ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
241 2018-02-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1104/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 1104/2018 Obowiązujący
242 2018-02-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1103/2018 z dnia 16 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Nidzica na rok 2018" 1103/2018 Obowiązujący
243 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1102/2018 z dnia 14 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1102/2018 Obowiązujący
244 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1101/2018 z dnia 14 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 1101/2018 Obowiązujący
245 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1100/2018 z dnia 14 lutego 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1100/2018 Obowiązujący
246 2018-02-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1099/2018 z dnia 12 lutego 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy 1099/2018 Obowiązujący
247 2018-02-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1098/2018 z dnia 12 lutego 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych gminy i dotacji dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy 1098/2018 Obowiązujący
248 2018-02-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1097/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1097/2018 Obowiązujący
249 2018-02-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1096/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat 1096/2018 Obowiązujący
250 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1095/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica 1095/2018 Obowiązujący
251 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1094/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica 1094/2018 Obowiązujący
252 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1093/2018 z dnia 6 lutego 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1093/2018 Obowiązujący
253 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1092/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1092/2018 Obowiązujący
254 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1091/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną" 1091/2018 Obowiązujący
255 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1090/2018 z dnia 5 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1090/2018 Obowiązujący
256 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1089/2018 z dnia 5 lutego 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 1089/2018 Obowiązujący
257 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1088/2018 z dnia 5 lutego w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane 1088/2018 Obowiązujący
258 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1087/2018 z dnia 5 lutego 2018 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1087/2018 Obowiązujący
259 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1086/2018 z dnia 5 lutego 2018 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1086/2018 Obowiązujący
260 2018-02-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1085/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1085/2018 Zmieniony
261 2018-01-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1084/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki majątkiem trwałym Gminy Nidzica i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 1084/2018 Obowiązujący
262 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/685/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XLVIII/685/2018 Obowiązujący
263 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/684/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XLVIII/684/2018 Zmieniony
264 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/683/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XLVIII/683/2018 Uchylony
265 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/682/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok XLVIII/682/2018 Obowiązujący
266 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/681/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat XLVIII/681/2018 Obowiązujący
267 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/680/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/598/2017 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2018 r. XLVIII/680/2018 Obowiązujący
268 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/679/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami XLVIII/679/2018 Obowiązujący
269 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/678/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica XLVIII/678/2018 Obowiązujący
270 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/677/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym deo końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych XLVIII/677/2018 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu