ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
151 2018-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1165/2018 Obowiązujący
152 2018-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1164/2018 Obowiązujący
153 2018-04-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1163/2018 Obowiązujący
154 2018-04-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1162/2018 Obowiązujący
155 2018-04-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 1161/2018 Obowiązujący
156 2018-04-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1160/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 1160/2018 Obowiązujący
157 2018-04-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1159/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1159/2018 Obowiązujący
158 2018-04-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 1158/2018 Obowiązujący
159 2018-04-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 1157/2018 Obowiązujący
160 2018-04-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1156/2018 Obowiązujący
161 2018-04-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1155/2018 Obowiązujący
162 2018-04-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1154/2018 Obowiązujący
163 2018-04-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1153/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1153/2018 Obowiązujący
164 2018-04-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1152/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1152/2018 Obowiązujący
165 2018-04-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1151/2018 Obowiązujący
166 2018-04-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1150/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 1150/2018 Obowiązujący
167 2018-04-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1149/2018 Zmieniony
168 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/715/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica LI/715/2018 Obowiązujący
169 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/714/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych LI/714/2018 Obowiązujący
170 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/713/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw" LI/713/2018 Obowiązujący
171 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/712/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrywania skargi na działalność Burmistrza Nidzicy LI/712/2018 Obowiązujący
172 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/711/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nidzicy LI/711/2018 Obowiązujący
173 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/710/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę LI/710/2018 Obowiązujący
174 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/709/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nidzica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych LI/709/2018 Obowiązujący
175 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/708/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w prawie podziału gminy Nidzica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym LI/708/2018 Obowiązujący
176 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/707/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Nidzicka Karta Seniora LI/707/2018 Zmieniony
177 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/706/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy i nadania jej statutu LI/706/2018 Obowiązujący
178 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/705/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości LI/705/2018 Obowiązujący
179 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/704/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica LI/704/2018 Obowiązujący
180 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/703/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nidzica w roku 2018 LI/703/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu