ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 51/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ujmowania w ewidencji księgowej przez Urząd Miejski w Nidzicy zadania realizowanego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2024 w miejscowości Rozdroże, pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - sportowego w m. Rozdroże” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 roku
Nr aktu prawnego
51/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 50/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie, 13-100 Nidzica, Napiwoda 25a.
Nr aktu prawnego
50/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 49/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
49/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 48/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, 13-100 Nidzica, Rączki 30.
Nr aktu prawnego
48/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 47/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
47/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 44/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Gminie Nidzica w związku z obciążaniem służebnością gruntową, w tym służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
44/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 43/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora ds. polityki senioralnej
Nr aktu prawnego
43/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 42/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych
Nr aktu prawnego
42/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
41/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 40/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
40/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 39/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołeckich na terenie Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
39/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 38/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Kadr do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Nr aktu prawnego
38/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 37/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024
Nr aktu prawnego
37/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 36/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
36/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 35/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Nr aktu prawnego
35/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 34/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie, 13-100 Nidzica, Napiwoda 25a
Nr aktu prawnego
34/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 33/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, 13-100 Nidzica, Rączki 30
Nr aktu prawnego
33/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 32/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach gminnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Nr aktu prawnego
32/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 31/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej
Nr aktu prawnego
31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 30/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 29/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 maja 2024 r. zmieniające Regulamin organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Nr aktu prawnego
29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 28/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 27/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 26/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu Gminy Nidzica w 2023 roku
Nr aktu prawnego
26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 25/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Nidzica wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Nr aktu prawnego
25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 24/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Nr aktu prawnego
24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 23/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 22/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Nidzica za 2023 rok
Nr aktu prawnego
22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 20/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
20/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji