2022/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
2022/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2021/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 stycznia 2024 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
2021/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2020/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 stycznia 2024 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
2020/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2019/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2019/2024
Status
Zmieniony
Lp: 81
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2018/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej szczegółowe zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów przy wykorzystaniu systemu EDICTA
Nr aktu prawnego
2018/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2017/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2017/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2016/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli w latach 2022-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
2016/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2015/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
2015/2024
Status
Zmieniony
Lp: 85
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2014/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2014/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2013/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
2013/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2012/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 2036
Nr aktu prawnego
2012/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2011/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023
Nr aktu prawnego
2011/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2010/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
2010/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2009/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
2009/2023
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji