ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2024-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2126/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
2126/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2024-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2125/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
2125/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2124/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Nidzica wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Nr aktu prawnego
2124/2024
Status
Zmieniony
Lp: 94
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2123/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2123/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2122/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2122/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2121/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
2121/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2120/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
2120/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2119/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2119/2024
Status
Zmieniony
Lp: 99
Data podjęcia
2024-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2118/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresach: dowożenia uczniów do szkół, polityki społecznej
Nr aktu prawnego
2118/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2117/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
2117/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2116/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024
Nr aktu prawnego
2116/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2115/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2115/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2114/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
2114/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1083/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nidzica w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1083/2024
Status
Zmieniony
Lp: 105
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1082/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1082/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1081/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1081/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1080/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1080/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1079/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1079/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1078/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1078/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1077/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nidzica za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1077/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1076/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1076/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1075/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1075/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1074/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1074/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1073/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz do wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1073/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1072/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1072/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1071/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1071/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1070/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Nidzica na lata 2024 - 2029
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1070/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1069/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1069/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1068/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka Orłowska
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1068/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1067/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Wały
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1067/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji