Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2141/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2141/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2140/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2140/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2024-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2139/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzania w życie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ujmowania w ewidencji księgowej przez Urząd Miejski w Nidzicy zadań rocznych pn „Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 Miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 Miasta Nidzica”, „Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie nr 1 Miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie nr 1 Miasta Nidzica” i „Budowa drogi gminnej w Tatarach”, realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nr aktu prawnego
2139/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2024-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2138/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Nidzica oraz wprowadzenia ,, Planu dystrybucji preparatu stabilnego jodu na terenie Gminy Nidzica"
Nr aktu prawnego
2138/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2024-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2137/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
2137/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2024-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2136/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2136/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2024-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2135/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy
Nr aktu prawnego
2135/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2024-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2134/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzania w życie zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Nidzicy dla potrzeb dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy” w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023
Nr aktu prawnego
2134/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2024-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2133/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
2133/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2024-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2132/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
2132/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2024-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2131/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2131/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2024-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2130/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
2130/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2024-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2129/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
2129/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2024-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2128/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresach: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego; kultury fizycznej.
Nr aktu prawnego
2128/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2024-04-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2127/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2127/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2024-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2126/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
2126/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2024-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2125/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
2125/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2124/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Nidzica wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Nr aktu prawnego
2124/2024
Status
Zmieniony
Lp: 109
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2123/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2123/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2122/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2122/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2121/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
2121/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2120/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
2120/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2119/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2119/2024
Status
Zmieniony
Lp: 114
Data podjęcia
2024-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2118/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresach: dowożenia uczniów do szkół, polityki społecznej
Nr aktu prawnego
2118/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2117/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036
Nr aktu prawnego
2117/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2116/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024
Nr aktu prawnego
2116/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2115/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
2115/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2114/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
2114/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1083/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nidzica w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1083/2024
Status
Zmieniony
Lp: 120
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXXIV/1082/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/1082/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji