ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1903/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Nr aktu prawnego
1903/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1902/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku.
Nr aktu prawnego
1902/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1901/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1901/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1900/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 22 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy instrukcji: Zasady (Polityka) rachunkowości
Nr aktu prawnego
1900/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1899/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2024 rok
Nr aktu prawnego
1899/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1898/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wskazania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Nr aktu prawnego
1898/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1897/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Nr aktu prawnego
1897/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1896/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 15 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
1896/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1895/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1895/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1894/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nr aktu prawnego
1894/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1893/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP i SRPP
Nr aktu prawnego
1893/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1892/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
1892/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1891/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1891/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1890/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
Nr aktu prawnego
1890/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1889/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie
Nr aktu prawnego
1889/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1888/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i przedszkolach podległych Gminie Nidzica
Nr aktu prawnego
1888/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1887/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1887/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1886/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1886/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1885/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1885/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1884/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
1884/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1883/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 7 września 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych zakupionych w ramach projektu grantowego pn. „CYFROWA GMINA”
Nr aktu prawnego
1883/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1882/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Nidzica wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
1882/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1881/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1881/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1880/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1880/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1879/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia na 2023 r.
Nr aktu prawnego
1879/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1878/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej szczegółowe zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów przy wykorzystaniu systemu EDICTA
Nr aktu prawnego
1878/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1877/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1877/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1876/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1876/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1875/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych
Nr aktu prawnego
1875/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1874/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1874/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji