ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 10231
Data podjęcia
2008-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
431/2008 z dnia 12.06.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
431/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10232
Data podjęcia
2008-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
432/2008 z dnia 17.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
432/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10233
Data podjęcia
2008-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
433/2008 z dnia 18.06.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Odwoławczej do spraw przyjęć dzieci do przedszkoli miejskich w Nidzicy
Nr aktu prawnego
433/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10234
Data podjęcia
2008-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
434/2008 z dnia 18.06.2008 <br> W sprawie odwołania członka komisji przetargowej oraz uzupełnienia jej składu w celu oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udziale zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
434/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10235
Data podjęcia
2008-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
435/2008 z dnia 20.06.2008 <br> W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko do spraw inwestycji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
435/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10236
Data podjęcia
2008-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
436/2008 z dnia 20.06.2008 <br> W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko aplikanta - strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
436/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10237
Data podjęcia
2008-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
437/2008 z dnia 20.06.2008 <br> W sprawie powołania zespołu do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe
Nr aktu prawnego
437/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10238
Data podjęcia
2008-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
438/2008 z dnia 23.06.2008 <br> W sprawie powołania komisji
Nr aktu prawnego
438/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10239
Data podjęcia
2008-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
439/2008 z dnia 23.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
439/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10240
Data podjęcia
2008-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
441/2008 z dnia 27.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
441/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10241
Data podjęcia
2008-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
442/2008 z dnia 27.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
442/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10242
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
443/2008 z dnia 30.06.2008 <br> W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok
Nr aktu prawnego
443/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10243
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
444/08 z dnia 30.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
444/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10244
Data podjęcia
2008-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
445/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie zasad i typu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Nr aktu prawnego
445/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10245
Data podjęcia
2008-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
446/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia 294/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
446/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10246
Data podjęcia
2008-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
447/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
447/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10247
Data podjęcia
2008-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
448/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nidzicy
Nr aktu prawnego
448/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10248
Data podjęcia
2008-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
449/2008 z dnia 02.07.2008<br> W sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia oględzin z zakresu podatków lokalnych na terenie Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
449/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10249
Data podjęcia
2008-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
450/2008 z dnia 03.07.2008 <br> W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i archiwizowania dokumentów Komisji Egzaminacyjnych
Nr aktu prawnego
450/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10250
Data podjęcia
2008-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
451/2008 z dnia 03.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
451/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10251
Data podjęcia
2008-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
452/2008 z dnia 03.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
452/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10252
Data podjęcia
2008-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
453/2008 z dnia 03.07. 2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż
Nr aktu prawnego
453/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10253
Data podjęcia
2008-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
454/2008 z dnia 04.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
454/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10254
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
377/2008 z dnia 31.03.2008 <br> W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok
Nr aktu prawnego
377/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10255
Data podjęcia
2008-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
413/2008 z dnia 21.05.2008 <br> W sprawie zmiany regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica
Nr aktu prawnego
413/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji