ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 91
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Tartaku Napiwoda zlokalizowanego na działce o nr ew. 69/3 obręb 0016 Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmińsko- mazurskie.
Lp: 92
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-12
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 35/3 w obrębie Szerokopaś, gmina Nidzica.
Lp: 93
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg w Tatarach
Lp: 94
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych na potrzeby planowanej inwestycji mieszkaniowej składającej się z siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na terenie działki nr ew. 210 obr. 2 w Nidzicy.
Lp: 95
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 000 kWp na terenie części działki nr ew. 16/2 i 16/3 obręb 0012 Łyna gmina Nidzica o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 12,0 ha wraz z możliwością zastosowania magazynu energii o mocy do 13 MW”.
Lp: 96
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz z infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 107/28 obręb Tatary.
Lp: 97
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w celu rozbudowy Zakładu uboju i rozbioru trzody chlewnej” zlokalizowanego na dz. nr 210/2 i 211 obręb Olszewo.
Lp: 98
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie osiedla domków letniskowych z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” (dz. nr 298/25, 298/27, 298/28 -fragment, 298/29, 298/32 – fragment, 298/33, 298/34, 298/35 obręb Waszulki, gmina Nidzica.
Lp: 99
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 35/3 w obrębie Szerokopaś, gmina Nidzica.
Lp: 100
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 000 kWp na terenie części działki nr ew. 16/2 i 16/3 obręb 0012 Łyna gmina Nidzica o całkowitej powierzchni gruntów zajętych pod instalację ok. 12,0 ha wraz z możliwością zastosowania magazynu energii o mocy do 13 MW”.
Lp: 101
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2021-11-25
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Napiwoda, gmina Nidzica, powiaty nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie (działka 125 obręb Napiwoda)
Lp: 102
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminnie Nidzica, powiat nidzicki
Lp: 103
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi I na części działki 105/3 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w gminnie Nidzica, powiat nidzicki
Lp: 104
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa 16/2021 określająca warunki realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Napiwoda” o mocy do 60 MW na działkach nr 210/3 i 213 w obrębie Napiwoda oraz na działkach 46/3 i 85/1 w obrębie Bartoszki.
Lp: 105
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica
Lp: 106
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 257 położonej w obrębie Olszewo, gmina Nidzica.
Lp: 107
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przetwarzaniu odpadów na działkach nr 21 i 22 obręb Olszewo, gmina Nidzica, powiat nidzicki”
Lp: 108
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej 604”.
Lp: 109
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie dróg w Tatarach
Lp: 110
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Tartaku Napiwoda zlokalizowanego na działce o nr ew. 69/3 obręb 0016 Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmińsko- mazurskie”
Lp: 111
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działki nr ew. 16/2 obręb 0012 Łyna, gmina Nidzica.
Lp: 112
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW i powierzchnią zabudowy do 7,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek numer 37/1, 41/1 w miejscowości Siemiątki, gm. Nidzica
Lp: 113
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 8,97 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek numer 2, 3 w miejscowości Siemiątki, gm. Nidzica
Lp: 114
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PAWLIKI o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej (dz. nr 50/2, 50/4, 51/2, 51/5 obręb Pawliki)
Lp: 115
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 137/2 obręb Kanigowo
Lp: 116
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-01
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji z wykorzystaniem odpadów składowiska odpadów obojętnych w miejscowości Olszewo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie
Lp: 117
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo
Lp: 118
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo
Lp: 119
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni fotowoltaicznej PV Nidzica 2 o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 7/4, 10, 23/1 obręb Olszewo
Lp: 120
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2021-09-17
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica

Nawigacja między stronami listy informacji