Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica

Informacja ogłoszona dnia 2010-06-29 09:03:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia  28 czerwca 2010r.

GMKR.7320-4/10

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały nr LI/589/2010 z dnia 20 maja 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy.
Wnioski mogą być wnoszone:
w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13 - 100 Nidzica,za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:

<e-mail>

, w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, pok. 4,w terminie do dnia  23 lipca 2010r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Roman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Romaniuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-29 09:02:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-29 09:03:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-29 11:03:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
989 raz(y)