Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 10231
Data podjęcia
2008-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
330/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Nidzica w 2008 roku
Nr aktu prawnego
330/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10232
Data podjęcia
2008-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
331/2008 z dnia 16.01.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
331/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10233
Data podjęcia
2008-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
332/2008 z dnia 16.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
332/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10234
Data podjęcia
2008-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
333/2008 z dnia 17.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
333/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10235
Data podjęcia
2008-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
334/2008 z dnia 18.01.2008 <br> W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko audytora wewnętrznego, inspektora ds. kontroli finansowej, inspektora ds. obsługi informatycznej, aplikanta - strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
334/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10236
Data podjęcia
2008-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
335/2008 z dnia 18.01.2008 <br> W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok
Nr aktu prawnego
335/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10237
Data podjęcia
2008-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
336/2008 z dnia 23.01.2008 roku W sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt
Nr aktu prawnego
336/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10238
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
337/2008 z dnia 28.01.2008 <br> W sprawie procedur postępowania przy udzieleniu ulg podatkowych
Nr aktu prawnego
337/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10239
Data podjęcia
2008-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
338/2008 z dnia 29.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
338/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10240
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
339/2008 z dnia 31.01.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
339/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10241
Data podjęcia
2008-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
340/2008 z dnia 31.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy instrukcji: zasad (polityki) rachunkowości, procedur kontroli finansowej, zasad gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, ewidencji i poboru podatków i opłat
Nr aktu prawnego
340/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10242
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
341/2008 z dnia 01.02.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
341/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10243
Data podjęcia
2008-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
342/2008 z dnia 04.02.2008 <br> W sprawie powołania komisji przetargowej do do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
342/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10244
Data podjęcia
2008-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
343/2008 z dnia 4.02.2008 <br> W sprawie planu doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
343/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10245
Data podjęcia
2008-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
344/2008 z dnia 6.02.2008 <br> W sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
344/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10246
Data podjęcia
2008-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
345/2008 z dnia 06.02.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 8/2004 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych i rozliczenia zużycia paliw płynnych, olejów smarowych i smarów poprzez pojazdy i sprzęt silnikowy użytkowany w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
345/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10247
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
346/2008 z dnia 7.02.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
346/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10248
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
347/2008 z dnia 07.02.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Konkursowej do wstępnej oceny projektów w ramach III edycji konkursu "Aktywna Wieś Warmii i Mazur"
Nr aktu prawnego
347/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10249
Data podjęcia
2008-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
348/2008 z dnia 08.02.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 327/2008 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 stycznia 2008 roku
Nr aktu prawnego
348/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10250
Data podjęcia
2008-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
349/2008 z dnia 08.02.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
349/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10251
Data podjęcia
2008-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
350/2008 z dnia 11.02.2008 <br> W sprawie odwołania ogłoszonego przetargu
Nr aktu prawnego
350/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10252
Data podjęcia
2008-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
351/2008 z dnia 14.02.2008 <br> W sprawie powołania komisji
Nr aktu prawnego
351/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10253
Data podjęcia
2008-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
352/2008 z dnia 1.02.2008 <br> W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko aplikanta - strażnika miejskiego oraz podinspektora do spraw dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
Nr aktu prawnego
352/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10254
Data podjęcia
2008-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
353/2008 z dnia 20.02.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
353/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10255
Data podjęcia
2008-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
354/2008 z dnia 21.02.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
354/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10256
Data podjęcia
2008-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
355/2008 z dnia 22.02.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
355/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10257
Data podjęcia
2008-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
356/2008 z dnia 22.02.2008 <br> W sprawie zmiany w kalendarzu imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nidzica na rok 2008
Nr aktu prawnego
356/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10258
Data podjęcia
2008-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
357/2008 z dnia 22.02.2008 <br> W sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych
Nr aktu prawnego
357/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10259
Data podjęcia
2008-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
358/2008 z dnia 22.02.2008 <br> W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
358/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 10260
Data podjęcia
2008-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
359/2008 z dnia 22.02.2008 <br> W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
359/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji