ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 181
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 14/2 (obręb 0011) w miejscowości Litwinki, Gmina Nidzica
Lp: 182
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji paliw wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz budowa nowego budynku stacji paliw i podziemnego zbiornika gazu LPG” (dz. nr 34/8, 34/13 obręb Rączki);
Lp: 183
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowiie farmy fotowoltaicznej „NAPIWODA” o mocy 3 MW, część działki nr 46, pow. 12,9070ha, gmina Nidzica, powiat Nidzicki
Lp: 184
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 13/2020 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanego na działce ewidencyjnej nr 164/5 obręb Radomin, gmina Nidzica
Lp: 185
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 12/2020 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia
Lp: 186
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-21
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 9,99 MW na powierzchni 18 ha (dz. nr 1/2 obr. Łyna)
Lp: 187
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych wraz z przewodem wodociągowym doprowadzającym pobraną wodę do istniejącej sieci wodociągowej oraz z przyłączem energetycznym” (dz. Nr 269/13 obręb Waszulki
Lp: 188
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch urządzeń do podczyszczania ścieków przemysłowych (separatory zintegrowane z osadnikiem) , które zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Lp: 189
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-17
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu składu węgla na działce nr 97/8 obręb 0011 Litwinki
Lp: 190
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali obróbki drewna na dz. nr 5/6 obr. 3 w Nidzicy na terenie funkcjonującego zakładu produkcji mebli, wraz z elementami towarzyszącymi.
Lp: 191
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu lakierni na terenie istniejącego zakładu Elda Sp. z o.o. w Nidzicy, w części istniejącej hali zlokalizowanej na działce o nr ew. 244 obręb 0004 Nidzica, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie
Lp: 192
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-18
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 16/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 193
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-17
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 15/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce o nr ewid. 34/13, obręb Rączki, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 194
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 14/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Waszulki 2” o maksymalnej mocy do 6 MW na działkach nr 266/2 (po podziale działki: 266/6, 266/7, 266/8, 266/9 i 266/10) i 287/2, obręb Waszulki, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 195
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 13/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi na części działki nr 105/2 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w Gminie Nidzica” na środowisko
Lp: 196
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Nidzicy w dniu 27 czerwca 2019 r., znak: TI.6220.46.2018 dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica.
Lp: 197
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej, planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 118/2, położonej w miejscowości Mogiłowo, obr. Frąknowo, gm. Nidzica, pow. nidzicki
Lp: 198
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 12/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Waszulki 3” o maksymalnej mocy do 14 MW, na działce ewidencyjnej nr 287/3, obręb Waszulki, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na środowisko
Lp: 199
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 11/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji zakładu KAMET Sp. z o. o., zlokalizowanego na terenie działki o numerze 32/8 (wydzielonej, na podstawie decyzji nr 27/19 z 5 lipca 2019r. wydanej przez Burmistrza Nidzicy, z działki nr 32/6), położonej w obrębie Piątki w Nidzicy”
Lp: 200
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 10/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie (dz. nr 14/22, 17/7, 341 obręb Wietrzychowo)”
Lp: 201
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce nr 102/1, obręb Bartoszki
Lp: 202
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działki nr ew. 16/2 obręb 0012 Łyna gmina Nidzica.
Lp: 203
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wydobywania kopaliny ze złoża Kanigowo XIV- dz. nr 141 i 144/4, obręb Kanigowo.
Lp: 204
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla wydobywania kopaliny ze złoża Kanigowo X- dz. nr 141 i 144/4, obręb Kanigowo
Lp: 205
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-10
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 9/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny (piasków skaleniowo-kwarcowych) ze złoża Kanigowo XIII na działce ew. nr 143, obręb Kanigowo, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 206
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Waszulki 3” o maksymalnej mocy do 14 MW na działce ewidencyjnej nr 287/3 obręb Waszulki
Lp: 207
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 7/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na dz. nr 210/3 obręb 16 Napiwoda na środowiskov
Lp: 208
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 8/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 2 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na dz. nr 210/3 obręb 16 Napiwoda” na środowisko
Lp: 209
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: wydobywaniu kopaliny (piasków skaleniowo- kwarcowych) ze złoża Kanigowo XIII na działce ew. nr 143, obręb Kanigowo, gmina Nidzica
Lp: 210
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Waszulki 1” o maksymalnej mocy do 2 MW na działce ewidencyjnej nr 70/3 obręb Waszulki

Nawigacja między stronami listy informacji