ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1264/2018 Obowiązujący
2 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1263/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1263/2018 Obowiązujący
3 2018-07-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1262/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1262/2018 Obowiązujący
4 2018-07-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1261/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 13-100 Nidzica ul. 1 Maja 36 1261/2018 Obowiązujący
5 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1260/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziałów w nieruchomości przeznaczonej do zbycia 1260/2018 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/767/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nidzica LIV/767/2018 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/766/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy LIV/766/2018 Obowiązujący
8 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/765/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy LIV/765/2018 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/764/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat LIV/764/2018 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/763/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza NIdzicy LIV/763/2018 Obowiązujący
11 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/762/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nidzicka Karta Seniora LIV/762/2018 Obowiązujący
12 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/761/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i procedury nadawania tytułu "Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej" LIV/761/2018 Obowiązujący
13 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/760/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość LIV/760/2018 Obowiązujący
14 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/759/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości LIV/759/2018 Obowiązujący
15 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/758/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica LIV/758/2018 Obowiązujący
16 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/757/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica LIV/757/2018 Obowiązujący
17 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/756/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica LIV/756/2018 Obowiązujący
18 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/755/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica LIV/755/2018 Obowiązujący
19 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1259/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1259/2018 Obowiązujący
20 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/754/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości LIV/754/2018 Obowiązujący
21 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/753/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego LIV/753/2018 Obowiązujący
22 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/752/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/683/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu LIV/752/2018 Obowiązujący
23 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/751/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu LIV/751/2018 Obowiązujący
24 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/750/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Nidzicy LIV/750/2018 Obowiązujący
25 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/749/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2037 LIV/749/2018 Obowiązujący
26 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/748/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok LIV/748/2018 Obowiązujący
27 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/747/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nidzicy za 2017 rok LIV/747/2018 Obowiązujący
28 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LIV/746/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2017 LIV/746/2018 Obowiązujący
29 2018-07-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1258/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i archiwizowania dokumentów Komisji Egzaminacyjnych 1258/2018 Obowiązujący
30 2018-07-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1257/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 1257/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej