ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CZYSTE POWIETRZE 1050
Informacje ogólne 895
Wzory zaświadczeń 836
Rada Miejska 11996
Rada Miejska 62815
Komisje Rady Miejskiej 59404
KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1129
Protokoły z posiedzeń 719
KOMISJA OŚWIATY, SPORTU I ZDROWIA 1258
Protokoły z posiedzeń 612
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, ZDROWIA ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ 858
Protokoły z posiedzeń 630
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 887
Protokoły z posiedzeń 620
KOMISJA REWIZYJNA 1049
Protokoły z posiedzeń 588
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 807
Protokoły z posiedzeń 560
KOMISJA KULTURY, TURYSTYKI, OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ I POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 745
Protokoły z posiedzeń 505
Sesje Rady Miejskiej 11928
Wcześniejsze kadencje 9989
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4947
Protokoły z komisji Rady Miejskiej 11343
Projekty uchwał 9773
Stanowiska/Oświadczenia 10298
Interpelacje i zapytania 3822
Kontakt 15304
Urząd Miejski 125775
Statut Gminy 10794
Regulamin organizacyjny 14629
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 4401
Kierownictwo urzędu 11797
Burmistrz 11173
Zastępca Burmistrza 4640
Skarbnik 7956
Sekretarz 6514
Wydziały i stanowiska-kontakt 22819
Wydział OSO 26843
Wydział GMKR 23956
Wydział PŚPRKS 11270
Wydział TI 19173
Wydział Fn 21768
Straż Miejska 9381
USC 15879
Radca prawny 6106
Samodzielne stanowiska pracy 11460
Młodzieżowa Rada Miejska 9127
Miejska Rada Seniorów 11134
Wybory Miejskiej Rady Seniorów II kadencji 998
Kadencja 2017-2018 1756
Kadencja 2019-2023 1414
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 962
Sprawozdania z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy 41068
Jednostki organizacyjne 19207
Spółki Skarbu Gminy 18730
Gminne jednostki organizacyjne 42990
Jednostki pomocnicze 21359
Sołectwa 30034
Fundusz sołecki 10341
Najbliższe Zebrania Wiejskie 31411
Procedury załatwiania spraw 54365
Akty prawne 7147990
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Prawo miejscowe 14923
Uchwały Rady Miejskiej 13653
Oświadczenia majątkowe 134155
Oświadczenia majątkowe radnych 8799
Początek kadencji 2018-2023 5386
Koniec kadencji 2014-2018 1632
Rok 2016 2993
Rok 2015 3591
Rok 2017 1864
Oświadczenia majątkowe pracowników 12602
Oświadczenia majątkowe pracowników na koniec kadencji 2014-2018 2137
Rok 2018 4373
Rok 2017 2343
Rok 2016 4117
Rok 2015 6797
Informacje ogólne. Druki oświadczeń do pobrania 8851
Budżet Gminy 19495
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nidzica 45838
Budżet 165456
Procedury uchwalania budżetu gminy 5882
Mienie Gminy 6326
Opinie RIO w Olsztynie 29631
Sprawozdania 72737
Sprawozdanie Finansowe Gminy Nidzica 2231
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego 1792
Raporty o stanie Gminy 3364
Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy 58551
Ogłoszenia o przetargach 152043
Informacje i komunikaty 299785
Ogłoszenia - komunikaty 42109
Ochrona środowiska 322226
Planowanie przestrzenne 357159
Inwestycje komunalne 1260
Obwieszczenia i Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 31166
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 33175
Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5880
Inne obwieszczenia i informacje 67634
Afrykański pomór świń oraz ptasia grypa 8264
Polowania zbiorowe 22303
Konsultacje społeczne 2067
WYBORY I REFERENDA 101001
Informacje ogólne 1139
Warunki udziału w wyborach 2377
Obwody głosowania 937
Składy obwodowych komisji wyborczych 1824
Urzędnik Wyborczy 1799
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1360
Usługi elektroniczne 679
Obwieszczenia 642
Pomoc publiczna 36637
Rolnictwo 21018
Kontrole i audyt 34391
Kontrole zewnętrzne 25705
Kontrole wewnętrzne 23165
Audyt wewnętrzny 16114
Informacje o jakości wody 27971
Informacje oświatowe 4191
Podstawowa kwota dotacji 6861
Statystyczna liczba uczniów 3270
Informacje o środowisku 100228
Karty Informacyjne 6319
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 10238
Decyzje o warunkach zabudowy 5881
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 270
Efektywność energetyczna 400
Informacja publiczna 8317
Prowadzone rejestry 43768
Podatki 16014
Zwrot podatku akcyzowego 748
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 538
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 14082
Ogłoszenia, informacje 15635
Kontakt 7273
Zespół doradczo-opiniujący 7309
Zespół kontrolny 5091
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 3395
Przepisy prawne 3968
Roczne Programy Współpracy 17794
Deklaracje Współpracy 608
Konsultacje społeczne 7803
Nabór do komisji konkursowych 7037
Otwarte konkursy ofert 79914
Sport 7374
Archiwum - współpraca z organizacjami 8983
Rejestr Instytucji Kultury 407
Plany, strategie, opracowania 126622
Mapa Miasta i Gminy - plany, zabytki 0
Konsultacje społeczne 979
Zasłużeni dla Ziemi Nidzickiej 4148
Petycje 8777
Zbiorcze informacje o petycjach do 2020 roku 681
Petycje do 2020 roku 906
Działalność Lobbingowa 3194
Pomoc prawna 2132

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2605
Statystyka 4793
Strona główna 76
Rejestr zmian 2041525
Instrukcja obsługi 6173
Pliki do pobrania 15947
Mapa serwisu 4262
Redakcja Biuletunu 6342
Powiaty i gminy 4634
UM Nidzica 61968
Strona WWW Urzędu 124

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 41615
Zamówienia publiczne 746983
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto 7483
Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 417864
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 26167
Wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych 1030
Ogłoszenia 128968
Informacje o naborze 469747
Regulamin naboru 3170
Druki do pobrania 3250
Elektroniczna skrzynka podawcza 13866
Ochrona danych osobowych 5188
Cyberbezpieczeństwo 219
DOSTĘPNOŚĆ 4586
e-mapa Portal mapowy (dane SIP) 0
« powrót do poprzedniej strony