ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 10171
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/219/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej w Tatarach, gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
XXII/219/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10172
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/220/2008 z dnia 24.04.2008<br> W sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
XXII/220/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10173
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/221/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXII/221/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10174
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/222/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXII/222/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10175
Data podjęcia
2008-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/223/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie programu gospodarczego w zakresie rozwoju urządzeń oświetlenia drogowego
Nr aktu prawnego
XXII/223/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10176
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/224/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla ziemi nidzickiej"
Nr aktu prawnego
XXII/224/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10177
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/225/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla ziemi nidzickiej"
Nr aktu prawnego
XXII/225/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10178
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/226/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/226/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10179
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/227/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/227/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10180
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/228/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/228/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10181
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/229/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/229/2008
Status
Zmieniony
Lp: 10182
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/230/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zatwierdzenia projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XXIII/230/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10183
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/231/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/2007 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Nr aktu prawnego
XXIII/231/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10184
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/232/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/232/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10185
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/233/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nidzica - UCHYLONA
Nr aktu prawnego
XXIII/233/2008
Status
Uchylony
Lp: 10186
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/234/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Nidzica
Nr aktu prawnego
XXIII/234/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10187
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/235/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XXIII/235/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10188
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/236/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXIII/236/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10189
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/237/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXIII/237/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10190
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/238/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
XXIII/238/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10191
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/239/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica oddanej w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXIII/239/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10192
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/240/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
XXIII/240/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10193
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/241/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Nidzica na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXIII/241/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10194
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/242/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznyc
Nr aktu prawnego
XXIII/242/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10195
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/243/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/243/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10196
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/244/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie odwołania redaktora naczelnego "Głosu Nidzickiego"
Nr aktu prawnego
XXIII/244/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10197
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/245/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie powołania redaktora naczelnego "Głosu Nidzickiego"
Nr aktu prawnego
XXIII/245/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10198
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/246/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
XXIII/246/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10199
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/247/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi
Nr aktu prawnego
XXIII/247/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10200
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/248/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji
Nr aktu prawnego
XXIII/248/2008
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji