ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-05-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmawiająca zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Wólka Orłowska” o mocy łącznej do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Nidzica planowanego do realizacji na działce nr 9, 25/2 oraz części działki nr 13/26 obręb Wólka Orłowska.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2024-04-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni na różnego rodzaju odpady ulegające biodegradacji oraz ustabilizowane osady ściekowe o wydajności do 70 503 ton/rok w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych, wraz z boksami służącymi do przyjmowania odpadów i osadów ściekowych, oraz budowa placu dojrzewania dla odpadów wyjętych z bioreaktorów w celu przeprowadzenia drugiego stopnia kompostowania wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, oraz dostawą urządzeń technologicznych, lokalizowanej na działkach 7/6, 7/5,6/14 Obręb Tatary obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Nidzica, powiat nidzicki w dwóch etapach inwestycyjnych”
Lp: 3
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2024-04-24
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni na różnego rodzaju odpady ulegające biodegradacji oraz ustabilizowane osady ściekowe o wydajności do 70 503 ton/rok w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych, wraz z boksami służącymi do przyjmowania odpadów i osadów ściekowych, oraz budowa placu dojrzewania dla odpadów wyjętych z bioreaktorów w celu przeprowadzenia drugiego stopnia kompostowania wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, oraz dostawą urządzeń technologicznych, lokalizowanej na działkach 7/6, 7/5,6/14 Obręb Tatary obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Nidzica, powiat nidzicki w dwóch etapach inwestycyjnych” na środowisko
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2024-04-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 372 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr 2/3, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/2, 8/8, 9/1, 10/1, 13, 13/1, 26/1, 44/1, 45, 46, 63/1, 67, 78, 80, 90, 128, 129, 134, 135/1, 137, 304/2, 321, 325, 332, 333, 341, 342 i części działki nr 14/22 obręb Wietrzychowo oraz na działkach nr 122, 123, 124/1, 130/2, 145, 172/2 obręb Łyna w gminie Nidzica, w powiecie nidzickim, w województwie warmińsko- mazurskim”.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-03-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 227 w obrębie Łysakowo, gmina Nidzica.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-03-18
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 106 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr 128 i 129 w miejscowości Tatary w gminie Nidzica.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-02-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do 6 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ( dz. nr ew. 52/1, obręb Magdaleniec, gmina Nidzica).
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-02-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na „zmianie sposobu użytkowania i przebudowie hali produkcyjnej w celu przystosowania jej do posadowienia układu kogeneracyjnego, zlokalizowanego na działce nr 69/3 obręb 0016 Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmińsko- mazurskie”.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-01-26
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z hangarem dla dwóch śmigłowców” (dz. nr ew. 4 obręb Nibork Drugi, dz. nr ew. 1/2, 2/38, 2/39, 1/3 obręb nr 4 miasta Nidzica, gmina Nidzica).
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2024-01-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie kotłowni o kotłownię opalaną biomasą o mocy do 5 MW i zgazowarkami pelletu z turbiną gazową wraz z niezbędnymi urządzeniami technologicznymi, kominem, silosem na pellet, zbiornik retencyjny wód opadowych i niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu” – dz. nr 99/1, 100, 141/14 obręb 5 m. Nidzica.
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-01-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na budowie wytwórni betonu towarowego na wydzielonej części działki nr 17/10 obręb Olszewo, gmina Nidzica.
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2024-01-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie 106 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr 128 i 129 w miejscowości Tatary w gminie Nidzica”.
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-12-15
Zakres przedmiotowy
Postanowienie uzupełniające decyzję 20/2023 zmieniającą decyzję 12/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Nidzicy, znak: TI.6220.25.2020 z dnia 14 września 2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin (decyzja zmieniona uprzednio decyzją Burmistrza Nidzicy znak: TI.6220.4.2022 z dnia 30.03.2022 r.)
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-12-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 227 w obrębie Łysakowo, gmina Nidzica”.
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-12-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie hali produkcyjnej w celu przystosowania jej do posadowienia układu kogeneracyjnego, zlokalizowanego na działce nr 69/3 obręb 0016 Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmińsko- mazurskie.
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-11-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną i stacją tankowania pojazdów” na dz. nr 107/28 obręb Tatary
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję 12/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Nidzicy, znak: TI.6220.25.2020 z dnia 14 września 2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin (decyzja zmieniona uprzednio decyzją Burmistrza Nidzicy znak: TI.6220.4.2022 z dnia 30.03.2022 r.)
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Litwinki.
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-13
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” ( dz. nr 11, obręb Wólka Orłowska, gmina Nidzica).
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-10-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z hangarem dla dwóch śmigłowców” (dz. nr ew. 4 obręb Nibork Drugi, dz. nr ew. 1/2, 2/38, 2/39, 1/3 obręb nr 4 miasta Nidzica, gmina Nidzica).
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-09-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża Kanigowo XV na części działki 157/2 w obrębie ewidencyjnym Kanigowo w gminie Nidzica, powiat nidzicki”.
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-09-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/ rozbudowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne (kompostowni) na działce ewidencyjnej nr 204 obręb Tatary, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie).
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-09-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 14/2 (obręb 0011) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica”.
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych PV Piątki o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” (dz. nr ew. 220/1 obręb Piątki, gmina Nidzica)
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-07
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-08-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji Burmistrza Nidzicy nr 12/2020, znak: TI.6220.25.2020 z dnia 14.09.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję nr 6/2023 wydaną przez Burmistrza Nidzicy, znak: TI.6220.9.2022 z dnia 14 marca 2023 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o mocy do 6 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ( dz. nr ew. 52/1, obręb Magdaleniec, gmina Nidzica)
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów o kodach 20 02 03 i 20 03 03 realizowane na działce ewidencyjnej nr 123/10, obręb nr 5 miasta Nidzica, przy ul. Kolejowej 17”
Lp: 30
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 112/1, 128/3, 128/5, 128/6, 129/1 oraz 133 obręb Bartoszki, gmina Nidzica”

Nawigacja między stronami listy informacji