ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 98924
Statut Gminy 8188
Regulamin organizacyjny 11323
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 2798
Kierownictwo urzędu 9303
Burmistrz 9161
Zastępca Burmistrza 3021
Skarbnik 6201
Sekretarz 5062
Wydziały i stanowiska-kontakt 17025
Wydział OSO 20561
Wydział GMKR 18675
Wydział PŚPRKS 7667
Wydział TI 13963
Wydział Fn 16181
Straż Miejska 6637
USC 12642
Radca prawny 4816
Samodzielne stanowiska pracy 9340
Rada Miejska 7292
Rada Miejska 47064
Komisje 49054
Najbliższa sesja 125319
Projekty uchwał 101303
Protokoły z prac Rady Miejskiej 9083
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 1086
Protokoły z komisji Rady Miejskiej 2647
Stanowiska/Oświadczenia 8329
Kontakt 11302
Sprawozdania międzysesyjne 30777
Miejska Rada Seniorów 2783
Miejska Rada Młodzieżowa 1474
Jednostki organizacyjne 15944
Spółki Skarbu Gminy 14794
Gminne jednostki organizacyjne 34450
Jednostki pomocnicze 17274
Sołectwa 24780
Fundusz sołecki 8027
Pozostałe informacje 3209
Akty prawne 4896236
Prawo miejscowe 10742
Uchwały Rady Miejskiej 10730
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Budżet Gminy 14256
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nidzica 38088
Budżet 139394
Procedury uchwalania budżetu gminy 4800
Sprawozdania 58949
Mienie Gminy 5034
Opinie RIO w Olsztynie 21993
Zwrot podatku akcyzowego 4248
Petycje 8180
Procedury załatwiania spraw 50637
Wydziały / Stanowiska 373494
Sprawy 359858
Podatki 7024
Pomoc publiczna 27651
Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy 26790
Ogłoszenia o przetargach 0
Informacje i komunikaty 0
Rolnictwo 2782
Kontrole i audyt 29165
Kontrole zewnętrzne 19000
Kontrole wewnętrzne 17202
Audyt wewnętrzny 10885
Ogłoszenia - komunikaty 35487
Ochrona środowiska 215363
Planowanie przestrzenne 221577
Obwieszczenia i Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 20969
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 206
Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3034
Inne obwieszczenia i informacje 31355
Oświadczenia majątkowe 52172
Oświadczenia majątkowe radnych 6211
Rok 2016 1717
Rok 2015 2529
Rok 2014 2328
Początek kadencji 2014-2018 5841
Koniec kadencji 2010-2014 2988
Rok 2013 3498
Rok 2012 3271
Oświadczenia majątkowe pracowników 9357
Rok 2016 2870
Rok 2015 5545
Oświadczenia majątkowe pracowników na początek kadencji 2014-2018 7435
Rok 2014 5925
Rok 2013 6364
Rok 2012 6967
Informacje ogólne. Druki oświadczeń do pobrania 6409
Informacje o środowisku 47810
Informacje oświatowe 1747
Podstawowa kwota dotacji 2719
Statystyczna liczba uczniów 1465
Informacja o jakości wody 935
Plany, strategie, opracowania 82836
Mapa Miasta i Gminy - plany, zabytki 0
Informacje nieudostępniane 11119
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3585
Prowadzone rejestry 22531
WYBORY I REFERENDA 84919
Wybory samorządowe 2018 354
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 11204
Ogłoszenia, informacje 9606
Kontakt 5867
Zespół doradczo-opiniujący 5544
Zespół kontrolny 3903
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 2496
Przepisy prawne 3039
Roczne Programy Współpracy 13029
Konsultacje społeczne 3982
Nabór do komisji konkursowych 3791
Otwarte konkursy ofert 62320
Sport 823
Archiwum - współpraca z organizacjami 7106
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1192
Działalność Lobbingowa 1335
Zasłużeni dla Ziemi Nidzickiej 1853
Pomoc prawna 0
Konkursy 1611

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1395
Statystyka 3936
Strona główna 76
Rejestr zmian 1723104
Instrukcja obsługi 4619
Pliki do pobrania 11879
Mapa serwisu 3291
Redakcja Biuletunu 4766
Powiaty i gminy 3913
UM Nidzica 53899
Strona WWW Urzędu 124

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 800
Zamówienia publiczne 554572
Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 321089
Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 rok 6414
Informacje o naborze 329587
Regulamin naboru 1673
Druki do pobrania 1150
Ogłoszenia 93431
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9406
Ochrona danych osobowych 257

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej