ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania dokumentów
2019-12-30 16:00:00
Stanowisko
PODINSPEKTOR ds. wojskowych, przeciwpożarowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich