ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 181
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej, planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 118/2, położonej w miejscowości Mogiłowo, obr. Frąknowo, gm. Nidzica, pow. nidzicki
Lp: 182
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 12/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Waszulki 3” o maksymalnej mocy do 14 MW, na działce ewidencyjnej nr 287/3, obręb Waszulki, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na środowisko
Lp: 183
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 11/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji zakładu KAMET Sp. z o. o., zlokalizowanego na terenie działki o numerze 32/8 (wydzielonej, na podstawie decyzji nr 27/19 z 5 lipca 2019r. wydanej przez Burmistrza Nidzicy, z działki nr 32/6), położonej w obrębie Piątki w Nidzicy”
Lp: 184
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 10/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie (dz. nr 14/22, 17/7, 341 obręb Wietrzychowo)”
Lp: 185
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce nr 102/1, obręb Bartoszki
Lp: 186
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działki nr ew. 16/2 obręb 0012 Łyna gmina Nidzica.
Lp: 187
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wydobywania kopaliny ze złoża Kanigowo XIV- dz. nr 141 i 144/4, obręb Kanigowo.
Lp: 188
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla wydobywania kopaliny ze złoża Kanigowo X- dz. nr 141 i 144/4, obręb Kanigowo
Lp: 189
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-10
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 9/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny (piasków skaleniowo-kwarcowych) ze złoża Kanigowo XIII na działce ew. nr 143, obręb Kanigowo, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 190
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Waszulki 3” o maksymalnej mocy do 14 MW na działce ewidencyjnej nr 287/3 obręb Waszulki
Lp: 191
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 7/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na dz. nr 210/3 obręb 16 Napiwoda na środowiskov
Lp: 192
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 8/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 2 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na dz. nr 210/3 obręb 16 Napiwoda” na środowisko
Lp: 193
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: wydobywaniu kopaliny (piasków skaleniowo- kwarcowych) ze złoża Kanigowo XIII na działce ew. nr 143, obręb Kanigowo, gmina Nidzica
Lp: 194
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Waszulki 1” o maksymalnej mocy do 2 MW na działce ewidencyjnej nr 70/3 obręb Waszulki
Lp: 195
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja 6/ 2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce nr 266/1, obręb Waszulki” na środowisko
Lp: 196
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce o nr ewid. 34/13, obręb Rączki, gmina Nidzica
Lp: 197
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi na części działki nr 105/2 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w Gminie Nidzica
Lp: 198
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-08
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na dz. nr 210/3 obręb 16 Napiwoda
Lp: 199
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-08
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 2 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na dz. nr 210/3 obręb 16 Napiwoda
Lp: 200
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce nr 266/1, obręb Waszulki”
Lp: 201
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3m każda, na działce nr 11/3, obręb Szerokopaś, gmina Nidzica
Lp: 202
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 50/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica
Lp: 203
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 51/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica
Lp: 204
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-07
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica”
Lp: 205
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja 5/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 206
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2019-05-23
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji zakładu KAMET Sp. Z o.o., zlokalizowanego na terenie działki o numerze 32/6 położonej w obrębie nr 0023 Piątki, gmina Nidzica, poprzez dostosowanie istniejących i użytkowanych obecnie instalacji w maszyny, urządzenia oraz innowacyjne technologie w celu doskonalenia jakości wytwarzanych produktów zabezpieczenia mienia
Lp: 207
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-05-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Waszulki 2” o maksymalnej mocy do 6 MW na działkach nr 266/2 i 287/2, obręb Waszulki, gmina Nidzica
Lp: 208
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-05-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica
Lp: 209
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-24
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
Lp: 210
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 2 o mocy do 1,0 MW wraz z „infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie”

Nawigacja między stronami listy informacji