ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1751/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1751/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1750/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu Gminy Nidzica w 2022 roku
Nr aktu prawnego
1750/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1749/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1749/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1748/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresach: Ochrony i promocji zdrowia; kultury fizycznej; polityki społecznej
Nr aktu prawnego
1748/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1747/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko inspektora ds. zarządu dróg gminnych
Nr aktu prawnego
1747/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1746/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr aktu prawnego
1746/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2023-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1745/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1745/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1744/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1744/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1743/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1743/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1742/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ustalenia w 2023 roku dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
1742/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 221
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1741/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Nr aktu prawnego
1741/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1740/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych
Nr aktu prawnego
1740/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1739/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego
Nr aktu prawnego
1739/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1738/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresach: ochrony i promocji zdrowia; polityki społecznej; kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego; kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
1738/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1737/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1737/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1736/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1736/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1735/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej
Nr aktu prawnego
1735/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1734/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
Nr aktu prawnego
1734/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1733/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy
Nr aktu prawnego
1733/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2023-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1732/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające Regulamin organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1732/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 231
Data podjęcia
2023-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1731/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
1731/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 232
Data podjęcia
2023-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1730/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
1730/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 233
Data podjęcia
2023-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1729/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
1729/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 234
Data podjęcia
2023-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1728/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1728/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 235
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1727/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1727/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 236
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1726/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1726/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 237
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1725/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Nidzica za 2022 rok
Nr aktu prawnego
1725/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1724/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
1724/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1723/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023
Nr aktu prawnego
1723/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 240
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1722/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1722/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji