ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
211 2018-03-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1123/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1123/2018 Obowiązujący
212 2018-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1122/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych. 1122/2018 Obowiązujący
213 2018-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1121/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 1121/2018 Obowiązujący
214 2018-03-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1120/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przekazania wyposażenia Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie. 1120/2018 Obowiązujący
215 2018-03-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1119/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy kończącego służbę przygotowawczą. 1119/2018 Obowiązujący
216 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/696/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/673/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nidzica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XLIX/696/2018 Obowiązujący
217 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/695/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej XLIX/695/2018 Obowiązujący
218 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/694/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XLIX/694/2018 Nieobowiązujący
219 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/693/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XLIX/693/2018 Obowiązujący
220 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/692/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XLIX/692/2018 Obowiązujący
221 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/691/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XLIX/691/2018 Obowiązujący
222 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/690/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica i ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej XLIX/690/2018 Obowiązujący
223 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/689/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nidzica na lata 2018-2022 XLIX/689/2018 Obowiązujący
224 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/688/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica w obrębie Waszulki XLIX/688/2018 Zmieniony
225 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/687/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2036 XLIX/687/2018 Obowiązujący
226 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/686/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok XLIX/686/2018 Obowiązujący
227 2018-03-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1118/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1118/2018 Obowiązujący
228 2018-03-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1117/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 02.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1117/2018 Obowiązujący
229 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1116/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w kalendarzu Imprez w Gminie Nidzica na 2018 rok. 1116/2018 Obowiązujący
230 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1115/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1115/2018 Obowiązujący
231 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1114/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica w 2018 roku 1114/2018 Obowiązujący
232 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1113/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica 1113/2018 Obowiązujący
233 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1112/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1112/2018 Obowiązujący
234 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1111/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. 1111/2018 Obowiązujący
235 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1109/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1109/2018 Obowiązujący
236 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1110/2018 z dnia 26 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat 1110/2018 Obowiązujący
237 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1108/2018 z dnia 23 lutego 2018 r w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w naborze wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2018 1108/2018 Obowiązujący
238 2018-02-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1107/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzania oględzin nieruchomości przed i po zakończeniu realizacji zadań służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowanych do realizacji na terenie gminy Nidzica ze środków budżetu Gminy Nidzica 1107/2018 Obowiązujący
239 2018-02-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2018 1106/2018 Obowiązujący
240 2018-02-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1105/2018 z dnia 19 lutego 2018 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko audytora wewnętrznego 1105/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu