ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2022-08-12
Zakres przedmiotowy
RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VIII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łyna, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie” ( dz. nr 95, obręb Łyna).
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr 69, 70, obręb Radomin, gmina Nidzica)
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 177/1, 179/1 i 188/4 w obrębie Kanigowo, gmina Nidzica”.
Lp: 64
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-03
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica.
Lp: 65
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2022-07-04
Zakres przedmiotowy
RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 58/1, obręb Nibork Drugi”
Lp: 66
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 84/5 w obrębie Rączki i 19 w obrębie Załuski, gmina Nidzica”
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 1/7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica.
Lp: 68
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-23
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Litwinki na terenie działki nr 4/4 obręb Litwinki, gmina Nidzica, powiat nidzicki.
Lp: 69
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w Waszulkach
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Szerokopaś o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zakładu produkcji betonu (dz. nr 8, obręb 3 Nidzica).
Lp: 72
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 190022N Nidzica-Bartoszki
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 7,3 MWp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomin, gm. Nidzica
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działki nr ew. 16/2 obręb 0012 Łyna
Lp: 75
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury na szkółce leśnej Omulew w Zimnej Wodzie (dz. nr 3004, 3005 obręb Wały)
Lp: 76
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Litwinki na terenie działki nr 4/4 obręb Litwinki, gmina Nidzica, powiat nidzicki.
Lp: 77
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin
Lp: 78
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2022-03-25
Zakres przedmiotowy
RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 000 kWp na terenie części działki nr ew. 16/2 i 16/3 obręb 0012 Łyna gmina Nidzica o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 12,0 ha wraz z możliwością zastosowania magazynu energii o mocy do 13 MW” na środowisko
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja 9/2022 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminie Nidzica, powiat nidzicki.
Lp: 80
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja 10/2022 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi I na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminie Nidzica, powiat nidzicki.
Lp: 81
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 140/10, obręb 0022 Tatary w Nidzicy.
Lp: 82
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z RAPORTEM o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na środowisko
Lp: 83
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja 8/2022 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych na potrzeby planowanej inwestycji mieszkaniowej składającej się z siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na terenie działki nr ew. 210 obr. 2 w Nidzicy.
Lp: 84
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja 7/2022 odmawiająca ustalenia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na dz. nr 118/2 w Mogiłowie
Lp: 85
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja 6/2022 ustalająca warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Napiwoda (dz. nr 125 obręb Napiwoda), gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
Lp: 86
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja 5/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604.
Lp: 87
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na dz. nr 67 obręb Radomin.
Lp: 88
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury na szkółce leśnej Omulew w Zimnej Wodzie” (dz. nr 3004 i 3005 obręb Wały).
Lp: 89
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ¬budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 8,97 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek numer 2, 3 w miejscowości Siemiątki, gm. Nidzica.
Lp: 90
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ¬budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW i powierzchnią zabudowy do 7,40 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek numer 37/1, 41/1 w miejscowości Siemiątki, gm. Nidzica.

Nawigacja między stronami listy informacji