ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2053/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
2053/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2052/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
2052/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2051/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2051/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2050/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Nr aktu prawnego
2050/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2049/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2049/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2048/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
2048/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2047/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nidzica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
2047/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2046/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2046/2024
Status
Zmieniony
Lp: 219
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2045/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
2045/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2044/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
2044/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 221
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2043/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024
Nr aktu prawnego
2043/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2042/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2042/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2041/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
2041/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2040/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
2040/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2039/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2024
Nr aktu prawnego
2039/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2038/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Nidzica
Nr aktu prawnego
2038/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2037/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej szczegółowe zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów przy wykorzystaniu systemu EDICTA
Nr aktu prawnego
2037/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2036/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
2036/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2035/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenie "Regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Nidzicy oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług".
Nr aktu prawnego
2035/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1036/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXII/1036/2024
Status
Zmieniony
Lp: 231
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1035/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXII/1035/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 232
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1034/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXXII/1034/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 233
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1033/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXXII/1033/2024
Status
Unieważniony w całości
Lp: 234
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1032/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXXII/1032/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 235
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1031/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXXII/1031/2024
Status
Uchylony
Lp: 236
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1030/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
LXXXII/1030/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 237
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1029/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie: określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXXII/1029/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1028/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXII/1028/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1027/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXII/1027/2024
Status
Zmieniony
Lp: 240
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXII/1026/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXXII/1026/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji