ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 100515
Statut Gminy 8285
Regulamin organizacyjny 11565
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 2896
Kierownictwo urzędu 9422
Burmistrz 9273
Zastępca Burmistrza 3099
Skarbnik 6268
Sekretarz 5114
Wydziały i stanowiska-kontakt 17149
Wydział OSO 20894
Wydział GMKR 18954
Wydział PŚPRKS 7937
Wydział TI 14217
Wydział Fn 16452
Straż Miejska 6763
USC 12793
Radca prawny 4880
Samodzielne stanowiska pracy 9454
Rada Miejska 7293
Rada Miejska 47485
Komisje 49491
Najbliższa sesja 126510
Projekty uchwał 102501
Protokoły z prac Rady Miejskiej 9165
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 1344
Protokoły z komisji Rady Miejskiej 3133
Stanowiska/Oświadczenia 8406
Kontakt 11538
Sprawozdania międzysesyjne 31431
Miejska Rada Seniorów 3282
Miejska Rada Młodzieżowa 1815
Jednostki organizacyjne 16052
Spółki Skarbu Gminy 15019
Gminne jednostki organizacyjne 34999
Jednostki pomocnicze 17477
Sołectwa 25410
Fundusz sołecki 8185
Pozostałe informacje 3266
Akty prawne 4964994
Prawo miejscowe 10898
Uchwały Rady Miejskiej 10824
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Budżet Gminy 14397
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nidzica 38370
Budżet 141818
Procedury uchwalania budżetu gminy 4852
Sprawozdania 59821
Mienie Gminy 5102
Opinie RIO w Olsztynie 22278
Zwrot podatku akcyzowego 4323
Petycje 8472
Procedury załatwiania spraw 50882
Wydziały / Stanowiska 379493
Sprawy 364785
Podatki 7173
Pomoc publiczna 27984
Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy 27233
Ogłoszenia o przetargach 0
Informacje i komunikaty 0
Rolnictwo 3160
Kontrole i audyt 29513
Kontrole zewnętrzne 19261
Kontrole wewnętrzne 17436
Audyt wewnętrzny 11095
Ogłoszenia - komunikaty 35631
Ochrona środowiska 219703
Planowanie przestrzenne 226650
Obwieszczenia i Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 21286
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 342
Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3110
Inne obwieszczenia i informacje 32867
Oświadczenia majątkowe 52597
Oświadczenia majątkowe radnych 6498
Rok 2015 2631
Rok 2014 2407
Rok 2016 1928
Rok 2017 308
Początek kadencji 2014-2018 5984
Rok 2013 3595
Rok 2012 3353
Koniec kadencji 2010-2014 3053
Oświadczenia majątkowe pracowników 9667
Rok 2017 367
Rok 2016 3045
Oświadczenia majątkowe pracowników na początek kadencji 2014-2018 7571
Rok 2015 5671
Rok 2014 6035
Rok 2013 6527
Rok 2012 7082
Informacje ogólne. Druki oświadczeń do pobrania 6574
Informacje o środowisku 48843
Informacje oświatowe 1822
Podstawowa kwota dotacji 2798
Statystyczna liczba uczniów 1496
Informacja o jakości wody 1323
Plany, strategie, opracowania 84288
Mapa Miasta i Gminy - plany, zabytki 0
Informacje nieudostępniane 11302
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3672
Prowadzone rejestry 23061
WYBORY I REFERENDA 86217
Wybory samorządowe 2018 456
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 11282
Ogłoszenia, informacje 9819
Kontakt 5951
Zespół doradczo-opiniujący 5642
Zespół kontrolny 3971
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 2554
Przepisy prawne 3074
Roczne Programy Współpracy 13241
Konsultacje społeczne 4036
Nabór do komisji konkursowych 3837
Otwarte konkursy ofert 63071
Sport 953
Archiwum - współpraca z organizacjami 7187
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1268
Działalność Lobbingowa 1401
Zasłużeni dla Ziemi Nidzickiej 1941
Pomoc prawna 0
Konkursy 2101

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1448
Statystyka 3973
Strona główna 76
Rejestr zmian 1745343
Instrukcja obsługi 4685
Pliki do pobrania 11954
Mapa serwisu 3325
Redakcja Biuletunu 4825
Powiaty i gminy 3939
UM Nidzica 54571
Strona WWW Urzędu 124

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1495
Zamówienia publiczne 562250
Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 326275
Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 rok 6784
Informacje o naborze 334295
Regulamin naboru 1751
Druki do pobrania 1197
Ogłoszenia 94980
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9580
Ochrona danych osobowych 476

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej