ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1063/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Żelazno
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1063/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1062/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nidzica w roku 2024
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1062/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1061/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1061/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1060/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXXIV/1060/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1059/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1059/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1058/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1058/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1057/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1057/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1056/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nidzica wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych ich najemcom
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1056/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1055/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nidzica na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1055/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1054/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1054/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1053/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1053/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1052/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1052/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2113/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2023
Nr aktu prawnego
2113/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2112/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023
Nr aktu prawnego
2112/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2111/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
2111/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2110/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
2110/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2109/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
2109/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2108/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2108/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2107/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresach: ochrony i promocji zdrowia; polityki społecznej; kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego; kultury fizycznej; dowożenia uczniów do szkół.
Nr aktu prawnego
2107/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2106/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
2106/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2105/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
2105/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2104/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Nr aktu prawnego
2104/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2103/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2103/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2024-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2102/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
2102/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2101/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy
Nr aktu prawnego
2101/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2100/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
2100/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2099/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2099/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrz nr 2098/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - działki numer: 48/1, obręb 4 m. Nidzica, 191/33, obręb Natać Wielka gm. Nidzica oraz 191/34, obręb Natać Wielka gm. Nidzica.
Nr aktu prawnego
2098/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2097/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 1920/2023 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
2097/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2096/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wprowadzania w życie zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Nidzicy dla potrzeb realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Nr aktu prawnego
2096/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji