ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ: Zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w NidzicyDrukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ: Zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ: Zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 393816-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-12-07 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-12-07 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy.

Ogłoszono dnia: 2009-11-16 przez Stefan Burek

Treść:

Nidzica, 13-11-2009 r.

Numer sprawy:01/09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy. Numer sprawy:01/09.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008r. Nr 171,poz.1058) Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 17
13-100 Nidzica
E-mail:pugknidzica@op.pl
Godziny urzędowania:7ºº - 15ºº

II. Określenie trybu zamówienia:
postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, pokój nr 3, bądź za pośrednictwem poczty.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
-olej napędowy            -  50 000 l.
-benzyna bezołowiowa -   3 500 l.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
-olej napędowy             -  09134100-8
-benzyna bezołowiowa – 09132100-4

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:                                    
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.      

             
VI. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Termin wykonania zamówienia:
termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 31 grudnia 2010 r.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
w przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy-Prawo zamówień publicznych z dnia 29-01-2004 r.(Dz. U. nr 19 z 2004r. poz.177) oraz spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 wyżej wymienionej ustawy oraz warunki dodatkowe określone w SIWZ.

IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena          100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 07-12-2009 do godz.10ºº
w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 17
13-100 Nidzica
Pokój nr 3

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 07-12-2009 r., o godz. 11ºº
w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 17
13-100 Nidzica
Pokój nr 3

                        
XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05-01-2010 r.    

                
XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
13-11-2009 pod nr 393816-2009.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stefan Burek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stefan Burek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-16 10:33:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bieńkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-16 10:40:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Bieńkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-14 15:01:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony