ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CZYSTE POWIETRZE 1654
Informacje ogólne 1225
Wzory zaświadczeń 1230
Rada Miejska 13999
Rada Miejska 66418
Komisje Rady Miejskiej 62294
KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1466
Protokoły z posiedzeń 1035
KOMISJA OŚWIATY, SPORTU I ZDROWIA 1707
Protokoły z posiedzeń 860
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, ZDROWIA ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ 1157
Protokoły z posiedzeń 877
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 1212
Protokoły z posiedzeń 896
KOMISJA REWIZYJNA 1425
Protokoły z posiedzeń 903
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 1093
Protokoły z posiedzeń 813
KOMISJA KULTURY, TURYSTYKI, OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ I POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 1067
Protokoły z posiedzeń 746
Sesje Rady Miejskiej 17856
Wcześniejsze kadencje 10119
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 6559
Protokoły z komisji Rady Miejskiej 15451
Projekty uchwał 16603
Stanowiska/Oświadczenia 10823
Interpelacje i zapytania 6054
Kontakt 16106
Urząd Miejski 131082
Statut Gminy 11342
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nidzicy 15589
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 4850
Kierownictwo urzędu 12132
Burmistrz 11814
Zastępca Burmistrza 5041
Skarbnik 8346
Sekretarz 6844
Wydziały i stanowiska-kontakt 24598
Wydział OSO 27915
Wydział GMKR 24922
Wydział PŚPRKS 12098
Wydział TI 20144
Wydział Fn 22648
Straż Miejska 10132
USC 16673
Radca prawny 6466
Samodzielne stanowiska pracy 12218
Sprawozdania z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy 44978
Młodzieżowa Rada Miejska 11900
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 1858
Miejska Rada Seniorów 13075
Wybory Miejskiej Rady Seniorów II kadencji 1376
Kadencja 2017-2018 2524
Kadencja 2019-2023 1939
Jednostki organizacyjne 19947
Spółki Skarbu Gminy 19840
Gminne jednostki organizacyjne 45264
Procedury załatwiania spraw 54526
Jednostki pomocnicze 22334
Sołectwa 31191
Fundusz sołecki 10787
Najbliższe Zebrania Wiejskie 56581
Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 319
Akty prawne 8336191
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Prawo miejscowe 16115
Uchwały Rady Miejskiej 14417
Budżet Gminy 20618
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nidzica 48535
Budżet 174534
Procedury uchwalania budżetu gminy 6204
Mienie Gminy 6698
Informacje o majątku Gminy Nidzica wniesionym do Spółek 555
Opinie RIO w Olsztynie 32503
Sprawozdania 77311
Sprawozdanie Finansowe Gminy Nidzica 3381
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego 2763
Oświadczenia majątkowe 186536
Oświadczenia majątkowe radnych 9114
Początek kadencji 2018-2023 6320
Koniec kadencji 2014-2018 1951
Rok 2017 2157
Oświadczenia majątkowe pracowników 12979
Oświadczenia majątkowe pracowników na koniec kadencji 2014-2018 2604
Rok 2018 4796
Rok 2017 2607
Informacje ogólne. Druki oświadczeń do pobrania 9561
Raporty o stanie Gminy 5302
Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy 84745
Ogłoszenia o przetargach 205961
Informacje i komunikaty 463562
Ogłoszenia - komunikaty 43145
Ochrona środowiska 376742
Planowanie przestrzenne 415029
Inwestycje komunalne 1649
Obwieszczenia i Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 35183
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 52001
Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7111
Inne obwieszczenia i informacje 86799
Afrykański pomór świń oraz ptasia grypa 12802
Polowania zbiorowe 34180
Konsultacje społeczne 3257
WYBORY DO SEJMU I SENATU 105319
Dowóz do lokali wyborczych 295
WYNIKI WYBORÓW 1872
Obwodowe komisje wyborcze 2254
Informacje PKW 3728
Informacje Burmistrza 1156
Obwody głosowania i okręgi wyborcze 2047
Składy obwodowych komisji wyborczych 2835
Urzędnik Wyborczy 2607
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2325
Usługi elektroniczne 1092
Obwieszczenia 1775
WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJA 2024-2029 13
Obwieszczenia 35
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 755
Referendum ogólnokrajowa 1063
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJA 2024-2027 1088
Pomoc publiczna 40549
Kontrole i audyt 36063
Kontrole zewnętrzne 27987
Kontrole wewnętrzne 25277
Audyt wewnętrzny 17961
Rolnictwo 28625
Informacje o jakości wody 43075
Informacje o środowisku 138799
Karty Informacyjne 10031
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 18756
Decyzje o warunkach zabudowy 9559
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 433
Efektywność energetyczna 754
Informacje oświatowe 5074
Podstawowa kwota dotacji 9036
Statystyczna liczba uczniów 4218
Informacja publiczna 9855
Prowadzone rejestry 51417
Podatki 17512
Zwrot podatku akcyzowego 1079
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 789
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 14994
Ogłoszenia, informacje 17468
Kontakt 7668
Zespół doradczo-opiniujący 7855
Zespół kontrolny 5602
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 3715
Przepisy prawne 4290
Roczne Programy Współpracy 19944
Deklaracje Współpracy 959
Konsultacje społeczne 9499
Nabór do komisji konkursowych 8541
Otwarte konkursy ofert 87617
Sport 10034
Archiwum - współpraca z organizacjami 9641
Rejestr Instytucji Kultury 548
Zasłużeni dla Ziemi Nidzickiej 5030
Plany, strategie, opracowania 140486
Mapa Miasta i Gminy - plany, zabytki 0
Konsultacje społeczne 1215
Petycje 14557
Zbiorcze informacje o petycjach do 2020 roku 970
Petycje do 2020 roku 1576
Działalność Lobbingowa 4061
MIESZKANIA CZYNSZOWE 497
Pomoc prawna 4082

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3288
Statystyka 5307
Strona główna 76
Rejestr zmian 2293166
Instrukcja obsługi 6899
Pliki do pobrania 16789
Mapa serwisu 4825
Redakcja Biuletunu 6940
Powiaty i gminy 5072
UM Nidzica 64082
Strona WWW Urzędu 124

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 48848
Zamówienia publiczne 806510
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto 10989
Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 426294
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 29118
Wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych 1387
Ogłoszenia 136233
Informacje o naborze 509105
Regulamin naboru 3548
Druki do pobrania 3858
Elektroniczna skrzynka podawcza 15041
Ochrona danych osobowych 6873
Cyberbezpieczeństwo 839
DOSTĘPNOŚĆ 7316
e-mapa Portal mapowy (dane SIP) 0
« powrót do poprzedniej strony