ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2024-02-23 10:00:00
Data i godzina przetargu
2024-04-24 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009606/3, oznaczonej jako działka numer: 166/12 o pow. 0,3261 ha, opis użytku: RIVa 0,2866 ha, RIVb 0,0395 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej (bez nakładów) wynosi – 730 533,90 zł (siedemset trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 90/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 136 603,90 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzy złote 90/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • I pretarg ustny nieograniczony ul. Polna 166 12 (DOC, 56.5 KiB)
 • mapka (JPG, 510.3 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 166/12 o pow. 0,3261 ha. (DOC, 41.5 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2024-03-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-04-18 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, znajdującej się w budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 9 w Nidzicy,
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. Na dzień ogłoszenia rokowań sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o I rokowaniach Aleja Wojska Polskiego 9 m 1 (DOC, 60.5 KiB)
 • mapka (JPG, 396.8 KiB)
 • Informacja o wynikach rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku położnym przy ul. Aleja Wojskiego Polskiego 9 w Nidzicy. (DOC, 45.5 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2024-03-11 09:30:00
Data i godzina przetargu
2024-04-17 10:00:00
Dotyczy
III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1. 58/11 o pow. 0,0996 ha, opis użytku Bp; 2. 58/12 o pow. 0,1481 ha, opis użytku Bp; 3. 58/15 o pow. 0,1009 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 58/11 – 106 887,00 zł (sto sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 987,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100); 2. działka nr 58/12 – 121 155,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 655,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100); 3. działka nr 58/15 – 108 240,00 zł (sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 240,00 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • przetarg III - Waszulki 58 11, 12 i 15 -1 (DOC, 247 KiB)
 • mapka (JPG, 330.5 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/11 o pow. 0,0996 ha. (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/12 o pow. 0,1481 ha. (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/15 o pow. 0,1009 ha. (DOC, 39.5 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2024-03-11 09:00:00
Data i godzina przetargu
2024-04-16 10:00:00
Dotyczy
III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1. 58/14 o pow. 0,0970 ha, opis użytku Bp; 2. 58/17 o pow. 0,1093 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 58/14 – 104 058,00 zł (sto cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 458,00 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100); 2. działka nr 58/17 – 116 973,00 zł (sto szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 873,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • przetarg III - Waszulki 58 14 i 17 (DOC, 57.5 KiB)
 • mapka (JPG, 360.8 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/14 o pow. 0,0970 ha. (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/17 o pow. 0,1093 ha. (DOC, 38.5 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2024-02-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-04-09 10:00:00
Dotyczy
Burmistrz Nidzicy ogłasza czwarte rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2, m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonych jako działki numer: 1. 200/5 o pow. 0,1202 ha, opis użytku: RIVb; 2. 200/6 o pow. 0,1191 ha, opis użytku: RIVb 0,0466 ha, RV 0,0725 ha. Działki niezabudowane, położone w zachodniej części miasta Nidzica, przy ul. Działdowskiej
Cena wywoławcza
1. działka nr 200/5 – 77 000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 398,37 zł (czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100); 2. działka nr 200/6 – 76 000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 211,38 zł (czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 38/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie - rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 56.5 KiB)
 • mapka (JPG, 392.5 KiB)
 • Informacja o wyniku czwartych rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 200/5 o pow. 0,1202 ha. (DOC, 41.5 KiB)
 • Informacja o wyniku czwartych rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 200/6 o pow. 0,1191 ha. (DOC, 41.5 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2024-02-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-03-28 11:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej numerem: 296 o pow. 0,0403 ha.
Cena wywoławcza
41 475,60 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 60/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 7 755,60 zł (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 45 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w dniu 28.03.2024 r. w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położonej w obr. 4 m. Nidzica, oznacz. jako działka nr 296 o pow. 0,0403 ha. (ODT, 8.3 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 296 o pow. 0,0403 ha, KW OL1N/00009967/1 (DOC, 39.5 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2024-02-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-03-28 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej numerem: 295 o pow. 0,0361 ha.
Cena wywoławcza
35 325,60 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 60/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 6 605,60 zł (sześć tysięcy sześćset pięć złotych 60/100)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 46 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w dniu 28.03.2024 r. w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położonej w obr. 4 m. Nidzica, oznacz. jako działka nr 295 o pow. 0,0361 ha. (ODT, 8.2 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 295 o pow. 0,0361 ha, KW OL1N/00009967/1 (DOC, 40 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2024-02-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-03-13 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY ogłasza czwarte rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica, lokal niemieszkalny nr 3 (po byłej świetlicy)
Cena wywoławcza
30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 62.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 220.3 KiB)
 • informacja o wyniku czwartych rokowań na sprzedaż nieruchomości (DOC, 45.5 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2024-01-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-02-21 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1. 58/11 o pow. 0,0996 ha, opis użytku Bp; 2. 58/12 o pow. 0,1481 ha, opis użytku Bp; 3. 58/15 o pow. 0,1009 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
1. działka nr 58/11 – 106 887,00 zł (sto sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 987,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100); 2. działka nr 58/12 – 121 155,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 655,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100); 3. działka nr 58/15 – 108 240,00 zł (sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 240,00 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 54.5 KiB)
 • Mapka (JPG, 330.5 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/11 o pow. 0,0996 ha. (DOC, 39 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/12 o pow. 0,1481 ha. (DOC, 39 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/15 o pow. 0,1009 ha. (DOC, 39 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2024-01-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-02-20 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1. 58/14 o pow. 0,0970 ha, opis użytku Bp; 2. 58/17 o pow. 0,1093 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
1. działka nr 58/14 – 104 058,00 zł (sto cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 458,00 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100); 2. działka nr 58/17 – 116 973,00 zł (sto szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 873,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 56.5 KiB)
 • Mapka (JPG, 360.8 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/14 o pow. 0,0970 ha. (DOC, 39 KiB)
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/17 o pow. 0,1093 ha. (DOC, 39 KiB)
Lp: 11
Data ogłoszenia
2024-01-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-02-14 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, znajdującej się w budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 9 w Nidzicy, nr KW OL1N/00016056/4
Cena wywoławcza
181 000 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 57 KiB)
 • Mapka (JPG, 396.8 KiB)
 • Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku położnym przy ul. Aleja Wojskiego Polskiego 9 w Nidzicy. (DOC, 45.5 KiB)
Lp: 12
Data ogłoszenia
2023-12-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-02-13 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (piąty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 263/82 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100); 2) działka nr 263/83 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 435 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (piątego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/82 o pow. 0,0990 ha. (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (piątego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/83 o pow. 0,0990 ha. (DOC, 42.5 KiB)
Lp: 13
Data ogłoszenia
2023-12-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-02-08 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (piąty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonej jako działka numer: 263/86 o pow. 0,0988 ha.
Cena wywoławcza
105 288,00 zł (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 688,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 343.8 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (piątego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/86 o pow. 0,0988 ha. (DOC, 43 KiB)
Lp: 14
Data ogłoszenia
2023-12-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-02-06 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (piąty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer: 166/26 o pow. 0,1064 ha - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 166/30 wynosi 118 941,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 241,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony (DOC, 53 KiB)
 • Mapa (JPG, 359.4 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (piątego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 166/26 o pow. 0,1064 ha wraz z udziałem w działce numer 166/30. (DOC, 41 KiB)
Lp: 15
Data ogłoszenia
2023-12-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-01-30 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2, m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonych jako działki numer: 1) 200/5 o pow. 0,1202 ha; 2) 200/6 o pow. 0,1191 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 200/5 – 77 000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 398,37 zł (czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100); 2) działka nr 200/6 – 76 000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 211,38 zł (czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 38/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 56 KiB)
 • Mapa (JPG, 392.5 KiB)
 • Informacja o wyniku trzecich rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 200/5 o pow. 0,1202 ha. (DOC, 40.5 KiB)
 • Informacja o wyniku trzecich rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 200/6 o pow. 0,1191 ha. (DOC, 41 KiB)
Lp: 16
Data ogłoszenia
2023-11-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-19 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 58/11 o pow. 0,0996 ha, opis użytku Bp; 2) 58/12 o pow. 0,1481 ha, opis użytku Bp; 3) 58/15 o pow. 0,1009 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 58/11 – 106 887,00 zł (sto sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 987,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100); 2) działka nr 58/12 – 121 155,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 655,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100); 3) działka nr 58/15 – 108 240,00 zł (sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 240,00 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 55 KiB)
 • Mapa (JPG, 330.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/11 o pow. 0,0996 ha. (DOC, 39 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/12 o pow. 0,1481 ha. (DOC, 39 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/15 o pow. 0,1009 ha. (DOC, 39 KiB)
Lp: 17
Data ogłoszenia
2023-11-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-18 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 58/10 o pow. 0,1023 ha, opis użytku Bp; 2) 58/14 o pow. 0,0970 ha, opis użytku Bp; 3) 58/17 o pow. 0,1093 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 58/10 – 109 716,00 zł (sto dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 516,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset szesnaście złotych 00/100); 2) działka nr 58/14 – 104 058,00 zł (sto cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 458,00 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100); 3) działka nr 58/17 – 116 973,00 zł (sto szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 873,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57 KiB)
 • Mapa (JPG, 407.9 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/14 o pow. 0,0970 ha. (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/17 o pow. 0,1093 ha. (DOC, 39 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Waszulki gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 58/10 o pow. 0,1023 ha. (DOC, 40 KiB)
Lp: 18
Data ogłoszenia
2023-11-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-11 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica: lokal niemieszkalny nr 3 (po byłej świetlicy).
Cena wywoławcza
45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 61.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 220.3 KiB)
 • Informacja o wynikach trzecich rokowań na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego w budynku nr 34, w miejscowości i obrębię Bartoszki, gm. Nidzica. (DOC, 45 KiB)
Lp: 19
Data ogłoszenia
2023-10-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-05 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (czwarty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 263/82 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100); 2) działka nr 263/83 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - IV przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 435 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (czwartego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/82 o pow. 0,0990 ha. (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (czwartego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/83 o pow. 0,0990 ha. (DOC, 42.5 KiB)
Lp: 20
Data ogłoszenia
2023-10-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-04 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, znajdującej się w budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 9 w Nidzicy, stanowiącej: lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,70 m2.
Cena wywoławcza
181 000,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57 KiB)
 • Mapa (JPG, 396.8 KiB)
 • Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku położnym przy ul. Aleja Wojskiego Polskiego 9 w Nidzicy. (DOC, 44 KiB)
Lp: 21
Data ogłoszenia
2023-10-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-30 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 125/2 o pow. 5148 m2, położoną w obrębie nr 12 Łyna gm. Nidzica.
Cena wywoławcza
Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosi: 463,32 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy złote 32/100)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOCX, 16.1 KiB)
 • Mapa (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego (DOCX, 19.9 KiB)
Lp: 22
Data ogłoszenia
2023-10-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-29 12:00:00
Dotyczy
Kolejny (czwarty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer: 166/26 o pow. 0,1064 ha - sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 166/30 wynosi 118 941,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 241,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - IV przetarg ustny nieograniczony (DOC, 53.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 359.4 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (czwartego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 166/26 o pow. 0,1064 ha wraz z udziałem w działce numer 166/30. (DOC, 41 KiB)
Lp: 23
Data ogłoszenia
2023-10-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-29 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (czwarty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer: 263/86 o pow. 0,0988 ha
Cena wywoławcza
105 288,00 zł (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 688,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - IV przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 343.8 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (czwartego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/86 o pow. 0,0988 ha. (DOC, 43 KiB)
Lp: 24
Data ogłoszenia
2023-10-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-28 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2, m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonych jako działki numer: 1) 200/5 o pow. 0,1202 ha; 2) 200/6 o pow. 0,1191 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 200/5 – 77 000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 398,37 zł (czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100); 2) działka nr 200/6 – 76 000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 211,38 zł (czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 38/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 56 KiB)
 • Mapa (JPG, 392.5 KiB)
 • Burmistrz Nidzicy podaje informację o wyniku drugich rokowań dz. nr 205 (DOC, 39.5 KiB)
 • Burmistrz Nidzicy podaje informację o wyniku drugich rokowań dz. nr 206 (DOC, 40.5 KiB)
Lp: 25
Data ogłoszenia
2023-10-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-21 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 166/27 o pow. 0,1092 ha.
Cena wywoławcza
115 620,00 zł (sto piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 620,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 54 KiB)
 • Mapa (JPG, 339.8 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 166/27 o pow. 0,1092 ha. (DOC, 41 KiB)
Lp: 26
Data ogłoszenia
2023-10-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-14 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonej jako działka numer: 200/13 o pow. 0,1528 ha
Cena wywoławcza
125 091,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 23 391,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 53.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 379.6 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 200/13 o pow. 0,1528 ha, KW OL1N/00009605/6. (DOC, 42 KiB)
Lp: 27
Data ogłoszenia
2023-09-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-08 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonej jako działka numer: 200/12 o pow. 0,1154 ha.
Cena wywoławcza
104 550,00 zł (sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 550,00 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 56.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 331.3 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 200/12 o pow. 0,1154 ha, KW OL1N/00009605/6. (DOC, 44 KiB)
Lp: 28
Data ogłoszenia
2023-09-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-07 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonej numerem: 300 o pow. 0,0402 ha.
Cena wywoławcza
26 112,90 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto dwanaście złotych 90/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 4 882,90 zł (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 90/100)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 44 KiB)
 • Mapa (JPG, 338.9 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w dniu 07.11.2023 r. w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położonej w obr. 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 300 o pow. 0,0402 ha (ODT, 7.9 KiB)
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 300 o pow. 0,0402 ha, KW OL1N/00014308/2. (DOC, 39.5 KiB)
Lp: 29
Data ogłoszenia
2023-09-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-10-26 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 263/82 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100); 2) działka nr 263/83 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 435 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/82 o pow. 0,0990 ha (DOC, 43 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 263/83 o pow. 0,0990 ha (DOC, 43 KiB)
Lp: 30
Data ogłoszenia
2023-09-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-10-25 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer: 166/26 o pow. 0,1064 ha wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działce nr 166/30.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 166/30 wynosi 118 941,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 241,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony (DOC, 53 KiB)
 • Mapa (JPG, 359.4 KiB)
 • Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 166/26 o pow. 0,1064 ha wraz z udziałem w działce numer 166/30. (DOC, 41 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji