ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 151
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 3,0947 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 8 w miejscowości Szerokopaś, gm. Nidzica”.
Lp: 152
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 32 obręb Łyna, gmina Nidzica
Lp: 153
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 26 obręb Łyna, gmina Nidzica
Lp: 154
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 118/2, położonej w miejscowości Mogiłowo, obr. Frąknowo, gm. Nidzica, pow. nidzicki.
Lp: 155
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i wysokości do 3m, na działkach o nr 54/8, 56/4, 56/5, 56/10, położonych w obrębie Pawliki.
Lp: 156
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Nidzica VII o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Napiwoda, gmina Nidzica (dz. nr 125 obręb Napiwoda).
Lp: 157
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Nidzica VIII o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łyna, gmina Nidzica (dz. nr 95 obręb Łyna).
Lp: 158
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla „Budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica.
Lp: 159
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 58/1 obręb Nibork Drugi
Lp: 160
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji Burmistrza Nidzicy znak: TI.6220.2.2019 z dnia 29.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie (dz. nr 14/22, 17/7, 341 obręb Wietrzychowo).
Lp: 161
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 3,0947 ha w miejscowości Szerokopaś, gm. Nidzica
Lp: 162
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-05
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Napiwoda” o mocy do 60 MW na działkach nr 210/3 i 213 w obrębie Napiwoda oraz na działkach 46/3 i 85/1 w obrębie Bartoszki na środowisko
Lp: 163
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni samochodowej na działce o nr ew. 5- 158/19 wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. m. in. siecią kanalizacji przemysłowej wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (dz. o nr ew. 5- 158/21).
Lp: 164
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 266/1 położonej w obrębie Waszulki
Lp: 165
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działce nr 4/2 obręb Załuski , gmina Nidzica.
Lp: 166
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu składu węgla na działce 97/8 obręb Litwinki na środowisko
Lp: 167
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 WM zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica
Lp: 168
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Napiwoda – dz. nr 125
Lp: 169
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica VIII” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łyna – dz. nr 95
Lp: 170
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 266/1 obręb Waszulki).
Lp: 171
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 32 obręb Łyna).
Lp: 172
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 26 obręb Łyna)
Lp: 173
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i wysokości do 3 metrów, na działkach ewidencyjnych nr 107/27, 107/28, obręb Tatary
Lp: 174
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-26
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji z wykorzystaniem odpadów składowiska odpadów obojętnych w miejscowości Olszewo
Lp: 175
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie myjni samochodowej na działce nr ew. 5-158/19, wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. m.in. siecią kanalizacji przemysłowej wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (dz. o nr ew. 5- 158/21)
Lp: 176
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej „Napiwoda” o mocy do 60 MW na działkach nr 210/3 i 213 w obrębie Napiwoda oraz na działkach 46/3 i 85/1 w obrębie Bartoszki
Lp: 177
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 4 obręb 0018 Nibork Drugi, gmina Nidzica.
Lp: 178
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-14
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tartaku na dz. nr 46 obręb Napiwoda
Lp: 179
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i wysokości do 3m, na działkach o nr 54/8, 56/4, 56/5, 56/10, położonych w obrębie Pawliki
Lp: 180
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-03
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 14/2 (obręb oo11) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica

Nawigacja między stronami listy informacji