Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Finansowy

Szczegóły informacji

 

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-19 15:05:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYDZIAŁ FINANSOWY
fax. 89 625 07 11
Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Urzędu
 
Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw
Nr telefonu
21
 
 
12
 
Kierownik Wydziału Finansowego
Skarbnik Miasta
 
Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
Elżbieta Wiśniewska
 
 
89 625 07 39
 
 
89 625 07 35
 
 
 
11
 
STANOWISKO ds. księgowości budżetowej –
-prowadzenie ewidencji księgowej (rachunkowości) dotyczącej: wydatków budżetowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sum depozytowych,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostkowych dotyczących wydatków,
- sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego,
- ewidencja finansowego majątku trwałego.
 
- obsługa wyciągów bankowych,
- ewidencja w księgach rachunkowych budżetu gminy (organu) i jednostki budżetowej Urzędu (dochody),
- zasilenia jednostek budżetowych w środki finansowe na wydatki,
- dokonywanie zwrotów dotacji i nadpłat (budżet),
- sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostkowych, zbiorczych i łącznych,
- sporządzanie sprawozdania finansowego budżetu gminy.
 
 
 
89 625 07 38
 
13
 
 
STANOWISKO ds. księgowości podatkowej i niepodatkowej –
- księgowanie analityczne wpłat,
- dokonywanie przypisów w księgach rachunkowych na poszczególnych kontrahentów,
- sprawy wykreślenie z hipoteki ustawowej i przymusowej (podatki),
- zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości,
- zaświadczenia w sprawie opłat KRUS,
- rozliczanie inkasentów poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 
STANOWISKO ds. planowania budżetu -
- sporządzanie uchwał i zarządzeń w sprawie budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej,
- sporządzanie sprawozdań i informacji opisowych z wykonania budżetu gminy
- sporządzanie innych uchwał i zarządzeń w zakresie zleconym przez Skarbnika,
- zawiadamianie jednostek organizacyjnych o kwotach ich planu finansowego,
- obsługa systemu Besti@ i iSRb,
- prowadzenie rejestru umów.
 
89 625 07 32
14
KASA Urzędu Miejskiego -
- obsługa kasy Urzędu Miejskiego,
- prowadzenie rejestru faktur
 
89 625 07 36
 
15
STANOWISKO ds. płac i podatku od środków transportowych-
- naliczanie wynagrodzeń pracowników, inkasentów i innych osób,
- wypłaty diet radnych, sołtysów, za wybory,
- wystawianie deklaracji PIT, obsługa PŁATNIKA,
- sprawy podatku od środków transportowych (deklaracje, zaświadczenia, ulgi podatkowe)
- sprawy dotyczące opłaty skarbowej
 
 
89 625 07 37
 
 
 
37
STANOWISKO ds. kontroli i finansów –
- prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym,
- realizowanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych,
- prowadzenie rozliczeń podatku VAT Urzędu Miejskiego z jednostkami organizacyjnymi.
 
STANOWISKO ds. księgowości podatkowej i niepodatkowej-
- prowadzenie spraw dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Urzędu Miejskiego,
- wystawianie upomnień,
- wystawianie tytułów wykonawczych,
- ewidencja majątku trwałego Urzędu Miejskiego.
 
 
 
89 625 07 30
 
39
STANOWISKO ds. wymiaru podatku i opłat –
- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej (deklaracje i ulgi podatkowe na wniosek),
- ewidencja druków ścisłego zarachowania
 
- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (informacje podatkowe i ulgi podatkowe na wniosek) osoby fizyczne – teren wiejski,
- zaświadczenia w sprawach podatkowych -  osoby fizyczne – teren wiejski,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie
 
- prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (informacje podatkowe i ulgi podatkowe na wniosek) osoby fizyczne – teren miasta,
- zaświadczenia w sprawach podatkowych - osoby fizyczne – teren miasta,
- rozliczanie inkasenta opłaty targowej,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej
 
 
 
89 625 07 34
89 625 07 33
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
 
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-19 15:05:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-19 15:05:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksym
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 07:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11195 raz(y)