ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9601
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/207/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Planowania Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
XXI/207/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9602
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/208/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXI/208/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9603
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/209/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/282/04 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 9 września 2004 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nidzica do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XXI/209/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9604
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/210/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nidzicy za 2007 rok
Nr aktu prawnego
XXII/210/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9605
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/211/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXII/211/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9606
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/212/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
XXII/212/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9607
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/213/2008 z dnia 24.04.2008 roku W sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XXII/213/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9608
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/214/2008 z dnia 24.04.2008 <br> wWsprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XXII/214/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9609
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/215/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie zwolnienia osób posiadających status bezrobotnych z opłaty dotyczącej wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Nr aktu prawnego
XXII/215/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9610
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/216/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Likusy, gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
XXII/216/2008
Status
Uchylony
Lp: 9611
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/217/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brzeźno Łyńskie, gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
XXII/217/2008
Status
Uchylony
Lp: 9612
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/218/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łysakowo, gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
XXII/218/2008
Status
Uchylony
Lp: 9613
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/219/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej w Tatarach, gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
XXII/219/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9614
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/220/2008 z dnia 24.04.2008<br> W sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
XXII/220/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9615
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/221/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXII/221/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9616
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/222/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXII/222/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9617
Data podjęcia
2008-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/223/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie programu gospodarczego w zakresie rozwoju urządzeń oświetlenia drogowego
Nr aktu prawnego
XXII/223/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9618
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/224/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla ziemi nidzickiej"
Nr aktu prawnego
XXII/224/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9619
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/225/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla ziemi nidzickiej"
Nr aktu prawnego
XXII/225/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9620
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/226/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/226/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9621
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/227/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/227/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9622
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/228/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/228/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9623
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/229/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/229/2008
Status
Zmieniony
Lp: 9624
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/230/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zatwierdzenia projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XXIII/230/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9625
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/231/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/2007 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Nr aktu prawnego
XXIII/231/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9626
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/232/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/232/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9627
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/233/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nidzica - UCHYLONA
Nr aktu prawnego
XXIII/233/2008
Status
Uchylony
Lp: 9628
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/234/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Nidzica
Nr aktu prawnego
XXIII/234/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9629
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/235/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XXIII/235/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 9630
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/236/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXIII/236/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji