Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-07 10:37:15 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                Nidzica, dnia 06 grudnia 2021 r.
TI.6733.31.2021
 
OBWIESZCZENIE
o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony, że
 
dnia 03.12.2021r. do tut. organu wpłynęła korekta złożona przez Pełnomocnika Gminy Nidzica, dotycząca wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo na działkach o nr ew.:
•           204, 236, 30/3, 33/1, 226, 136/1, 138/7, 139/11, 139/8, 139/5, 50/3, 50/6, 152/3, 50/4, 50/5, 51/2, 32/4, 32/5 w obrębie Tatary, gm. Nidzica;
•           201/2, 202/1, 67/1, 204, 87/2, 203, 123, 202/2, 225/2 w obrębie Kanigowo, gm. Nidzica.
Korekta dotyczy zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji w obrębie ww. działek.
 
     W związku z powyższym informuję, że strony, na każdym etapie postępowania, mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
     Ponadto zgodnie z art. 63 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711)  lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych tj. poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
     Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Byller
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-07 10:36:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-07 10:37:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-07 10:37:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
246 raz(y)