ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-07-22
Data rozstrzygnięcia
2019-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej Nibork Drugi – las miejski” od km 0+470,20 do km 0+728,87. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 618.1 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-07-18
Data rozstrzygnięcia
2019-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin – droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. nr 545 – etap I”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadowienie o unieważnieniu przetargu (PDF, 373.3 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-06-06
Data rozstrzygnięcia
2019-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy”, „Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 393.5 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-06-03
Data rozstrzygnięcia
2019-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa ul. Górnej w Nidzicy” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 400.1 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-05-20
Data rozstrzygnięcia
2019-07-10
Tytuł zamówienia publicznego
"Rewitalizacja centrum Nidzicy-przebudowa rynku w centrum Nidzicy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 874.1 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-05-06
Data rozstrzygnięcia
2019-05-22
Tytuł zamówienia publicznego
"Przebudowa drogi gminnej Nibork Drugi - las miejski"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-03-25
Data rozstrzygnięcia
2019-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 668.4 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-02-12
Data rozstrzygnięcia
2019-03-12
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odwodnienia odcinka ul. Kraszewskiego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 616 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2018-10-19
Data rozstrzygnięcia
2018-11-27
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Ubezpieczenie majątki i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 915.8 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2018-10-17
Data rozstrzygnięcia
2018-11-19
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Dostawa energii elektrycznej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 809.5 KiB)
Lp 41
Data ogłoszenia
2018-08-30
Data rozstrzygnięcia
2018-09-18
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: ,,Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap I''
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 355.3 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2018-08-29
Data rozstrzygnięcia
2018-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 662.3 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2018-04-27
Data rozstrzygnięcia
2018-05-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 791.4 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2018-04-25
Data rozstrzygnięcia
2018-06-29
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz utworzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszych ofert (DOCX, 67.5 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2018-04-06
Data rozstrzygnięcia
2018-05-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa lamp solarnych w miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór ofert (PDF, 773 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-03-29
Data rozstrzygnięcia
2018-04-27
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – Etap I”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wybór ofert (PDF, 674.9 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-03-06
Data rozstrzygnięcia
2018-03-21
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 – I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-02-19
Data rozstrzygnięcia
2018-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Wspólnej” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Leona Marchlewskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-01-25
Data rozstrzygnięcia
2018-04-20
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2018-01-22
Data rozstrzygnięcia
2018-02-26
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOC, 233.5 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2017-10-11
Data rozstrzygnięcia
2017-11-07
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: „Dostawa energii elektrycznej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (DOC, 56 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2017-07-06
Data rozstrzygnięcia
2017-08-02
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: Zadanie nr 1: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną” Zadanie nr 2: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 246.1 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2017-06-02
Data rozstrzygnięcia
2017-06-20
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: „Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 54
Data ogłoszenia
2017-05-11
Data rozstrzygnięcia
2017-07-03
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 235.4 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2017-03-23
Data rozstrzygnięcia
2017-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII”, Zadanie nr 2: „Budowa drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 245.8 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2017-02-10
Data rozstrzygnięcia
2017-03-10
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze publicznej powiatowej (ul. Kolejowa) na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 4/2 obr. 5 miasto Nidzica i 108/2 obr. Piątki” Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 122/1 obr. Piątki, gm. Nidzica” Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 78, 75/7, 75/8, 75/9 obr. Piątki, gm. Nidzica”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2017-02-06
Data rozstrzygnięcia
2017-03-14
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 544.1 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2017-02-01
Data rozstrzygnięcia
2017-03-02
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy”, Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy”, Zadanie nr 3: „Przebudowa ul. Bocznej”, Zadanie nr 4: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2017-01-25
Data rozstrzygnięcia
2017-02-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawaidomienie o wyborze oferty (PDF, 402.9 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2016-10-25
Data rozstrzygnięcia
2016-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 223.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji