ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1828/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przekazania Sołectwu Szerokopaś składników mienia Gminy
Nr aktu prawnego
1828/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1827/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
1827/2023
Status
Zmieniony
Lp: 93
Data podjęcia
2023-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1826/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1826/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1825/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
1825/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1824/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1824/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1823/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
1823/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1822/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej
Nr aktu prawnego
1822/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1821/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1821/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1820/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1820/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1819/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1819/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1818/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1818/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1817/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1817/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1816/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1816/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1815/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1815/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1814/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1814/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1813/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1813/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1812/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przydziału i rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1812/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1811/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1811/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1810/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1810/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1809/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1809/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1808/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przekazania Sołectwu Jabłonka składników mienia Gminy
Nr aktu prawnego
1808/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1807/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1807/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1806/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1806/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1805/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1805/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1804/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
1804/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1803/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1803/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1802/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1802/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1801/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1801/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1800/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1800/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1799/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1799/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji