ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 10141
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/185/2008 z dnia 31.01.2008 <br> W sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania”. - UCHYLONA
Nr aktu prawnego
XX/185/2008
Status
Zmieniony
Lp: 10142
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/186/2008 z dnia 31.01.2008 <br> W sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
XX/186/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10143
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/187/2008 z dnia 31.01.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XX/187/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10144
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/188/2008 z dnia 31.01.2008 <br> W sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/461/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z 15 lutego 2006r w sprawie podjęcia stanowiska o przeznaczeniu zaadoptowanych pomieszczeń na poddaszu Ratusza Miejskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XX/188/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10145
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/189/2008 z dnia 31.01.2008 <br> W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XX/189/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10146
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/190/2008 z dnia 06 marca 2008 roku W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXI/190/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10147
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/191/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica dla Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXI/191/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10148
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/192/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica oddanej w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXI/192/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10149
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/193/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXI/193/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10150
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/194/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXI/194/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10151
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/195/2008 z dnia 06.03.2008 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXI/195/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10152
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/196/2008 z dnia 06.03.2008 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXI/196/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10153
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/197/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2007 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXI/197/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10154
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/198/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata
Nr aktu prawnego
XXI/198/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10155
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/199/2008 z dnia 06.03.2008 roku W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność gminy Nidzica - UCHYLONA
Nr aktu prawnego
XXI/199/2008
Status
Uchylony
Lp: 10156
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/200/2008 z dnia 06.03.2008<br> W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/133/2007 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 08 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Nidzica na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXI/200/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10157
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/201/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/486/06 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nidzica do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Nr aktu prawnego
XXI/201/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10158
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/202/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
Nr aktu prawnego
XXI/202/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10159
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/203/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie przekazania środków finansowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXI/203/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10160
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/204/2008 z dnia 06.03.2008 <br> Wsprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Nr aktu prawnego
XXI/204/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10161
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/205/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
Nr aktu prawnego
XXI/205/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10162
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/206/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania”
Nr aktu prawnego
XXI/206/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10163
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/207/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Planowania Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
XXI/207/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10164
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/208/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXI/208/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10165
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/209/2008 z dnia 06.03.2008 <br> W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/282/04 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 9 września 2004 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nidzica do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XXI/209/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10166
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/210/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nidzicy za 2007 rok
Nr aktu prawnego
XXII/210/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10167
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/211/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXII/211/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10168
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/212/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
XXII/212/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10169
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/213/2008 z dnia 24.04.2008 roku W sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XXII/213/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10170
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/214/2008 z dnia 24.04.2008 <br> wWsprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XXII/214/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji