Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami energetycznymi na działkach o nr ew.: 259/2, 260/2, 192/2, 192/1, 135, 69, 183/10, 183/11, 183/12, 183/13, 183/14, 183/15, 183/16 położonych w obrębie Waszulki, gmina Nidzica

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-19 16:07:23 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 19 kwietnia 2023 r.
BURMISTRZ NIDZICY                                                                  
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 625-07-10, fax 625-07-11
000687764
 
TI.6733.1.2023
OBWIESZCZENIE
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie
 wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i  49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony,
 
iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami energetycznymi na działkach o nr ew.:
  • 259/2, 260/2, 192/2, 192/1, 135, 69, 183/10, 183/11, 183/12, 183/13, 183/14, 183/15, 183/16 położonych w obrębie Waszulki, gmina Nidzica,
 został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania ww. decyzji.
     Ponadto zgodnie z art. 63 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711). Podania utrwalone w postaci elektronicznej należy wnosić na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawione bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. BURMISTRZA
                                                        Halina Piotrkowska    
                                                                                        Kierownik Wydziału
                                                                                         Techniczno-Inwestycyjnego
                                                                                       
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (https://bip.nidzica.pl/);
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Waszulki.
 
Sporządziła: Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-19 16:07:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-19 16:07:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-20 08:31:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
127 raz(y)