ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1983/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego dnia za korzystanie z siłowni w ramach „Otwartych drzwi” w związku z ogólnoświatową kampanią „Biała Wstążka”
Nr aktu prawnego
1983/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1982/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1982/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/992/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXIX/992/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/991/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXIX/991/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/990/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
LXXIX/990/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/989/2023 RADY MIEJSKIEJ z dnia 23 listopada 2023 r. W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXIX/989/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/988/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXIX/988/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/987/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXIX/987/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/986/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXIX/986/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/985/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXIX/985/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/984/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXIX/984/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/983/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXIX/983/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/982/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LXXIX/982/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/981/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/415/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXIX/981/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/980/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXIX/980/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/979/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Nr aktu prawnego
LXXIX/979/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/978/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXIX/978/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/977/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny
Nr aktu prawnego
LXXIX/977/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/976/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 2036
Nr aktu prawnego
LXXIX/976/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXIX/975/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXIX/975/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1980/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1980/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1979/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1979/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1978/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych czynszu z tytułu najmu gruntu z przeznaczeniem na miejsce posadowienia garażu blaszanego/drewnianego, pomieszczenia gospodarczego, garażu murowanego oraz stawek jednostkowych czynszu najmu garażu murowanego komunalnego/pomieszczenia gospodarczego oraz stawek jednostkowych czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych wchodzących w skład zasobów Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
1978/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1977/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
1977/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1976/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Nr aktu prawnego
1976/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1975/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1975/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1974/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy
Nr aktu prawnego
1974/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1973/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Nr aktu prawnego
1973/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1972/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1972/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1971/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach gminnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Nr aktu prawnego
1971/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji