ˆ

Petycje

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data złożenia Numer Kategoria Przedmiot Podmiot Status Załącznik
Lp: 1
Data założenia
2023-01-12
Numer
2022 r.
Kategoria
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH
Przedmiot
Zbiorcze informacje o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku
Podmiot
.
Status
 
Załącznik
 • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. przez Urząd Miejski (DOCX, 14.4 KiB)
 • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. przez Radę Miejską (DOCX, 12.5 KiB)
Lp: 2
Data założenia
2022-10-14
Numer
4/2022
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
W sprawie zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 3.5 MiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOCX, 23 KiB)
Lp: 3
Data założenia
2022-08-19
Numer
3/2022
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
W sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 3.3 MiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOCX, 17.2 KiB)
Lp: 4
Data założenia
2022-05-04
Numer
2/2022
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
W sprawie poprawy efektywności energetycznej i dywersyfikacja
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej i dywersyfikacja (PDF, 2.7 MiB)
 • Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej i dywersyfikacja (DOCX, 21.7 KiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOCX, 17.6 KiB)
Lp: 5
Data założenia
2022-02-17
Numer
1/2022
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
W sprawie naprawy programów ochrony powietrza
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza (PDF, 5.5 MiB)
 • Odpowiedź na petycję dotyczącą zmian programu ochrony powietrza (DOCX, 21.7 KiB)
Lp: 6
Data założenia
2022-02-07
Numer
2021 r.
Kategoria
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH
Przedmiot
Zbiorcze informacje o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku
Podmiot
 
Status
 
Załącznik
 • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku przez Radę Miejską (DOCX, 12.3 KiB)
 • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku przez Urząd Miejski (DOCX, 12.8 KiB)
Lp: 7
Data założenia
2021-11-09
Numer
7/2021
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
Dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie na budowę dróg w Piątkach oraz wykonanie projektu budowy drogi
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 614.1 KiB)
 • Petycja (DOCX, 18.5 KiB)
Lp: 8
Data założenia
2021-07-15
Numer
6/2021
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
W sprawie dofinansowania kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Nidzica
Podmiot
Inspektor Organizacji Prozwierzęcej "Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt w Dąbrównie"
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 286.3 KiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOCX, 10.8 KiB)
 • Uchwała Nr XLV/570/2021 (PDF, 110 KiB)
 • Uzasadnienie (DOCX, 13 KiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOCX, 16.6 KiB)
Lp: 9
Data założenia
2021-04-26
Numer
5/2021
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
dot. przeniesienia przystanku autobusowego w Nataci Wielkiej
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 286.4 KiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOCX, 17.6 KiB)
Lp: 10
Data założenia
2021-04-19
Numer
4/2021
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
Dotyczy zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Podmiot
Instytut Strategie 2050
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 2 MiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOC, 31.5 KiB)
 • Uzasadnienie (DOC, 30.5 KiB)
 • UCHWAŁA NR XL/516/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY (PDF, 90.4 KiB)
Lp: 11
Data założenia
2021-03-09
Numer
3/2021
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
Petycja dot. sprzeciwu planowanej budowie chlewni trzody na działce nr 118/2 w miejscowości Mogiłowo w gminie Nidzica
Podmiot
Mieszkańcy miejscowości Rączki
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 729.8 KiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOCX, 14.8 KiB)
Lp: 12
Data założenia
2021-02-19
Numer
2/2021
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
Dotyczy podłączenia budynku mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej
Podmiot
Wspólnota Mieszkaniowa
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 327.7 KiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOCX, 11.2 KiB)
Lp: 13
Data założenia
2021-02-08
Numer
1/2021
Kategoria
PETYCJA
Przedmiot
Dotyczy przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat pakietu profilaktycznego
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 2.4 MiB)
 • Odpowiedź na petycję (DOC, 30.5 KiB)
 • Uchwała Nr XXXVII/489/2021 (PDF, 92.2 KiB)
 • Uzasadnienie (DOCX, 10.9 KiB)