ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 10201
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/249/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/249/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10202
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/250/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie nadania statutu Nidzickiemu Ośrodkowi Kultury w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIV/250/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10203
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/251/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/251/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10204
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/252/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/252/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10205
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/253/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/253/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10206
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/254/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nidzickiego w celu realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-Nidzica: Etap I Nr 1528 N Witramowo - Łyna - dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w lokalizacji od km 11+756 do km 20+029,61, Nr 1264 N Leszcz-Moczysko w lokalizacji od km 25+741 do km 26+146,17 wraz z opracowaniem projektu budowlanego"
Nr aktu prawnego
XXIV/254/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10207
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/255/2008 z dnia 26.06.2008 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
XXIV/255/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10208
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/256/2008 z dnia 26.06.2008 W sprawie regulaminu użytkowania placów zabaw
Nr aktu prawnego
XXIV/256/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10209
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/257/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie przystąpienia Gminy Nidzica do Rejonu S Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZ0) Działdowo w zakresie realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010
Nr aktu prawnego
XXIV/257/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10210
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIV/258/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektów rozporządzeń w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/258/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10211
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
371/2008 z dnia 19.03.2008 <br> W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2007 rok
Nr aktu prawnego
371/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10212
Data podjęcia
2008-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
315/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
315/2008
Status
Zmieniony
Lp: 10213
Data podjęcia
2008-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
316/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
316/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10214
Data podjęcia
2008-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
317/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmian do Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 15/2006 z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego na obszarze kraju
Nr aktu prawnego
317/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10215
Data podjęcia
2008-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
318/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 280/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Gminy Nidzica oraz ustalenia regulaminu jej działania
Nr aktu prawnego
318/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10216
Data podjęcia
2008-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
319/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie powołania członków Rady Sportu Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
319/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10217
Data podjęcia
2008-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
320/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
320/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10218
Data podjęcia
2008-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
321/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu Gminy Nidzica w 2008 roku
Nr aktu prawnego
321/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10219
Data podjęcia
2008-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
322/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica
Nr aktu prawnego
322/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10220
Data podjęcia
2008-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
323/2008 z dnia 08.01.2008 <br> W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na zadanie: "Budowa sieci wodociągoweji kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Nidzicy" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ulicy Olsztyńskiej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
323/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10221
Data podjęcia
2008-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
324/2008 z dnia 10.01.2008 <br> Zmieniające Zarządzenia Burmistrza Nidzicy: Nr 279/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, Nr 304/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku i Nr 315/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
324/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10222
Data podjęcia
2008-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
325/2008 z dnia 11.01.2008 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej"
Nr aktu prawnego
325/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10223
Data podjęcia
2008-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
326/2008 z dnia 14.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych powoływanych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
326/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10224
Data podjęcia
2008-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
327/2008 z dnia 15.01.2008 W sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
327/2008
Status
Zmieniony
Lp: 10225
Data podjęcia
2008-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
328/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
328/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10226
Data podjęcia
2008-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
329/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie realizacji zadań obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Nidzica w 2008 roku
Nr aktu prawnego
329/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10227
Data podjęcia
2008-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
330/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Nidzica w 2008 roku
Nr aktu prawnego
330/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10228
Data podjęcia
2008-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
331/2008 z dnia 16.01.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
331/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10229
Data podjęcia
2008-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
332/2008 z dnia 16.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
332/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10230
Data podjęcia
2008-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
333/2008 z dnia 17.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
333/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji