ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR II/3/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nidzicy
Nr aktu prawnego
II/3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 5/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 3/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołeckich na terenie Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
2/2024
Status
Zmieniony
Lp: 66
Data podjęcia
2024-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
1/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
I/2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
I/1/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2152/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
2152/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2151/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy
Nr aktu prawnego
2151/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2024-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2150/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
2150/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2149/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024
Nr aktu prawnego
2149/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2148/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie trybu naliczania i terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
2148/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2147/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku udzielono pomocy publicznej
Nr aktu prawnego
2147/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2146/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2146/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2145/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
Nr aktu prawnego
2145/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2144/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2144/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2143/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Nr aktu prawnego
2143/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1094/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
LXXXV/1094/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1093/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z boisk, zlokalizowanych na terenie Stadionu Miejskiego im. Ks. Ryszarda Gamańskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXXV/1093/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1092/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXV/1092/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1091/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXXV/1091/2024
Status
Unieważniony w części
Lp: 83
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1090/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
LXXXV/1090/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1089/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXXV/1089/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1088/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej
Nr aktu prawnego
LXXXV/1088/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1087/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
LXXXV/1087/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1086/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Nr aktu prawnego
LXXXV/1086/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1085/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
LXXXV/1085/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXV/1084/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXV/1084/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2142/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
2142/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji