ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy” Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 100854-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-04-21 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-04-21 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy, pokój nr 19

Ogłoszono dnia: 2009-04-10 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 10 kwietnia 2009r.                                          Nr postępowania: TI. 341-9/09
 
O G Ł O S Z E N I E  O  Z M I A N I E
O G Ł O S Z E N I A
na ROBOTY BUDOWLANE :
„Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”
Numer ogłoszenia w BZP: 83960 - 2009; data zamieszczenia: 31.03.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100854 - 2009 data 10.04.2009 r. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, fax. 089 625 07 11.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2). 
  • W ogłoszeniu jest:
3. Wykaz co najmniej 3 wykonanych robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 360 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. 
  • W ogłoszeniu powinno być:
3. Wykaz co najmniej 1 wykonanej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 360 m2 lub kilku robót obejmujących budowy budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 360 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru itp.), sporządzony przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 10.04.2009r. pod poz.100854.-2009
(ogłoszenie powiązane z ogłoszeniem o zamówieniu nr 83960-2009 z dnia 31.03.2009r.)                                                                                                             
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
Wykonała:A.Romanik
Kierownik Wydz. TI:H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-10 10:14:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-10 10:32:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-02 15:20:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony