ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-06-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1226/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 1226/2018 Obowiązujący
62 2018-06-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1225/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 1225/2018 Obowiązujący
63 2018-06-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1224/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 1224/2018 Obowiązujący
64 2018-06-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1223/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1223/2018 Obowiązujący
65 2018-06-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1222/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn."Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020" 1222/2018 Obowiązujący
66 2018-06-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1221/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1221/2018 Obowiązujący
67 2018-06-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1220/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1220/2018 Obowiązujący
68 2018-06-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania Sołectwu Zagrzewo do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 1219/2018 Obowiązujący
69 2018-06-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania Sołectwu Zimna Woda do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 1218/2018 Obowiązujący
70 2018-06-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania Sołectwu Rączki do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 1217/2018 Obowiązujący
71 2018-06-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1216/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania Sołectwu Radomin do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 1216/2018 Obowiązujący
72 2018-06-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1215/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1215/2018 Zmieniony
73 2018-06-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1214/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 1214/2018 Obowiązujący
74 2018-06-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1213/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosków o uhonorowanie uczniów tytułami Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku 1213/2018 Obowiązujący
75 2018-06-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1212/2018 Obowiązujący
76 2018-06-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1211/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 1211/2018 Obowiązujący
77 2018-06-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1210/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1210/2018 Obowiązujący
78 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/745/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzicy LIII/745/2018 Obowiązujący
79 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/744/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nidzicy LIII/744/2018 Obowiązujący
80 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/743/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dna 24 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego "Można żyć inaczej" realizowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" LIII/743/2018 Obowiązujący
81 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/742/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" LIII/742/2018 Obowiązujący
82 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/741/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego LIII/741/2018 Obowiązujący
83 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/740/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość LIII/740/2018 Obowiązujący
84 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/739/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość LIII/739/2018 Obowiązujący
85 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/738/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica LIII/738/2018 Obowiązujący
86 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/737/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica LIII/737/2018 Obowiązujący
87 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/736/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica LIII/736/2018 Obowiązujący
88 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/735/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica LIII/735/2018 Obowiązujący
89 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/734/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Leśnej w Nidzicy LIII/734/2018 Obowiązujący
90 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/733/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Nidzicy LIII/733/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu