ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CZYSTE POWIETRZE 868
Informacje ogólne 723
Wzory zaświadczeń 671
Rada Miejska 11225
Rada Miejska 60855
Komisje Rady Miejskiej 57682
KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 932
Protokoły z posiedzeń 591
KOMISJA OŚWIATY, SPORTU I ZDROWIA 1048
Protokoły z posiedzeń 486
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, ZDROWIA ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ 722
Protokoły z posiedzeń 506
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 731
Protokoły z posiedzeń 493
KOMISJA REWIZYJNA 838
Protokoły z posiedzeń 460
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 665
Protokoły z posiedzeń 452
KOMISJA KULTURY, TURYSTYKI, OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ I POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 569
Protokoły z posiedzeń 396
Sesje Rady Miejskiej 9745
Wcześniejsze kadencje 9916
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4186
Protokoły z komisji Rady Miejskiej 9370
Projekty uchwał 7500
Stanowiska/Oświadczenia 10084
Interpelacje i zapytania 2954
Kontakt 14907
Urząd Miejski 123395
Statut Gminy 10559
Regulamin organizacyjny 14227
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 4208
Kierownictwo urzędu 11644
Burmistrz 10933
Zastępca Burmistrza 4438
Skarbnik 7755
Sekretarz 6369
Wydziały i stanowiska-kontakt 22186
Wydział OSO 26389
Wydział GMKR 23525
Wydział PŚPRKS 10884
Wydział TI 18768
Wydział Fn 21257
Straż Miejska 9002
USC 15548
Radca prawny 5939
Samodzielne stanowiska pracy 11155
Młodzieżowa Rada Miejska 8027
Miejska Rada Seniorów 10299
Wybory Miejskiej Rady Seniorów II kadencji 815
Kadencja 2017-2018 1410
Kadencja 2019-2023 1188
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 614
Sprawozdania z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy 39149
Jednostki organizacyjne 18919
Spółki Skarbu Gminy 18216
Gminne jednostki organizacyjne 42048
Jednostki pomocnicze 21117
Sołectwa 29611
Fundusz sołecki 10131
Najbliższe Zebrania Wiejskie 22645
Procedury załatwiania spraw 54258
Akty prawne 6619535
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Prawo miejscowe 14617
Uchwały Rady Miejskiej 13319
Oświadczenia majątkowe 117394
Oświadczenia majątkowe radnych 8711
Początek kadencji 2018-2023 5074
Koniec kadencji 2014-2018 1515
Rok 2016 2873
Rok 2015 3470
Rok 2017 1726
Oświadczenia majątkowe pracowników 12485
Oświadczenia majątkowe pracowników na koniec kadencji 2014-2018 1942
Rok 2018 4190
Rok 2017 2227
Rok 2016 3976
Rok 2015 6643
Informacje ogólne. Druki oświadczeń do pobrania 8546
Budżet Gminy 19002
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nidzica 44454
Budżet 161270
Procedury uchwalania budżetu gminy 5732
Mienie Gminy 6158
Opinie RIO w Olsztynie 28319
Sprawozdania 70502
Sprawozdanie Finansowe Gminy Nidzica 1853
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego 1458
Raporty o stanie Gminy 2808
Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy 52415
Ogłoszenia o przetargach 126266
Informacje i komunikaty 220732
Ogłoszenia - komunikaty 41517
Ochrona środowiska 296473
Planowanie przestrzenne 328790
Inwestycje komunalne 1063
Obwieszczenia i Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 29288
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 25222
Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5318
Inne obwieszczenia i informacje 59072
Afrykański pomór świń oraz ptasia grypa 6167
Polowania zbiorowe 17290
Konsultacje społeczne 1548
WYBORY I REFERENDA 100348
Informacje ogólne 1007
Warunki udziału w wyborach 1946
Obwody głosowania 781
Składy obwodowych komisji wyborczych 1671
Urzędnik Wyborczy 1565
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1067
Usługi elektroniczne 540
Obwieszczenia 528
Pomoc publiczna 35015
Rolnictwo 17064
Kontrole i audyt 33666
Kontrole zewnętrzne 24643
Kontrole wewnętrzne 22144
Audyt wewnętrzny 14971
Informacje o jakości wody 21753
Informacje oświatowe 3916
Podstawowa kwota dotacji 5868
Statystyczna liczba uczniów 2837
Informacje o środowisku 87618
Karty Informacyjne 4718
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6823
Decyzje o warunkach zabudowy 4305
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 210
Efektywność energetyczna 249
Informacja publiczna 7607
Prowadzone rejestry 40614
Podatki 14968
Zwrot podatku akcyzowego 566
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 415
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 13769
Ogłoszenia, informacje 14721
Kontakt 7101
Zespół doradczo-opiniujący 7050
Zespół kontrolny 4909
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 3263
Przepisy prawne 3837
Roczne Programy Współpracy 16848
Deklaracje Współpracy 484
Konsultacje społeczne 7092
Nabór do komisji konkursowych 6328
Otwarte konkursy ofert 76708
Sport 5920
Archiwum - współpraca z organizacjami 8699
Rejestr Instytucji Kultury 342
Plany, strategie, opracowania 120718
Mapa Miasta i Gminy - plany, zabytki 0
Konsultacje społeczne 833
Zasłużeni dla Ziemi Nidzickiej 3851
Petycje 6944
Zbiorcze informacje o petycjach do 2020 roku 542
Petycje do 2020 roku 699
Działalność Lobbingowa 2947
Pomoc prawna 1524

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2522
Statystyka 4676
Strona główna 76
Rejestr zmian 1987641
Instrukcja obsługi 5972
Pliki do pobrania 15659
Mapa serwisu 4155
Redakcja Biuletunu 6186
Powiaty i gminy 4583
UM Nidzica 61039
Strona WWW Urzędu 124

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 38254
Zamówienia publiczne 723306
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto 5440
Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 412130
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 24530
Wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych 876
Ogłoszenia 125075
Informacje o naborze 451175
Regulamin naboru 3021
Druki do pobrania 2984
Elektroniczna skrzynka podawcza 13382
Ochrona danych osobowych 4503
DOSTĘPNOŚĆ 3570
e-mapa Portal mapowy (dane SIP) 0
« powrót do poprzedniej strony