ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr ew. 112, 132, obręb Szerokopas, gmina Nidzica).
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu dwóch naziemnych zbiorników dwupłaszczowych o łącznej pojemności 10 m3 wraz z infrastrukturą techniczną do magazynowania oleju opałowego na działkach nr ewid. 159, 160/4, obręb 5 miasta Nidzica, gmina Nidzica”
Lp: 63
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 58/1 obręb Nibork Drugi.
Lp: 64
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 177/1, 179/1 i 188/4 w obrębie Kanigowo, gmina Nidzica
Lp: 65
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 7,3 MWp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomin, gm. Nidzica
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-11
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie zakładu produkcji betonu” ( dz. nr 8, obręb 3 Nidzica)
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 140/10, obręb 0022 Tatary w Nidzicy.
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-10-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” ( dz. nr. 11, obręb Wólka Orłowska, gmina Nidzica)
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w Waszulkach.
Lp: 70
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-27
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi I na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminie Nidzica, powiat nidzicki”.
Lp: 71
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,99 MW na powierzchni 18 ha ( dz. nr 1/2, obręb Łyna, gmina Nidzica).
Lp: 72
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wietrzychowo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych PV Wietrzychowo II o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” ( dz. nr ewid. 1/4, 3/2, 3/3, 28, obręb Wietrzychowo, gmina Nidzica).
Lp: 74
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2022-09-09
Zakres przedmiotowy
RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3, obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Lp: 75
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-02
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3, obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Lp: 76
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 190022N Nidzica- Bartoszki
Lp: 77
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2022-08-12
Zakres przedmiotowy
RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VIII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łyna, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie” ( dz. nr 95, obręb Łyna).
Lp: 78
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr 69, 70, obręb Radomin, gmina Nidzica)
Lp: 79
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 177/1, 179/1 i 188/4 w obrębie Kanigowo, gmina Nidzica”.
Lp: 80
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-03
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica.
Lp: 81
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2022-07-04
Zakres przedmiotowy
RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 58/1, obręb Nibork Drugi”
Lp: 82
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 84/5 w obrębie Rączki i 19 w obrębie Załuski, gmina Nidzica”
Lp: 83
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 1/7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica.
Lp: 84
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-23
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Litwinki na terenie działki nr 4/4 obręb Litwinki, gmina Nidzica, powiat nidzicki.
Lp: 85
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w Waszulkach
Lp: 86
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Szerokopaś o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Lp: 87
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zakładu produkcji betonu (dz. nr 8, obręb 3 Nidzica).
Lp: 88
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 190022N Nidzica-Bartoszki
Lp: 89
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 7,3 MWp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomin, gm. Nidzica
Lp: 90
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działki nr ew. 16/2 obręb 0012 Łyna

Nawigacja między stronami listy informacji