Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-27 12:20:24 przez Mariusz Dobrowolski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 27 stycznia 2022 r.
TI.6733.31.2021
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  
zawiadamiam strony, że zakończono postępowanie administracyjne i wydano w dniu 27 stycznia 2022r. decyzję nr 3/P/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo na działkach o nr ew.:
  • 204, 236, 30/3, 33/1, 226, 136/1, 138/7, 139/11, 139/8, 139/5, 50/3, 50/6, 152/3, 50/4, 50/5, 51/2, 32/4, 32/5 w obrębie Tatary, gm. Nidzica;
  • 201/2, 202/1, 67/1, 204, 87/2, 203, 123, 202/2, 225/2 w obrębie Kanigowo, gm. Nidzica”
W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
Ponadto zgodnie z art. 63 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711). Podania utrwalone w postaci elektronicznej należy wnosić na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawione bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
Sporządziła:
Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Byller
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-27 12:20:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Dobrowolski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-27 12:20:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27 12:20:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
251 raz(y)