ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
181 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/702/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica, zbywanych na rzecz najemców LI/702/2018 Obowiązujący
182 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/701/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nidzica oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków LI/701/2018 Obowiązujący
183 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/700/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nidzicy LI/700/2018 Obowiązujący
184 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/699/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2037 LI/699/2018 Obowiązujący
185 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LI/698/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok LI/698/2018 Obowiązujący
186 2018-04-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 03 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 1148/2018 Obowiązujący
187 2018-04-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1147/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 1147/2018 Obowiązujący
188 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1146/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1146/2018 Obowiązujący
189 2018-03-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1145/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nidzica. 1145/2018 Obowiązujący
190 2018-03-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1144/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017. 1144/2018 Obowiązujący
191 2018-03-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1143/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2017. 1143/2018 Obowiązujący
192 2018-03-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1142/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 1142/2018 Obowiązujący
193 2018-03-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1141/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 1141/2018 Obowiązujący
194 2018-03-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1140/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. 1140/2018 Obowiązujący
195 2018-03-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1139/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 1139/2018 Obowiązujący
196 2018-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1138/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu pn.:"Lokalny Program Rewitalizacji gminy Nidzica w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow". 1138/2018 Obowiązujący
197 2018-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1137/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 1137/2018 Obowiązujący
198 2018-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1136/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 1136/2018 Obowiązujący
199 2018-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1135/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1135/2018 Obowiązujący
200 2018-03-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1134/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica 1134/2018 Obowiązujący
201 2018-03-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1133/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy za rok 2017. 1133/2018 Obowiązujący
202 2018-03-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1132/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1132/2018 Obowiązujący
203 2018-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1131/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 15.03.2018 uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Nidzica 1131/2018 Obowiązujący
204 2018-03-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1130/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 13.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat. 1130/2018 Obowiązujący
205 2018-03-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1129/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 12.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 1129/2018 Obowiązujący
206 2018-03-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1128/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 09.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1128/2018 Zmieniony
207 2018-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1127/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 08.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy za rok 2017. 1127/2018 Obowiązujący
208 2018-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1126/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 08.03.2018 r. w sprawie zmiany w Kalendarzu Imprez w Gminie Nidzica na 2018 rok. 1126/2018 Obowiązujący
209 2018-03-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1125/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica. 1125/2018 Zmieniony
210 2018-03-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1124/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 07.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica 1124/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu