ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9991
Data podjęcia
2007-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 183/07 Burmistrza Nidzicy z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Załącznik Nr 1
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 183/07
Status
Obowiązujący
Lp: 9992
Data podjęcia
2007-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 184/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „ Remont chodnika przy ul. Żwirowej Nidzicy”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 184/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 9993
Data podjęcia
2007-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Nr 185/07 z dnia 03 sierpnia 2007r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu
Nr aktu prawnego
185/07
Status
Zmieniony
Lp: 9994
Data podjęcia
2007-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 186/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 03 sierpnia 2007 roku w sprawie: wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Nidzicy Załącznik Nr 1
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 186/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 9995
Data podjęcia
2007-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 187/2007 Burmistrz Nidzicy z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 187/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 9996
Data podjęcia
2007-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 188/07 Burmistrz Nidzicy z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia terminu składnia wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 188/07
Status
Obowiązujący
Lp: 9997
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 189/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 08 sierpnia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 189/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 9998
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie 190/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 09 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 190/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 9999
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie 191/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 09 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany w kalendarzu imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych w Gminie Nidzica na rok 2007
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 191/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10000
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie 192/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 09 sierpnia 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) na zadanie: „Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Orłowie”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 192/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10001
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie 193/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 09 sierpnia 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm. ) na zadanie: wykonanie nawierzchni asfaltowej na utwardzonej części dz. nr 4-77/2 w Nidzicy w ramach zadania inwestycyjnego Urządzenie placu zabaw przy jeziorku miejskim .pod budowę skateparku .
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 193/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10002
Data podjęcia
2007-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 194/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 194/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10003
Data podjęcia
2007-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 195/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Nr aktu prawnego
195/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10004
Data podjęcia
2007-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 196/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 sierpnia 2007 r w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nidzica i planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2007r. Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 196/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10005
Data podjęcia
2007-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
197/2007 z dnia 10.08.2007 <br> Zmieniające Zarządzenie Nr 101/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do
Nr aktu prawnego
197/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10006
Data podjęcia
2007-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 198/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Załącznik Nr 1
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 198/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10007
Data podjęcia
2007-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 199/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „ Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie”.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 199/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10008
Data podjęcia
2007-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 200/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeglądu gwarancyjnego na zadaniu inwestycyjnym "Remont Ratusza - etap I: Adaptacja poddasza i remont dachu Ratusza Miejskiego w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 200/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10009
Data podjęcia
2007-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 201/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: przedłużenia terminu składnia wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 201/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10010
Data podjęcia
2007-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 202/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 202/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10011
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 203/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa drogi Tatary – Siemiątki – I etap”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 203/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10012
Data podjęcia
2007-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 204/2007 Burmistrza Nidzica z dnia 27 sierpnia 2007 w sprawie: powołania Zespołu ds. funduszy strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 204/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10013
Data podjęcia
2007-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 206/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „ Wykonanie robót dodatkowych do zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Żwirowej”.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 206/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10014
Data podjęcia
2007-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 207/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) na zadanie: „Remont drogi w m. Szerokopaś”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 207/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10015
Data podjęcia
2007-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 208/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm. ) na zadanie: „Remont nawierzchni ul. Kilińskiego w Nidzicy”
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 208/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10016
Data podjęcia
2007-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 209/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 03 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Załącznik Nr 1
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 209/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10017
Data podjęcia
2007-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 210/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 05 września 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2007 rok”.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 210/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10018
Data podjęcia
2007-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 211/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 05 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik Nr 1
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 211/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10019
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 212/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 września 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 212/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 10020
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 213/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Nidzicy Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 213/2007
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji