ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/927/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/927/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/926/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/926/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/925/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/925/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/924/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/924/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/923/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/923/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/922/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/922/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/921/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/921/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/920/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/920/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/919/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/919/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/918/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/918/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/917/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXXI/917/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/916/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXI/916/2023
Status
Unieważniony w części
Lp: 163
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/915/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie gminy
Nr aktu prawnego
LXXI/915/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/914/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nidzicy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXXI/914/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/913/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LXXI/913/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/912/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Nidzica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
LXXI/912/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/911/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXI/911/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/910/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz odstąpienia od zbycia w drodze przetargu
Nr aktu prawnego
LXXI/910/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/909/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 2036
Nr aktu prawnego
LXXI/909/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/908/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXI/908/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/907/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej budżet Gminy Nidzica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXI/907/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/906/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nidzicy za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LXXI/906/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/905/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2022
Nr aktu prawnego
LXXI/905/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXI/904/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXI/904/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1772/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w związku z jego nieobecnością
Nr aktu prawnego
1772/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1771/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nidzica na rok 2023"
Nr aktu prawnego
1771/2023
Status
Zmieniony
Lp: 177
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1770/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych
Nr aktu prawnego
1770/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1769/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 36
Nr aktu prawnego
1769/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1768/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1768/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1767/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1767/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji