Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy działek o nr ew. 14/67, 14/68, 14/69, 14/70 w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-11 13:03:59 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 11 maja 2023 r.
TI.6730.22.2023
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NIDZICY
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
     Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49a ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775)
                                              
zawiadamiam strony,
 
iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy działek o nr ew. 14/67, 14/68, 14/69, 14/70 w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z  infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji.
     W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 (Ratusz) pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
     W postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej stosowana jest forma obwieszczenia.
     Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy (https://bip.nidzica.pl/) w zakładce Ogłoszenia – komunikaty: Planowanie przestrzenne oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy i  na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wietrzychowo.
     Ponadto zgodnie z art. 63 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711). Podania utrwalone w postaci elektronicznej należy wnosić na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawione bez rozpoznania.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
     Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 maja 2023r.
 
 
Sporządziła:
Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-11 13:03:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-11 13:03:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-11 13:03:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
157 raz(y)