ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1724/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
1724/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1723/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023
Nr aktu prawnego
1723/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1722/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1722/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/888/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXIX/888/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/887/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXIX/887/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/886/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „Nidzica-Południe" na terenie Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXIX/886/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/885/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXIX/885/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/884/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXIX/884/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/883/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXIX/883/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/882/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXIX/882/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/881/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXIX/881/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/880/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXIX/880/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/879/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica, zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
LXIX/879/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/878/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 2036
Nr aktu prawnego
LXIX/878/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXIX/877/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIX/877/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1721/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1721/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1720/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1720/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1719/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych
Nr aktu prawnego
1719/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1718/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
1718/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1717/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
1717/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 261
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1716/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
1716/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 262
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1715/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
1715/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 263
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1714/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Nr aktu prawnego
1714/2023
Status
Zmieniony
Lp: 264
Data podjęcia
2023-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1713/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego miejsc publicznych
Nr aktu prawnego
1713/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 265
Data podjęcia
2023-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1712/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
1712/2023
Status
Zmieniony
Lp: 266
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1711/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1711/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 267
Data podjęcia
2023-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1710/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji podmiotowi uczestniczącemu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie: dowożenia uczniów do szkół w 2023 roku
Nr aktu prawnego
1710/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 268
Data podjęcia
2023-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1709/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1709/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 269
Data podjęcia
2023-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1708/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1708/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 270
Data podjęcia
2023-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1707/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1707/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji