ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 1
Dodano
2022-12-01 08:15:42
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2022
Imię, nazwisko, stanowisko
Magdalena Kosińska
Z-ca Kierownika Wydziału GMKR
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - w związku z powołaniem na stanowisko (PDF, 1.2 MiB)
 • Oświadczenie majątkowe - korekta z 07.12.2022 roku (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 2
Dodano
2022-10-05 15:37:36
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2022
Imię, nazwisko, stanowisko
Katarzyna Kocińska
Z-ca Dyrektora MOPS
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - w związku z rozpoczęciem kadencji (PDF, 1017 KiB)
Lp: 3
Dodano
2022-10-05 15:29:56
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2022
Imię, nazwisko, stanowisko
Marzena Świderska
Dyrektor SP Nr 3
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - w związku z rozpoczęciem kadencji (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 4
Dodano
2022-10-03 14:56:53
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2022
Imię, nazwisko, stanowisko
Artur Wojdowski
Prezes MWiK Sp. z o.o.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - w związku z objęciem funkcji (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 5
Dodano
2022-09-01 11:45:24
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2022
Imię, nazwisko, stanowisko
Barbara Biedrzycka-Falba
p.o. Dyrektor SP Nr 3
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - w związku z zakończeniem kadencji (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 6
Dodano
2022-08-31 15:13:46
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2022
Imię, nazwisko, stanowisko
Bogdan Kalinowski
Prezes MWiK Sp. z o.o.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - z związku z zakończeniem kadencji (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 7
Dodano
2022-07-18 13:17:04
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Jacek Kosmala
Burmistrz
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 1.4 MiB)
Lp: 8
Dodano
2022-07-18 12:42:31
Grupa
Oświadczenia majątkowe radnych
Rok
za 2021 rok
Imię, nazwisko, stanowisko
Tadeusz Danielczyk
Radny Rady Miejskiej
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 9
Dodano
2022-07-01 09:26:35
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Zbigniew Targowski
Zastępca Burmistrza
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - w związku z powołaniem na stanowisko (PDF, 313.8 KiB)
 • Oświadczenie majątkowe - w związku z powołaniem na stanowisko - korekta (PDF, 311.6 KiB)
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 322.1 KiB)
 • Oświadczenie majątkowe - w związku z zakończeniem kadencji (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 10
Dodano
2022-07-01 09:18:01
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Barbara Kucharska
Dyrektor MOPS
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 174 KiB)
 • Oświadczenia majątkowe - z związku z powołaniem na stanowisko (PDF, 285.8 KiB)
Lp: 11
Dodano
2022-07-01 09:12:52
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Ewa Wadecka
Z-ca Kierownika Wydz. PŚPRiKS
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe - w związku z powołaniem na stanowisko (PDF, 244.6 KiB)
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 245 KiB)
Lp: 12
Dodano
2022-07-01 09:00:05
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Marzenna Pstrągowska
Dyrektor SP w Łynie
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 189.2 KiB)
Lp: 13
Dodano
2022-07-01 08:57:58
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Rafał Ziółkowski
Dyrektor SP w Napiwodzie
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 182.1 KiB)
Lp: 14
Dodano
2022-07-01 08:55:19
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Paweł Bukowski
Dyrektor NOK
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 187.6 KiB)
Lp: 15
Dodano
2022-07-01 08:53:43
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Paweł Łazicki
V-ce Prezes PUGK sp. z o.o.
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 251.5 KiB)
Lp: 16
Dodano
2022-07-01 08:51:22
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Mariusz Arcyz
Zastępca Kierownika Wydz. TI
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 160.6 KiB)
Lp: 17
Dodano
2022-07-01 08:43:37
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Wojciech Czarnecki
Komendant Straży Miejskiej
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 230.1 KiB)
Lp: 18
Dodano
2022-07-01 08:38:34
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Patrycja Kawałko
Dyrektor MOSiR
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 185.5 KiB)
Lp: 19
Dodano
2022-07-01 08:34:01
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Magdalena Bruździak
Kierownik MOPS
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 190.3 KiB)
Lp: 20
Dodano
2022-07-01 08:31:46
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Skwarski
Dyrektor SP w Rączkach
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 157.3 KiB)
Lp: 21
Dodano
2022-07-01 08:30:10
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Nachtygal
Dyrektor SP Nr 2
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 173.3 KiB)
 • Oświadczenie majątkowe - korekta z 11.10.2022 (PDF, 981.3 KiB)
Lp: 22
Dodano
2022-07-01 08:28:18
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Paweł Koziński
Kierownik Wydz.PŚPRiKS
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 247.7 KiB)
Lp: 23
Dodano
2022-07-01 08:24:19
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Krystkiewicz-Hablutzel
Kierownik Wydz. GMKR
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 180.8 KiB)
Lp: 24
Dodano
2022-07-01 08:21:23
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Katarzyna Kocińska
Kierownik MOPS
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 175.5 KiB)
Lp: 25
Dodano
2022-07-01 08:15:55
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Janusz Kwiatek
Dyrektor M-GBP
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 245.4 KiB)
Lp: 26
Dodano
2022-07-01 08:13:58
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Grzegorz Paciulan
Prezes KZN-Północ Sp. z o. o.
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 203.6 KiB)
Lp: 27
Dodano
2022-07-01 08:08:23
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Halina Piotrkowska
Kierownik Wydz. TI
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 179.2 KiB)
Lp: 28
Dodano
2022-07-01 08:06:37
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Elżbieta Płoska
Sekretarz Miasta
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 259.1 KiB)
Lp: 29
Dodano
2022-07-01 08:04:51
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Elżbieta Wiśniewska
Zastępca Kierownika Wydz. Fn
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 250 KiB)
Lp: 30
Dodano
2022-07-01 08:01:19
Grupa
Oświadczenia majątkowe pracowników
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Dobroń
Dyrektor CUW
Załącznik
 • Oświadczenia majątkowe (PDF, 305.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji