ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 151
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 WM zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica
Lp: 152
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Napiwoda – dz. nr 125
Lp: 153
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VIII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łyna – dz. nr 95
Lp: 154
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 266/1 obręb Waszulki).
Lp: 155
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 32 obręb Łyna).
Lp: 156
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 26 obręb Łyna)
Lp: 157
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i wysokości do 3 metrów, na działkach ewidencyjnych nr 107/27, 107/28, obręb Tatary
Lp: 158
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-26
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji z wykorzystaniem odpadów składowiska odpadów obojętnych w miejscowości Olszewo
Lp: 159
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie myjni samochodowej na działce nr ew. 5-158/19, wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. m.in. siecią kanalizacji przemysłowej wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (dz. o nr ew. 5- 158/21)
Lp: 160
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej „Napiwoda” o mocy do 60 MW na działkach nr 210/3 i 213 w obrębie Napiwoda oraz na działkach 46/3 i 85/1 w obrębie Bartoszki
Lp: 161
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 4 obręb 0018 Nibork Drugi, gmina Nidzica.
Lp: 162
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-14
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tartaku na dz. nr 46 obręb Napiwoda
Lp: 163
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i wysokości do 3m, na działkach o nr 54/8, 56/4, 56/5, 56/10, położonych w obrębie Pawliki
Lp: 164
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-03
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 14/2 (obręb oo11) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica
Lp: 165
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 14/2 (obręb 0011) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica
Lp: 166
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji paliw wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz budowa nowego budynku stacji paliw i podziemnego zbiornika gazu LPG” (dz. nr 34/8, 34/13 obręb Rączki);
Lp: 167
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowiie farmy fotowoltaicznej „NAPIWODA” o mocy 3 MW, część działki nr 46, pow. 12,9070ha, gmina Nidzica, powiat Nidzicki
Lp: 168
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 13/2020 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanego na działce ewidencyjnej nr 164/5 obręb Radomin, gmina Nidzica
Lp: 169
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 12/2020 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia
Lp: 170
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-21
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 9,99 MW na powierzchni 18 ha (dz. nr 1/2 obr. Łyna)
Lp: 171
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych wraz z przewodem wodociągowym doprowadzającym pobraną wodę do istniejącej sieci wodociągowej oraz z przyłączem energetycznym” (dz. Nr 269/13 obręb Waszulki
Lp: 172
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch urządzeń do podczyszczania ścieków przemysłowych (separatory zintegrowane z osadnikiem) , które zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Lp: 173
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-17
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu składu węgla na działce nr 97/8 obręb 0011 Litwinki
Lp: 174
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali obróbki drewna na dz. nr 5/6 obr. 3 w Nidzicy na terenie funkcjonującego zakładu produkcji mebli, wraz z elementami towarzyszącymi.
Lp: 175
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu lakierni na terenie istniejącego zakładu Elda Sp. z o.o. w Nidzicy, w części istniejącej hali zlokalizowanej na działce o nr ew. 244 obręb 0004 Nidzica, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie
Lp: 176
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-18
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 16/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 177
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-17
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 15/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce o nr ewid. 34/13, obręb Rączki, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 178
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 14/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Waszulki 2” o maksymalnej mocy do 6 MW na działkach nr 266/2 (po podziale działki: 266/6, 266/7, 266/8, 266/9 i 266/10) i 287/2, obręb Waszulki, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 179
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 13/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi na części działki nr 105/2 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w Gminie Nidzica” na środowisko
Lp: 180
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Nidzicy w dniu 27 czerwca 2019 r., znak: TI.6220.46.2018 dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica.

Nawigacja między stronami listy informacji