ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/732/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
LVII/732/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/731/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „Nidzica-Południe" na terenie Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LVII/731/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/730/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „ Nidzica-Południe " na terenie Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LVII/730/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/729/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036
Nr aktu prawnego
LVII/729/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVII/728/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LVII/728/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1454/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1454/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1453/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków
Nr aktu prawnego
1453/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1452/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1452/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1451/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
1451/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1450/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Nr aktu prawnego
1450/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1449/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
1449/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1448/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy
Nr aktu prawnego
1448/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1447/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1447/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1446/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
1446/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1445/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
1445/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/727/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica
Nr aktu prawnego
LVI/727/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/726/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036
Nr aktu prawnego
LVI/726/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVI/725/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LVI/725/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1444/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. polityki senioralnej
Nr aktu prawnego
1444/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1443/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. planowania i budżetu
Nr aktu prawnego
1443/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1442/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i niepodatkowej
Nr aktu prawnego
1442/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1441/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1441/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1440/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. rozwoju, promocji i komunikacji społecznej
Nr aktu prawnego
1440/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1439/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i niepodatkowej
Nr aktu prawnego
1439/2022
Status
Zmieniony
Lp: 25
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1438/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. planowania i budżetu
Nr aktu prawnego
1438/2022
Status
Zmieniony
Lp: 26
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1437/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr aktu prawnego
1437/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1436/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy
Nr aktu prawnego
1436/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1435/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
1435/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-07-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1434/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przydziału i rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1434/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1433/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie określenia umundurowania, okresów używalności i wyposażenia strażników Straży Miejskiej w Nidzicy oraz ekwiwalentu za czyszczenie chemiczne i konserwację
Nr aktu prawnego
1433/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji