ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zgromadzenia publiczne 1203
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 484
Wstępny nabór zgłoszeń do udziału w programie w 2024 roku na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest 146
Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nidzica na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nidzica. 203
CZYSTE POWIETRZE 2034
Informacje ogólne 1454
Wzory zaświadczeń 1446
Rada Miejska 15884
Rada Miejska 69222
Komisje Rady Miejskiej kadencja 2024-2029 165
KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BEZPIECZEŃSTWA 105
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 88
KOMISJA REWIZYJNA 68
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 74
Sesje Rady Miejskiej kadencja 2024-2029 495
Wcześniejsze kadencje 10278
Sesje Rady Miejskiej kadencja 2018-2024 228
Komisje Rady Miejskiej kadencja 2018-2024 112
KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 12
Protokoły z posiedzeń 11
KOMISJA OŚWIATY, SPORTU I ZDROWIA 14
Protokoły z posiedzeń 9
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, ZDROWIA ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ 8
Protokoły z posiedzeń 14
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 13
Protokoły z posiedzeń 15
KOMISJA KULTURY, TURYSTYKI, OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ I POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 11
KOMISJA REWIZYJNA 17
Protokoły z posiedzeń 20
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 19
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 7450
Protokoły z komisji Rady Miejskiej 17537
Projekty uchwał 20489
Stanowiska/Oświadczenia 11204
Interpelacje i zapytania 7272
Kontakt 16821
Urząd Miejski 134516
Statut Gminy 11712
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nidzicy 16357
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 5214
Kierownictwo urzędu 12347
Burmistrz 12684
Zastępca Burmistrza 5336
Skarbnik 8638
Sekretarz 7085
Wydziały i stanowiska-kontakt 26370
Wydział OSO 28855
Wydział GMKR 25740
Wydział PŚPRKS 12795
Wydział TI 20891
Wydział Fn 23394
Straż Miejska 10712
USC 17475
Radca prawny 6664
Samodzielne stanowiska pracy 12773
Sprawozdania z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy 47188
Młodzieżowa Rada Miejska 13948
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 2518
Miejska Rada Seniorów 14388
Wybory Miejskiej Rady Seniorów II kadencji 1588
Kadencja 2017-2018 2940
Kadencja 2019-2023 2220
Procedury załatwiania spraw 54629
Jednostki organizacyjne 20424
Spółki Skarbu Gminy 20685
Gminne jednostki organizacyjne 46408
Jednostki pomocnicze 23087
Sołectwa 32631
Fundusz sołecki 11052
Najbliższe Zebrania Wiejskie 73876
Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 544
Wybory do organów sołeckich na terenie Gminy Nidzica 396
Akty prawne 9013390
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Prawo miejscowe 16782
Uchwały Rady Miejskiej 14825
Budżet Gminy 21452
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nidzica 50014
Budżet 179985
Procedury uchwalania budżetu gminy 6521
Mienie Gminy 6895
Informacje o majątku Gminy Nidzica wniesionym do Spółek 853
Opinie RIO w Olsztynie 34114
Sprawozdania 79762
Sprawozdanie Finansowe Gminy Nidzica 4151
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego 3338
Oświadczenia majątkowe 220290
Oświadczenia majątkowe radnych 9312
Początek kadencji 2018-2023 6822
Koniec kadencji 2014-2018 2220
Rok 2017 2409
Oświadczenia majątkowe pracowników 13198
Oświadczenia majątkowe pracowników na koniec kadencji 2014-2018 2868
Rok 2018 5046
Rok 2017 2790
Informacje ogólne. Druki oświadczeń do pobrania 10145
Raporty o stanie Gminy 6343
Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy 106212
Ogłoszenia o przetargach 234763
Informacje i komunikaty 560184
Ogłoszenia - komunikaty 44100
Ochrona środowiska 409881
Planowanie przestrzenne 455543
Inwestycje komunalne 1870
Obwieszczenia i Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 38019
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 63321
Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7824
Inne obwieszczenia i informacje 100608
Afrykański pomór świń oraz ptasia grypa 15307
Polowania zbiorowe 40762
Konsultacje społeczne 4268
WYBORY DO SEJMU I SENATU 107086
Dowóz do lokali wyborczych 550
WYNIKI WYBORÓW 2719
Obwodowe komisje wyborcze 3295
Informacje PKW 5450
Informacje Burmistrza 1820
Obwody głosowania i okręgi wyborcze 2449
Składy obwodowych komisji wyborczych 3434
Urzędnik Wyborczy 2959
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2851
Usługi elektroniczne 1269
Obwieszczenia 2656
WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJA 2024-2029 4533
Ogłoszenia – komunikaty 990
Obwieszczenia 1266
Uchwały PKW 380
Komitety wyborcze 624
Okręgi wyborcze 680
Obwody głosowania 430
Obwodowe Komisje Wyborcze 2153
Miejska Komisja Wyborcza 1700
Informacje o uprawnieniach wyborców w wyborach samorządowych 354
Spis wyborców 167
Urzędnik wyborczy 247
Gdzie głosować 598
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 845
Kalendarz wyborczy 192
Obwieszczenia, uchwały, postanowienia 849
Informacje dla wyborców 260
Spis wyborców 105
Obwodowe Komisje Wyborcze 1057
Usługi elektroniczne 34
Dowóz do lokali wyborczych 45
Urzędnik Wyborczy 177
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 1082
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJA 2024-2027 1733
Referendum ogólnokrajowa 1845
Pomoc publiczna 42520
Kontrole i audyt 37276
Kontrole zewnętrzne 29443
Kontrole wewnętrzne 26738
Audyt wewnętrzny 19058
Rolnictwo 33041
Informacje o jakości wody 51181
Informacje o środowisku 162822
Karty Informacyjne 12459
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 23771
Decyzje o warunkach zabudowy 13781
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 518
Efektywność energetyczna 932
Informacje oświatowe 5555
Podstawowa kwota dotacji 10217
Statystyczna liczba uczniów 4771
Informacja publiczna 11013
Prowadzone rejestry 56796
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 15705
Ogłoszenia, informacje 18347
Kontakt 7880
Zespół doradczo-opiniujący 8176
Zespół kontrolny 5885
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 3875
Przepisy prawne 4467
Roczne Programy Współpracy 21199
Deklaracje Współpracy 1195
Konsultacje społeczne 10806
Nabór do komisji konkursowych 9602
Otwarte konkursy ofert 92787
Sport 11976
Archiwum - współpraca z organizacjami 9967
Rejestr Instytucji Kultury 635
Podatki 19216
Zwrot podatku akcyzowego 1408
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 998
Zasłużeni dla Ziemi Nidzickiej 5601
Plany, strategie, opracowania 150242
Mapa Miasta i Gminy - plany, zabytki 0
Konsultacje społeczne 1329
Petycje 18173
Zbiorcze informacje o petycjach do 2020 roku 1141
Petycje do 2020 roku 1880
Działalność Lobbingowa 4545
MIESZKANIA CZYNSZOWE 1232
Pomoc prawna 5283

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3718
Statystyka 5660
Strona główna 76
Rejestr zmian 2431168
Instrukcja obsługi 7367
Pliki do pobrania 17375
Mapa serwisu 5194
Redakcja Biuletynu 7644
Powiaty i gminy 5385
UM Nidzica 65474
Strona WWW Urzędu 124

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 54355
Zamówienia publiczne 855534
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto 13182
Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 431235
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 31236
Wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych 1618
Ogłoszenia 141446
Informacje o naborze 542663
Regulamin naboru 3832
Druki do pobrania 4349
Elektroniczna skrzynka podawcza 16091
Ochrona danych osobowych 8033
Cyberbezpieczeństwo 1346
DOSTĘPNOŚĆ 9056
e-mapa Portal mapowy (dane SIP) 0
« powrót do poprzedniej strony