ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2016-10-12
Data rozstrzygnięcia
2016-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 62
Data ogłoszenia
2016-08-16
Data rozstrzygnięcia
2016-08-16
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE o prowadzonym przez PUGK Nidzica przedmiocie zamówienia na ,,Modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej''.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 63
Data ogłoszenia
2016-07-26
Data rozstrzygnięcia
2016-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 485.5 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2016-02-26
Data rozstrzygnięcia
2016-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 65.6 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2016-02-16
Data rozstrzygnięcia
2016-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy Zadanie nr 3: Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy Zadanie nr 4: Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 207.6 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2016-01-21
Data rozstrzygnięcia
2016-02-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 482.9 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2015-12-02
Data rozstrzygnięcia
2015-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.8 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2015-11-25
Data rozstrzygnięcia
2015-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 361.3 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2015-11-25
Data rozstrzygnięcia
2015-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 382.2 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2015-11-10
Data rozstrzygnięcia
2015-11-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.7 KiB)
Lp 71
Data ogłoszenia
2015-09-03
Data rozstrzygnięcia
2015-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego w Tatarach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 422.3 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2015-07-09
Data rozstrzygnięcia
2015-07-24
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 349.4 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2015-02-06
Data rozstrzygnięcia
2015-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa dróg gminnych nr 190525 N (ul. Miła), nr 190598 N (ul. Spokojna), nr 190603 N (ul. Piękna), nr 190577 N (ul. Leśna) w Nidzicy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.6 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania II (PDF, 752 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2014-12-10
Data rozstrzygnięcia
2014-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 393.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert (PDF, 293.8 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2014-10-07
Data rozstrzygnięcia
2014-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie płaskorzeźby z herbem miasta Nidzicy w ramach zadania inwestycyjnego. „Remont ratusza – etap V”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 370.4 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2014-10-01
Data rozstrzygnięcia
2014-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 333.6 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2014-07-18
Data rozstrzygnięcia
2014-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 472.9 KiB)
 • Wynik_II (PDF, 517.8 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2014-07-04
Data rozstrzygnięcia
2014-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_BIP (DOC, 71.5 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2014-06-23
Data rozstrzygnięcia
2014-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stacji uzdatniania wody w Jabłonce w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 292.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 295.4 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2014-06-12
Data rozstrzygnięcia
2014-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont Ratusza – etap V”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 321 KiB)
Lp 81
Data ogłoszenia
2014-06-05
Data rozstrzygnięcia
2014-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 287.8 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2014-04-24
Data rozstrzygnięcia
2014-05-09
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych etapu I zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 409.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 183 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2014-04-09
Data rozstrzygnięcia
2014-04-24
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa z przebudową chodnika w Nidzicy przy ul. Jagiełły
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 330.9 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2014-03-28
Data rozstrzygnięcia
2014-04-14
Tytuł zamówienia publicznego
Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy – II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 332 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2014-03-14
Data rozstrzygnięcia
2014-03-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Przebudowa zbiornika wodnego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 332.9 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2014-02-26
Data rozstrzygnięcia
2014-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąknowie, gmina Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 330.5 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2013-12-05
Data rozstrzygnięcia
2013-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi w Gminie Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Oswietlenie_wynik (PDF, 119.1 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2013-12-04
Data rozstrzygnięcia
2013-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 122.1 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2013-12-03
Data rozstrzygnięcia
2013-12-11
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postepowania (PDF, 266.6 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2013-11-19
Data rozstrzygnięcia
2013-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-: Zad. 1: Rozbiórka bud. gosp. przy ulicy Warszawskiej 7 w Nidzicy; Zad. 2:Rozbiórka bud. gosp. przy ulicy Śliwkowej na działkach nr 3-316, 3-317, 3-319 w Nidzicy.Zad. 3:Rozbiórka bud. gosp. przy ulicy Śliwkowej na działkach nr 3-318 i 3-319 w Nidzicy.Zad. 4:Rozbiórka bud. gosp. stanowiącego zespół garażowy przy ulicy Traugutta na działce nr 5-209 w Nidzicy. Zad. 5:Rozbiórka bud. gosp. przy ulicy Sprzymierzonych na działce nr 3-6/5 w Nidzicy. Zad. 6:Rozbiórka bud. gosp. w parku miejskim im. Gregoroviusa przy ulicy Traugutta na działce nr 5-6/4 w Nidzicy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 465.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji