ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku na dz. nr 8 obręb 3 Nidzica przy Al. Sprzymierzonych 53 na zakład produkcji betonu”
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr ew. 112, 132, obręb Szerokopas, gmina Nidzica)
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i wysokości do 3 m, na działkach nr 107/33, 107/28, położonych w obrębie Tatary”
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr 69, 70 obręb Radomin, gmina Nidzica)
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nidzicy nr 5/2022, znak: TI.6220.53.2021 z dnia 09.02.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604”
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wietrzychowo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych PV Wietrzychowo II o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” ( dz. nr ewid. 1/4, 3/2, 3/3, 28, obręb Wietrzychowo, gmina Nidzica)
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu dwóch naziemnych zbiorników dwupłaszczowych o łącznej pojemności 10m3 wraz z infrastrukturą techniczną do magazynowania oleju opałowego na działkach nr ewid. 159, 160/4, obręb 5 miasta Nidzica, gmina Nidzica”
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej „Wólka Orłowska” o mocy łącznej do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Nidzica” ( dz. nr ew. 9, 25/2 oraz część działki nr ew. 13/26 obręb Wólka Orłowska, gmina Nidzica, powiat nidzicki)
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 000 kWp na terenie części działki nr ew. 16/2 i 16/3 obręb 0012 Łyna, gmina Nidzica o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 12 ha wraz z możliwością zastosowania magazynu energii o mocy do 13 MW”
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 112/1, 128/3, 128/5, 128/6, 129/1 oraz 133 obręb Bartoszki, gmina Nidzica”
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VIII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łyna, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie” (dz. nr 95, obręb Łyna)
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych PV Piątki o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” (dz. nr ew. 220/1 obręb Piątki, gmina Nidzica)
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-10
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 84/5 w obrębie Rączki i 19 w obrębie Załuski, gmina Nidzica”.
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie dróg gminnych w Waszulkach”.
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów o kodach 20 02 03 i 20 03 03 realizowane na działce ewidencyjnej nr 123/10, obręb nr 5 miasta Nidzica, przy ul. Kolejowej 17”
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545”.
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr ew. 112, 132, obręb Szerokopas, gmina Nidzica).
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu dwóch naziemnych zbiorników dwupłaszczowych o łącznej pojemności 10 m3 wraz z infrastrukturą techniczną do magazynowania oleju opałowego na działkach nr ewid. 159, 160/4, obręb 5 miasta Nidzica, gmina Nidzica”
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 58/1 obręb Nibork Drugi.
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 177/1, 179/1 i 188/4 w obrębie Kanigowo, gmina Nidzica
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 7,3 MWp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomin, gm. Nidzica
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-11
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie zakładu produkcji betonu” ( dz. nr 8, obręb 3 Nidzica)
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 140/10, obręb 0022 Tatary w Nidzicy.
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-10-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” ( dz. nr. 11, obręb Wólka Orłowska, gmina Nidzica)
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w Waszulkach.
Lp: 28
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-27
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi I na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminie Nidzica, powiat nidzicki”.
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,99 MW na powierzchni 18 ha ( dz. nr 1/2, obręb Łyna, gmina Nidzica).
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wietrzychowo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Nawigacja między stronami listy informacji