ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Remont jezdni ul. Krasickiego w Nidzicy”Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Remont jezdni ul. Krasickiego w Nidzicy”

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Remont jezdni ul. Krasickiego w Nidzicy”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Nidzica

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 239482.-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-08-05 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-08-05 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy

Ogłoszono dnia: 2009-07-15 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 15 lipca 2009r.
Nr postępowania: TI. 341-22/09

O G Ł O S Z E N I E  O  Z M I A N I E
O G Ł O S Z E N I A

NA ROBOTY BUDOWLANE :

„Remont jezdni ul. Krasickiego w Nidzicy”

Numer ogłoszenia w BZP: 237128 - 2009; data zamieszczenia: 14.07.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239482 - 2009 data 15.07.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, fax. 089 625 07 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).

W ogłoszeniu jest:

2. Wykaz co najmniej 1 wykonanej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być:

2. Wykaz co najmniej 1 wykonanej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 15.07.2009r. pod poz. 239482.-2009

(ogłoszenie powiązane z ogłoszeniem o zamówieniu nr 237128-2009 z dnia 14.07.2009r.)

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI

Wykonała:A.Romanik

Kierownik Wydz. TI:H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-15 13:45:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bieńkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-15 13:48:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-07 11:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony