ˆ

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Szczegóły informacji

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2011-12-05 09:22:20 Informacja ogłoszona dnia 2011-12-05 09:22:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres skrzynki: /46t97laxgl/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miejskiego w Nidzicy pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*
*Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego.
W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:
• bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
• bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:
instrukcje użytkownika ePUAP
formularz zakładania nowego konta
Profil Zaufany
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Nidzicy:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza umożliwiającego załatwienie danej sprawy w Urzędzie.
2. W przypadku gdy podmiot publiczny (Urząd) do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie należy skorzystać z usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Aby skorzystać z usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego" należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukać usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego", lub klikając link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do Biura Obsługi Klienta Urzędu mieszczącego się w pokoju nr 1 przy Placu Wolności 1 w Nidzicy na następujących nośnikach danych:

a) pamięć przenośna formatu USB
b) płyty z zapisem w formacie CD, DVD
Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Jeśli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku w formacie ZIP.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Dokumenty elektroniczne doręczone na informatycznych nośnikach danych mogą być również potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Nidzicy:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, ODS, ODT, XLS, XLSX, XML, CSV, TXT, RTF, GIF, TIF, JPG, PNG, SVG, PDF, ZIP
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone
Uwaga:
Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63 § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Dobrowolski Data wytworzenia informacji: 2011-12-05 09:22:20
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Dobrowolski Data wprowadzenia do BIP 2011-12-05 09:22:20
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2011-12-05 09:22:57
Osoba, która zmieniła informację: Patrycja Lipner Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 08:25:41
Artykuł był wyświetlony: 4682 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej