ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 91
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działki nr ew. 16/2 obręb 0012 Łyna
Lp: 92
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury na szkółce leśnej Omulew w Zimnej Wodzie (dz. nr 3004, 3005 obręb Wały)
Lp: 93
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Litwinki na terenie działki nr 4/4 obręb Litwinki, gmina Nidzica, powiat nidzicki.
Lp: 94
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin
Lp: 95
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2022-03-25
Zakres przedmiotowy
RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 000 kWp na terenie części działki nr ew. 16/2 i 16/3 obręb 0012 Łyna gmina Nidzica o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 12,0 ha wraz z możliwością zastosowania magazynu energii o mocy do 13 MW” na środowisko
Lp: 96
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja 9/2022 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminie Nidzica, powiat nidzicki.
Lp: 97
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja 10/2022 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi I na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminie Nidzica, powiat nidzicki.
Lp: 98
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 140/10, obręb 0022 Tatary w Nidzicy.
Lp: 99
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z RAPORTEM o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie obiektu produkcyjno- magazynowego w m. Nidzica na terenie działek nr 19/2, 19/7, 19/8 i 24/3 obręb Nidzica 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na środowisko
Lp: 100
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja 8/2022 stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych na potrzeby planowanej inwestycji mieszkaniowej składającej się z siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na terenie działki nr ew. 210 obr. 2 w Nidzicy.
Lp: 101
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja 7/2022 odmawiająca ustalenia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na dz. nr 118/2 w Mogiłowie
Lp: 102
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja 6/2022 ustalająca warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Napiwoda (dz. nr 125 obręb Napiwoda), gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
Lp: 103
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja 5/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604.
Lp: 104
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na dz. nr 67 obręb Radomin.
Lp: 105
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury na szkółce leśnej Omulew w Zimnej Wodzie” (dz. nr 3004 i 3005 obręb Wały).
Lp: 106
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ¬budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 8,97 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek numer 2, 3 w miejscowości Siemiątki, gm. Nidzica.
Lp: 107
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ¬budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW i powierzchnią zabudowy do 7,40 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek numer 37/1, 41/1 w miejscowości Siemiątki, gm. Nidzica.
Lp: 108
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Tartaku Napiwoda zlokalizowanego na działce o nr ew. 69/3 obręb 0016 Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmińsko- mazurskie.
Lp: 109
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-12
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 35/3 w obrębie Szerokopaś, gmina Nidzica.
Lp: 110
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg w Tatarach
Lp: 111
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych na potrzeby planowanej inwestycji mieszkaniowej składającej się z siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na terenie działki nr ew. 210 obr. 2 w Nidzicy.
Lp: 112
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 000 kWp na terenie części działki nr ew. 16/2 i 16/3 obręb 0012 Łyna gmina Nidzica o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 12,0 ha wraz z możliwością zastosowania magazynu energii o mocy do 13 MW”.
Lp: 113
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 107/28 obręb Tatary.
Lp: 114
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w celu rozbudowy Zakładu uboju i rozbioru trzody chlewnej” zlokalizowanego na dz. nr 210/2 i 211 obręb Olszewo.
Lp: 115
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie osiedla domków letniskowych z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” (dz. nr 298/25, 298/27, 298/28 -fragment, 298/29, 298/32 – fragment, 298/33, 298/34, 298/35 obręb Waszulki, gmina Nidzica.
Lp: 116
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 35/3 w obrębie Szerokopaś, gmina Nidzica.
Lp: 117
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 000 kWp na terenie części działki nr ew. 16/2 i 16/3 obręb 0012 Łyna gmina Nidzica o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 12,0 ha wraz z możliwością zastosowania magazynu energii o mocy do 13 MW”.
Lp: 118
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2021-11-25
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Napiwoda, gmina Nidzica, powiaty nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie (działka 125 obręb Napiwoda)
Lp: 119
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminnie Nidzica, powiat nidzicki
Lp: 120
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi I na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminnie Nidzica, powiat nidzicki

Nawigacja między stronami listy informacji