ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2095/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2095/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2094/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nidzica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Nr aktu prawnego
2094/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2093/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2093/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2024-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2092/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2092/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2024-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2091/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2091/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2024-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2090/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w naborze wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2024
Nr aktu prawnego
2090/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2089/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
2089/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2088/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych
Nr aktu prawnego
2088/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2087/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2087/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2086/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy za rok 2023
Nr aktu prawnego
2086/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2085/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy za rok 2023
Nr aktu prawnego
2085/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2084/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2024.
Nr aktu prawnego
2084/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1051/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1051/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1050/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1050/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1049/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nidzica na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1049/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1048/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1048/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1047/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1047/2024
Status
Zmieniony
Lp: 198
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1046/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1046/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1045/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1045/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1044/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1044/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 201
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1043/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1043/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1042/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1042/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1041/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1041/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1040/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1040/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1039/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Nidzicy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1039/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1038/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1038/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIII/1037/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXIII/1037/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2083/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
2083/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2082/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
2082/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2024-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2081/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Nr aktu prawnego
2081/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji