ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
CZYSTE POWIETRZE 671
Informacje ogólne 461
Wzory zaświadczeń 430
Rada Miejska 10435
Rada Miejska 58574
Komisje Rady Miejskiej 55624
KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 690
Protokoły z posiedzeń 383
KOMISJA OŚWIATY, SPORTU I ZDROWIA 757
Protokoły z posiedzeń 294
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, ZDROWIA ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ 512
Protokoły z posiedzeń 331
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 505
Protokoły z posiedzeń 298
KOMISJA REWIZYJNA 597
Protokoły z posiedzeń 287
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 449
Protokoły z posiedzeń 277
KOMISJA KULTURY, TURYSTYKI, OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ I POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 347
Protokoły z posiedzeń 221
Sesje Rady Miejskiej 7738
Wcześniejsze kadencje 9828
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 3168
Protokoły z komisji Rady Miejskiej 6979
Projekty uchwał 4141
Stanowiska/Oświadczenia 9756
Interpelacje i zapytania 1532
Kontakt 14343
Urząd Miejski 120394
Statut Gminy 10195
Regulamin organizacyjny 13681
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 3906
Kierownictwo urzędu 11429
Burmistrz 10641
Zastępca Burmistrza 4186
Skarbnik 7471
Sekretarz 6132
Wydziały i stanowiska-kontakt 21581
Wydział OSO 25827
Wydział GMKR 22970
Wydział PŚPRKS 10328
Wydział TI 18296
Wydział Fn 20722
Straż Miejska 8534
USC 15103
Radca prawny 5718
Samodzielne stanowiska pracy 10856
Młodzieżowa Rada Miejska 6365
Miejska Rada Seniorów 9151
Wybory Miejskiej Rady Seniorów II kadencji 538
Kadencja 2017-2018 861
Kadencja 2019-2023 822
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 133
Sprawozdania z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy 36743
Jednostki organizacyjne 18638
Spółki Skarbu Gminy 17369
Gminne jednostki organizacyjne 40887
Jednostki pomocnicze 20865
Sołectwa 29124
Fundusz sołecki 9800
Najbliższe Zebrania Wiejskie 10784
Procedury załatwiania spraw 54160
Akty prawne 6010944
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Prawo miejscowe 14111
Uchwały Rady Miejskiej 12892
Oświadczenia majątkowe 94173
Oświadczenia majątkowe radnych 8578
Początek kadencji 2018-2023 4730
Koniec kadencji 2014-2018 1303
Rok 2016 2669
Rok 2015 3273
Rok 2017 1522
Oświadczenia majątkowe pracowników 12314
Oświadczenia majątkowe pracowników na koniec kadencji 2014-2018 1691
Rok 2018 3922
Rok 2017 2045
Rok 2016 3789
Rok 2015 6450
Informacje ogólne. Druki oświadczeń do pobrania 8122
Budżet Gminy 18513
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nidzica 42741
Budżet 155931
Procedury uchwalania budżetu gminy 5489
Mienie Gminy 5891
Opinie RIO w Olsztynie 26399
Sprawozdania 67385
Sprawozdanie Finansowe Gminy Nidzica 1268
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego 902
Raporty o stanie Gminy 2028
Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy 46887
Ogłoszenia o przetargach 89950
Informacje i komunikaty 124088
Ogłoszenia - komunikaty 41016
Ochrona środowiska 266650
Planowanie przestrzenne 287995
Inwestycje komunalne 795
Obwieszczenia i Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 26437
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 14842
Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4482
Inne obwieszczenia i informacje 48377
Afrykański pomór świń oraz ptasia grypa 3050
Polowania zbiorowe 9951
Konsultacje społeczne 915
WYBORY I REFERENDA 99707
Informacje ogólne 764
Warunki udziału w wyborach 1220
Obwody głosowania 524
Składy obwodowych komisji wyborczych 1441
Urzędnik Wyborczy 1132
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 555
Usługi elektroniczne 306
Obwieszczenia 310
Pomoc publiczna 32486
Rolnictwo 11482
Kontrole i audyt 32778
Kontrole zewnętrzne 23258
Kontrole wewnętrzne 20922
Audyt wewnętrzny 13807
Informacje o jakości wody 11877
Informacje oświatowe 3492
Podstawowa kwota dotacji 4612
Statystyczna liczba uczniów 2277
Informacje o środowisku 71802
Karty Informacyjne 2525
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3481
Decyzje o warunkach zabudowy 2068
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 112
Informacja publiczna 6559
Prowadzone rejestry 35392
Podatki 14184
Zwrot podatku akcyzowego 327
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 202
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 13291
Ogłoszenia, informacje 13586
Kontakt 6811
Zespół doradczo-opiniujący 6633
Zespół kontrolny 4609
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 3039
Przepisy prawne 3597
Roczne Programy Współpracy 15638
Deklaracje Współpracy 240
Konsultacje społeczne 6136
Nabór do komisji konkursowych 5366
Otwarte konkursy ofert 72266
Sport 4286
Archiwum - współpraca z organizacjami 8236
Rejestr Instytucji Kultury 246
Plany, strategie, opracowania 112211
Mapa Miasta i Gminy - plany, zabytki 0
Konsultacje społeczne 508
Zasłużeni dla Ziemi Nidzickiej 3432
Petycje 3845
Zbiorcze informacje o petycjach do 2020 roku 320
Petycje do 2020 roku 375
Działalność Lobbingowa 2561
Pomoc prawna 805

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2373
Statystyka 4501
Strona główna 76
Rejestr zmian 1930167
Instrukcja obsługi 5641
Pliki do pobrania 15238
Mapa serwisu 3974
Redakcja Biuletunu 5934
Powiaty i gminy 4472
UM Nidzica 59842
Strona WWW Urzędu 124

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 34740
Zamówienia publiczne 692387
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto 3505
Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 405352
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 22992
Wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych 617
Ogłoszenia 119732
Informacje o naborze 436079
Regulamin naboru 2753
Druki do pobrania 2691
Elektroniczna skrzynka podawcza 12733
Ochrona danych osobowych 3309
DOSTĘPNOŚĆ 2333
e-mapa Portal mapowy (dane SIP) 0
« powrót do poprzedniej strony