ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
91 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/732/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2037 LIII/732/2018 Obowiązujący
92 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIII/731/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok LIII/731/2018 Obowiązujący
93 2018-05-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1209/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy 1209/2018 Obowiązujący
94 2018-05-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1208/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica 1208/2018 Obowiązujący
95 2018-05-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 1207/2018 Obowiązujący
96 2018-05-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1206/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 1206/2018 Obowiązujący
97 2018-05-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1205/2018 Obowiązujący
98 2018-05-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1204/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1204/2018 Obowiązujący
99 2018-05-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1203/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy", "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych" oraz "Polityki zarządzania sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w Urzędzie Miejskim w Nidzicy" 1203/2018 Obowiązujący
100 2018-05-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1202/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1202/2018 Obowiązujący
101 2018-05-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy 1201/2018 Obowiązujący
102 2018-05-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1200/2018 Obowiązujący
103 2018-05-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 1199/2018 Obowiązujący
104 2018-05-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1198/2018 Obowiązujący
105 2018-05-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących operacji "WIOSKI TEMATYCZNE GMINY NIDZICA" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1197/2018 Obowiązujący
106 2018-05-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych 1196/2018 Obowiązujący
107 2018-05-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1195/2018 Obowiązujący
108 2018-05-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku 1194/2018 Obowiązujący
109 2018-05-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku 1193/2018 Obowiązujący
110 2018-05-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku" w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1192/2018 Obowiązujący
111 2018-05-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących operacji "Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1191/2018 Obowiązujący
112 2018-05-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1190/2018 Obowiązujący
113 2018-05-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1189/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1189/2018 Obowiązujący
114 2018-05-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 1188/2018 Obowiązujący
115 2018-05-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1187/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 1187/2018 Obowiązujący
116 2018-05-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1186/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1186/2018 Obowiązujący
117 2018-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1185/2018 Obowiązujący
118 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica 1184/2018 Nieobowiązujący
119 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1183/2018 Obowiązujący
120 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 1182/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu