ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 112/1, 128/3, 128/5, 128/6, 129/1 oraz 133 obręb Bartoszki, gmina Nidzica”
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nidzicy nr 5/2022, znak: TI.6220.53.2021 z dnia 09.02.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604”
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z hangarem dla śmigłowców” (dz. nr ew. 4, obręb Nibork Drugi, gmina Nidzica)
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża Kanigowo XV na części działki 157/2 w obrębie ewidencyjnym Kanigowo w gminie Nidzica, powiat nidzicki”
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej „Wólka Orłowska” o mocy łącznej do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Nidzica” ( dz. nr ew. 9, 25/2 oraz część działki nr ew. 13/26 obręb Wólka Orłowska, gmina Nidzica, powiat nidzicki)
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „ Wydzieleniu 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz drogi dojazdowej do nich i terenów zielonych w pozostałej części działki nr 46 obręb Piątki, gmina Nidzica”
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545”
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni betonu towarowego na wydzielonej części działki nr 17/5 obręb Olszewo, gmina Nidzica”
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nidzicy nr 6/2023, znak: TI.6220.9.2022 z dnia 14.03.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów na działkach nr 21 i 22 obręb Olszewo, gmina Nidzica, powiat nidzicki”
Lp: 41
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-12
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie osiedla domków letniskowych z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” (dz. nr 298/25, 298/27, 298/28 -fragment, 298/29, 298/32 – fragment, 298/33, 298/34, 298/35 obręb Waszulki, gmina Nidzica)
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku na dz. nr 8 obręb 3 Nidzica przy Al. Sprzymierzonych 53 na zakład produkcji betonu”
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr ew. 112, 132, obręb Szerokopas, gmina Nidzica)
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów w Nidzicy, przy ul. Olsztyńskiej 38, na działkach o nr ew. 14/2, 9/11 i 27/11 obręb Nidzica 1”
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i wysokości do 3 m, na działkach nr 107/33, 107/28, położonych w obrębie Tatary”
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr 69, 70 obręb Radomin, gmina Nidzica)
Lp: 49
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nidzicy nr 5/2022, znak: TI.6220.53.2021 z dnia 09.02.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604”
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wietrzychowo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych PV Wietrzychowo II o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” ( dz. nr ewid. 1/4, 3/2, 3/3, 28, obręb Wietrzychowo, gmina Nidzica)
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu dwóch naziemnych zbiorników dwupłaszczowych o łącznej pojemności 10m3 wraz z infrastrukturą techniczną do magazynowania oleju opałowego na działkach nr ewid. 159, 160/4, obręb 5 miasta Nidzica, gmina Nidzica”
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej „Wólka Orłowska” o mocy łącznej do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Nidzica” ( dz. nr ew. 9, 25/2 oraz część działki nr ew. 13/26 obręb Wólka Orłowska, gmina Nidzica, powiat nidzicki)
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 000 kWp na terenie części działki nr ew. 16/2 i 16/3 obręb 0012 Łyna, gmina Nidzica o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 12 ha wraz z możliwością zastosowania magazynu energii o mocy do 13 MW”
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 112/1, 128/3, 128/5, 128/6, 129/1 oraz 133 obręb Bartoszki, gmina Nidzica”
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VIII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łyna, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie” (dz. nr 95, obręb Łyna)
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych PV Piątki o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” (dz. nr ew. 220/1 obręb Piątki, gmina Nidzica)
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-10
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 84/5 w obrębie Rączki i 19 w obrębie Załuski, gmina Nidzica”.
Lp: 59
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie dróg gminnych w Waszulkach”.
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów o kodach 20 02 03 i 20 03 03 realizowane na działce ewidencyjnej nr 123/10, obręb nr 5 miasta Nidzica, przy ul. Kolejowej 17”

Nawigacja między stronami listy informacji