ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1801/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1801/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1800/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1800/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1799/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1799/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1798/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1798/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1797/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1797/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1796/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1796/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1795/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1795/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1794/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1794/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1793/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1793/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1792/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1792/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1791/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1791/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1790/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1790/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1789/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1789/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1788/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1788/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1787/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1787/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1786/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1786/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1785/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
1785/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1784/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
1784/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1783/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1783/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1782/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 36
Nr aktu prawnego
1782/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1781/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 2036
Nr aktu prawnego
1781/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1780/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1780/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1779/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023
Nr aktu prawnego
1779/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXII/931/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXII/931/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXII/930/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. „Nidzicki Klaster Energii”
Nr aktu prawnego
LXXII/930/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1778/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nidzica na rok 2023"
Nr aktu prawnego
1778/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1777/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1777/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1776/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1776/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1775/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1775/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1774/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1774/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji