ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 34/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie, 13-100 Nidzica, Napiwoda 25a
Nr aktu prawnego
34/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 33/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, 13-100 Nidzica, Rączki 30
Nr aktu prawnego
33/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 32/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach gminnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Nr aktu prawnego
32/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 31/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej
Nr aktu prawnego
31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 30/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 29/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 maja 2024 r. zmieniające Regulamin organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Nr aktu prawnego
29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 28/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 27/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 26/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu Gminy Nidzica w 2023 roku
Nr aktu prawnego
26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 25/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Nidzica wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Nr aktu prawnego
25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 24/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Nr aktu prawnego
24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 23/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 22/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Nidzica za 2023 rok
Nr aktu prawnego
22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 20/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 19/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/19/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Nidzica do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
III/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
III/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Nr aktu prawnego
III/16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nidzica w 2024 r.
Nr aktu prawnego
III/15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Nr aktu prawnego
III/14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/13/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
Nr aktu prawnego
III/13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/12/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
Nr aktu prawnego
III/12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/11/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
III/11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/10/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
III/10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/9/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
III/9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/8/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
III/8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 18/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 20 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
17/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji