ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1769/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 36
Nr aktu prawnego
1769/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1768/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1768/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1767/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1767/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1766/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
1766/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1765/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1765/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1764/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1764/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2023-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1763/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1763/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1762/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1762/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2023-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1761/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1761/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1760/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 36
Nr aktu prawnego
1760/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1759/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1759/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1758/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023
Nr aktu prawnego
1758/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1757/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1757/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1756/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1756/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1755/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie: kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1755/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1754/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
1754/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1753/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Nr aktu prawnego
1753/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1752/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1752/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/903/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nidzica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027
Nr aktu prawnego
LXX/903/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/902/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowisko kierownicze w świetlicy szkolnej
Nr aktu prawnego
LXX/902/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 201
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/901/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXX/901/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/900/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Senior + z siedzibą w Wietrzychowie, działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXX/900/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/899/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXX/899/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/898/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXX/898/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/897/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „Nidzica-Południe" na terenie Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXX/897/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/896/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Nidzica nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne
Nr aktu prawnego
LXX/896/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/895/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Nidzica nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
LXX/895/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/894/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXX/894/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/893/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXX/893/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXX/892/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
LXX/892/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji