Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego TI.6733.27.2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-23 13:26:52 przez Mariusz Dobrowolski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dn. 22 grudnia 2021 r.
TI.6733.27.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie
 wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i  49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
zawiadamiam strony,
iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„budowie sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych na działkach o nr ew.:
•           66, 68, 69/3, 69/4, 75, 146/5, 162/7, 162/10, 162/19, 183/1 w obrębie Napiwoda, gm. Nidzica”
został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania ww. decyzji.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 (Ratusz), w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
Ponadto zgodnie z art. 63 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711). Podania utrwalone w postaci elektronicznej należy wnosić na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawione bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:
Paulina Byller
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Byller
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-23 13:26:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-23 13:26:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-23 13:26:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
220 raz(y)