ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2017-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze publicznej powiatowej (ul. Kolejowa) na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 4/2 obr. 5 miasto Nidzica i 108/2 obr. Piątki” Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 122/1 obr. Piątki, gm. Nidzica” Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 78, 75/7, 75/8, 75/9 obr. Piątki, gm. Nidzica”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 503.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (DOC, 956.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (PDF, 295.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 165.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 175.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (należy złożyć do oferty) (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (należy złożyć do oferty) (PDF, 354.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (należy złożyć do oferty) (DOC, 76 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (należy złożyć do oferty) (PDF, 210.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 902.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 221.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 185.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Decyzja Nr 172/2016 (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (PDF, 70.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 620.9 KiB)
 • Załączniki dla zadania nr 1: Załącznik nr 11 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 135.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 – Przedmiar robót (PDF, 165.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (PDF, 419.2 KiB)
 • Załączniki dla zadania nr 2: Załącznik nr 14 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 135 KiB)
 • Załącznik nr 15 – Przedmiar robót (PDF, 152.9 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (PDF, 403.8 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (RTF, 154.4 KiB)
 • Załączniki dla zadania nr 3: Załącznik nr 17 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 135.8 KiB)
 • Załącznik nr 18 – Przedmiar robót (PDF, 155 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (PDF, 412.1 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (RTF, 160.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 166.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 126.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2017-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nidzica: Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 452.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (DOC, 925.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (PDF, 254.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 134.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 143.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 307.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 184.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 187.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 389.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 303.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Decyzja ZRID (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 – Projekt budowlano-wykonawczy: I_Tatary_Opis PROJEKT BUDOWLANY (PDF, 151.3 KiB)
 • Załącznik nr 10.2. II_TATARY_PLAN ZAGOSPODAROWANIA (1) (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 10.3 - III_ TATARY_PLAN SYTUACYJNY (PDF, 431.6 KiB)
 • Załącznik nr 10.4 - IV_ TATARY_PROFIL_PODŁUŻNY (PDF, 387.8 KiB)
 • Załącznik nr 10.5 - V_Przekrój_normalny_TATARY (PDF, 218.6 KiB)
 • Załącznik nr 10.6 - VI_ Przekrój_normalny_TATARY 2 (PDF, 111.7 KiB)
 • Załącznik nr 10.7 - VII_Przekrój_normalny_TATARY 3 (PDF, 118 KiB)
 • Załącznik nr 10.8 - VIII_ Przekrój_normalny_TATARY 4 (PDF, 121.4 KiB)
 • Załącznik nr 10.9 - IX_ Przekrój_normalny_TATARY 5 (PDF, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.10 - X Przekrój_poprzeczny TATARY_1 (PDF, 157.7 KiB)
 • Załącznik nr 10.11 - XI_Przekrój_poprzeczny TATARY_2 (PDF, 167.1 KiB)
 • Załącznik nr 10.12 - XII_Przekrój_poprzeczny TATARY_3 (PDF, 78.7 KiB)
 • Załącznik nr 10.13 - XIII_TATARY_PLAN_TYCZENIA (PDF, 338.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.14 - XIV_Projekt bud-wyk branża energetyczna BIOZ Tatary_kolizja (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 10.15 - XV_umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Specyfikacje techniczne (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12.1 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12.2 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Przedmiar robót: branża drogowa (PDF, 239.8 KiB)
 • Załącznik nr 14 – Przedmiar robót: branża elektryczna (PDF, 276.5 KiB)
 • Załącznik nr 15 – Kosztorys ofertowy: branża drogowa (należy złożyć do oferty) (DOCX, 29.3 KiB)
 • Załącznik nr 15 – Kosztorys ofertowy: branża drogowa (należy złożyć do oferty) (PDF, 141.9 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy: branża elektryczna (należy złożyć do oferty) (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy: branża elektryczna (należy złożyć do oferty) (PDF, 104.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 119.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 544.1 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2017-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy”, Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy”, Zadanie nr 3: „Przebudowa ul. Bocznej”, Zadanie nr 4: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 549.1 KiB)
 • ZADANIE NR 1: „Przebudowa ul. Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy”Załącznik nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 293 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 – Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 14 – Opinia geotechniczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 15 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 44.3 MiB)
 • Załącznik nr 16 - Projekt budowlany ul. Limanowskiego (PDF, 43.7 MiB)
 • Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 19 MiB)
 • Załącznik nr 18 - Projekt wykonawczy branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 19 – Projekt wykonawczy branża sanitarna ul. Tatarska (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 20 – Projekt wykonawczy branża sanitarna ul. Limanowskiego (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 21 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 22 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.1 MiB)
 • Załącznik nr 23 – Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (od cmentarza) (PDF, 35.5 MiB)
 • Załącznik nr 24 - Projekt wykonawczy branża drogowa ul. Limanowskiego (PDF, 39.4 MiB)
 • Załącznik nr 25 - Projekt wykonawczy oświetlenie uliczne ul. Limanowskiego (PDF, 3.9 MiB)
 • Załącznik nr 26 – Specyfikacje techniczne branża drogowa (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 27 – Specyfikacje techniczne branża drogowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa (od cmentarza) ul. Limanowskiego (PDF, 65.2 MiB)
 • Załącznik nr 28 – Specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa ul. Tatarska (PDF, 189.6 KiB)
 • Załącznik nr 29 - Specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (PDF, 408 KiB)
 • Załącznik nr 30 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Tatarska (PDF, 46 KiB)
 • Załącznik nr 31 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Tatarska – duży parking (PDF, 37.4 KiB)
 • Załącznik nr 32 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Tatarska – mały parking (PDF, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 33 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Limanowskiego (PDF, 637.9 KiB)
 • Załącznik nr 34 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (PDF, 39.9 KiB)
 • Załącznik nr 35 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa ul. Tatarska (PDF, 54.4 KiB)
 • Załącznik nr 36 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa ul. Tatarska – parking (PDF, 72.9 KiB)
 • Załącznik nr 37 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (od cmentarza) ul. Limanowskiego (PDF, 410.2 KiB)
 • Załącznik nr 38 – Przedmiar robót oświetlenie ul. Limanowskiego (PDF, 363.2 KiB)
 • Załącznik nr 39 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Tatarska (PDF, 39.1 KiB)
 • Załącznik nr 40 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Tatarska – duży parking (PDF, 34.1 KiB)
 • Załącznik nr 41 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Tatarska – mały parking (PDF, 28.7 KiB)
 • Załącznik nr 42 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Limanowskiego (PDF, 646.8 KiB)
 • Załącznik nr 43 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (PDF, 31.3 KiB)
 • Załącznik nr 44 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Tatarska (PDF, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 45 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Tatarska – parking (PDF, 29 KiB)
 • Załącznik nr 46 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (od cmentarza) ul. Limanowskiego (PDF, 417.3 KiB)
 • Załącznik nr 47 – Kosztorys ofertowy oświetlenie ul. Limanowskiego (PDF, 367.2 KiB)
 • ZADANIE NR 2: „Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy” - Załącznik nr 48 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 300.7 KiB)
 • Załącznik nr 49 – Projekt budowlany (PDF, 252.3 KiB)
 • Załącznik nr 50 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 51 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 52 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 53 – Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 54 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 55 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 56 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 25.7 MiB)
 • Załącznik nr 57 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.3 MiB)
 • Załącznik nr 58 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 59 - Projekt wykonawczy branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 60 – Projekt wykonawczy branża energetyczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 61 – Projekt organizacji ruchu (PDF, 653.3 KiB)
 • Załącznik nr 62 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 63 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 64 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 65 – Przedmiar robót branża drogowa (PDF, 52.9 KiB)
 • Załącznik nr 66 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (PDF, 51.2 KiB)
 • Załącznik nr 67 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (PDF, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 68 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (PDF, 38.8 KiB)
 • ZADANIE NR 3: „Przebudowa ulicy Bocznej” Załącznik nr 69 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 290.8 KiB)
 • Załącznik nr 70– Projekt budowlany (PDF, 252.3 KiB)
 • Załącznik nr 71 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 72 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 73 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 74 – Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 75 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 76 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 77 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 25.7 MiB)
 • Załącznik nr 78 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.3 MiB)
 • Załącznik nr 79 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 80 - Projekt wykonawczy branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 81 – Projekt wykonawczy branża energetyczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 82 – Projekt organizacji ruchu (PDF, 653.3 KiB)
 • Załącznik nr 83 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 84 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 85 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 86 – Przedmiar robót branża drogowa (PDF, 63 KiB)
 • Załącznik nr 87 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (PDF, 107 KiB)
 • Załącznik nr 88 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (PDF, 44.4 KiB)
 • Załącznik nr 89 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (PDF, 46.1 KiB)
 • ZADANIE NR 4: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudowa linii średniego napięcia” Załącznik nr 90 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 303.3 KiB)
 • Załącznik nr 91 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 92 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 93 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 94 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 95 – Opinia geotechniczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 96 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 44.3 MiB)
 • Załącznik nr 97 – Projekt budowlany – przebudowa linii SN (PDF, 16.2 MiB)
 • Załącznik nr 98 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.1 MiB)
 • Załącznik nr 99 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 19 MiB)
 • Załącznik nr 100 – Projekt wykonawczy branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 101 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 102 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża drogowa (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 103 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowa linii SN (PDF, 405.1 KiB)
 • Załącznik nr 104 – Przedmiar robót branża drogowa (PDF, 46 KiB)
 • Załącznik nr 105 – Przedmiar robót przebudowa linii SN (PDF, 588.2 KiB)
 • Załącznik nr 106 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (PDF, 39.7 KiB)
 • Załącznik nr 107 – Kosztorys ofertowy przebudowa linii SN (PDF, 555.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (DOC, 972.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (PDF, 313.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 142.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 26.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 149.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 368.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 90.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 224.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 903 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 190.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf (PDF, 390.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ Zadanie nr 1 (PDF, 240.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA I ZMIANY NR 1 TREŚCI SIWZ (PDF, 225.6 KiB)
 • Załącznik nr 65A Przedmiar branża drogowa ul. Pieniężnego (PDF, 51.2 KiB)
 • Załącznik 67A - Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Pieniężnego (PDF, 40.6 KiB)
 • Załącznik 108 - szczegóły zadania 2 i 3 (PDF, 390 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 142.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2017-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 455.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (DOC, 925.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (PDF, 263.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 134.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 144.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 306.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 186 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 187.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 390.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 302 KiB)
 • Załącznik nr 9.1 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 295 KiB)
 • Załącznik nr 9.3 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 448.6 KiB)
 • Załącznik nr 9.4 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 531.2 KiB)
 • Załącznik nr 9.5 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9.6 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9.7 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9.8 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 780.3 KiB)
 • Załącznik nr 9.9 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 560 KiB)
 • Załącznik nr 9.10 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 - KONOPNICKA_PZT_1 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10.2 - KONOPNICKA_Tyczenie_7 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10.3 - Opis Projekt Budowlano_Wykonawczy (PDF, 155.1 KiB)
 • Załącznik nr 10.4 - PROFIL_2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10.5 - Przkrój_normalny_3_1 (PDF, 572.3 KiB)
 • Załącznik nr 10.6 - Przkrój_normalny_3_2 (PDF, 416.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.7 - Przkrój_normalny_schody_4_4 (PDF, 239.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.8 - Przkrój_normalny_szczegóły_4_1 (PDF, 372.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.9 - Przkrój_normalny_szczegóły_4_2 (PDF, 226.1 KiB)
 • Załącznik nr 10.10 - Przkrój_normalny_zjazdy_4_3 (PDF, 231.2 KiB)
 • Załącznik nr 10.11 - Przkrój_poprzeczny_5_1 (PDF, 240.6 KiB)
 • Załącznik nr 10.12 - Przkrój_poprzeczny_5_2 (PDF, 226 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Projekt budowlano-wykonawczy: branża energetyczna (PDF, 18.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 – Projekt budowlano-wykonawczy: branża sanitarna (budowa odwodnienia i przebudowa sieci ciepłowniczej) (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Specyfikacje techniczne: branża drogowa (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 14 – Specyfikacje techniczne: branża energetyczna (PDF, 11.9 MiB)
 • Załącznik nr 15 - Specyfikacje techniczne: branża sanitarna (budowa odwodnienia i przebudowa sieci ciepłowniczej) (PDF, 268.6 KiB)
 • Załącznik nr 16.1 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 16.2 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 970.8 KiB)
 • Załącznik nr 17 – Przedmiar robót: branża drogowa (PDF, 165.7 KiB)
 • Załącznik nr 18 – Przedmiar robót: branża energetyczna (PDF, 571.5 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Przedmiar robót: branża sanitarna – odwodnienie (PDF, 142 KiB)
 • Załącznik nr 20 – Przedmiar robót: branża sanitarna – przebudowa sieci ciepłowniczej (PDF, 181.5 KiB)
 • Załącznik nr 21 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 21 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (PDF, 162.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 114.2 KiB)
 • Zawaidomienie o wyborze oferty (PDF, 402.9 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2016-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 429 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór PDF (PDF, 280.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór WORD (DOC, 946 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 356.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Minimalne wymaganie techniczne pojazdu – wzór PDF (PDF, 383.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Minimalne wymaganie techniczne pojazdu – wzór WORD (DOC, 1 MiB)
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – wzór PDF (PDF, 252.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – wzór WORD (DOC, 933 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór PDF (PDF, 226.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór WORD (DOC, 929 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 495.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 236.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (DOC, 947 KiB)
 • Informacja art. 86 ust. 5 Pzp (PDF, 193.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 223.7 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2016-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 967 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 545.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy (PDF, 552.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 szkoła Łyna (PDF, 309.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 szkoła Napiwoda (PDF, 343 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 343 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 304.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 294.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 297.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 296.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 300 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 312.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 293.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 275.4 KiB)
 • Załącznik nr 14 (PDF, 266.9 KiB)
 • Pełnomocnictwo (PDF, 173.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ – wzór oferty i inne formularze (DOCX, 26.7 KiB)
 • Formularz pomocniczy do wyceny (XLSX, 17.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA nr 1 treści SIWZ (PDF, 305.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy (SP Napiwoda) (PDF, 343.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 113.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 189.2 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2016-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-06 11:32:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE o prowadzonym przez PUGK Nidzica przedmiocie zamówienia na ,,Modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej''.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (DOC, 118.5 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2016-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 601.3 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_Wzór_oferty (PDF, 322.8 KiB)
 • zal_2_ do_SIWZ_oświadczenie_spełnienie_warunków (PDF, 234.5 KiB)
 • Zal_3_ do_SIWZ_oświadczenie_ brak_podstaw_do_wykluczenia (PDF, 264.3 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Formularz_wykazu_wykonanych_robót (PDF, 334.6 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ _Formularz_wykazu_osób (PDF, 245 KiB)
 • Zal_6_do_SIWZ_Formularz_oświadczenia_uprawnienia (PDF, 223.1 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Lista_podmiotow_grupa_kapitalowa (PDF, 290.2 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_inf_o_nienależeniu_do_grupy_kapitalowej (PDF, 229.6 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Projekt_umowy (PDF, 376.3 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Projekt_budowlany (PDF, 15.6 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Specyfikacja_techniczna (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Przedmiar_robót (PDF, 48.2 KiB)
 • Zał_13_do_SIWZ_Kosztorys_ofertowy (PDF, 38.4 KiB)
 • Ogłoszenie (DOC, 959.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 485.5 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2016-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 632.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 57 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 259 KiB)
 • Załącznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 134 KiB)
 • Załacznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 136.7 KiB)
 • Załącznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 402.6 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 363.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 502.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 805.5 KiB)
 • Zalącznik nr 12/1 do SIWZ (PDF, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 12/2 do SIWZ (PDF, 78.2 KiB)
 • Zaącznik nr 12/3 do SIWZ (PDF, 75.5 KiB)
 • Załącznik nr 12/4 do SIWZ (PDF, 234.6 KiB)
 • Załącznik nr 12/5 do SIWZ (PDF, 75.3 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/1 do SIWZ (PDF, 435.6 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/2 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/3 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/4 do SIWZ (PDF, 243.9 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/5 do SIWZ (PDF, 693.8 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/6 do SIWZ (PDF, 244.6 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/7 do SIWZ (PDF, 261.5 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/8 do SIWZ (PDF, 317.2 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/9 do SIWZ (PDF, 424.3 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/10 do SIWZ (PDF, 195.5 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/11 do SIWZ (PDF, 198.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/12 do SIWZ (PDF, 196.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/13 do SIWZ (PDF, 250.2 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/14 do SIWZ (PDF, 832.7 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/15 do SIWZ (PDF, 797.9 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/16 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Zalącznik nr 12/6/17 do SIWZ (PDF, 393.2 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 12/6/19 do SIWZ (PDF, 690.4 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/20 do SIWZ (PDF, 613.2 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/21 do SIWZ (PDF, 211.5 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/1 do SIWZ (JPG, 820.5 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/2 do SIWZ (JPG, 901.3 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/3 do SIWZ (JPG, 875.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/4 do SIWZ (JPG, 795.7 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/5 do SIWZ (JPG, 872.5 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/6 do SIWZ (JPG, 891.5 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/7 do SIWZ (JPG, 786.7 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/8 do SIWZ (JPG, 872.4 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/9 do SIWZ (JPG, 873.9 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/10 do SIWZ (JPG, 775.9 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/11 do SIWZ (JPG, 891.6 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/12 do SIWZ (JPG, 875.4 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/13 do SIWZ (JPG, 622.3 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/14 do SIWZ (JPG, 709.7 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/15 do SIWZ (JPG, 353.4 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/16 do SIWZ (JPG, 1.1 MiB)
 • Zalacznik nr 12/7/17 do SIWZ (JPG, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12/7/18 do SIWZ (JPG, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12/7/19 do SIWZ (JPG, 375 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/20 do SIWZ (JPG, 509.6 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/21 do SIWZ (JPG, 794.4 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/22 do SIWZ (JPG, 1007.4 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/23 do SIWZ (JPG, 522.4 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/24 do SIWS (JPG, 378.3 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/25 do SIWZ (JPG, 653.7 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/26 do SIWZ (JPG, 817.2 KiB)
 • Załącznik nr 13/1 do SIWZ (PDF, 154.4 KiB)
 • Zalacznik nr 13/2 do SIWZ (PDF, 56.3 KiB)
 • Załącznik nr 13/3 do SIWZ (PDF, 180.8 KiB)
 • Załącznik nr 13/4 do SIWZ (PDF, 51.9 KiB)
 • Załącznik nr 14/1 do SIWZ (PDF, 159.9 KiB)
 • Załacznik nr 14/2 do SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 14/3 do SIWZ (PDF, 220.9 KiB)
 • Załącznik nr 14/4 do SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 14/5 do SIWZ (PDF, 178.1 KiB)
 • Załącznik nr 14/6 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ (PDF, 205.9 KiB)
 • Zalacznik nr 17 do SIWZ (PDF, 320.4 KiB)
 • Załacznik nr 18 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 19 do SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Zalacznik nr 20 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Zalacznik nr 21 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załacznik nr 22 do SIWZ (PDF, 599.6 KiB)
 • Załącznik nr 23 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 24 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 SIWZ zmiana nr 1 SIWZ (PDF, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr 21A do SIWZ po zmianach (XLS, 77 KiB)
 • Załącznik nr 22A do SIWZ po zmianach (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 23A do SIWZ po zmianach (PDF, 2.9 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ (PDF, 177.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 65.6 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2016-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy Zadanie nr 3: Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy Zadanie nr 4: Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zalączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 1 (DOC, 107 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 2 (DOC, 35 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 3 (DOC, 33.5 KiB)
 • Zalączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 4 (DOC, 72 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 5 (DOC, 79 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamowienia: Załącznik nr 6 (DOC, 49 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamowienia: Załącznik nr 7 (DOC, 40 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamowienia: Załącznik nr 8 (DOC, 38 KiB)
 • Zalaczniki wspólne dla wszystkich części zamowienia: Załącznik nr 9 (PDF, 375.7 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/1 (JPG, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/2 (JPG, 2.2 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/3 (JPG, 2.9 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/4 (JPG, 3 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/5 (JPG, 2.4 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/6 (JPG, 2.6 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/7 (JPG, 2.6 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 11 (PDF, 38.5 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 12 (PDF, 37.8 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/1 (PDF, 187.2 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/2 (PDF, 86.6 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/3 (PDF, 32.8 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/4 (PDF, 58.3 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/5 (PDF, 54.8 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 14/1 (PDF, 59.1 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 14/2 (PDF, 523.6 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 14/3 (PDF, 32.6 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 15 (PDF, 9.3 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 16 (PDF, 7.6 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 17 (PDF, 3.1 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 18 (PDF, 20.8 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 19 (PDF, 6.4 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 20 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 21 (PDF, 173.9 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 21/1 (XLSX, 13.2 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 22 (PDF, 342.9 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 22/1 (XLS, 102 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 23 (PDF, 455.4 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 23/1 (XLS, 75.5 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 24 (PDF, 197.3 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 24/1 (XLSX, 15 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 25 (PDF, 131 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 25/1 (XLS, 29 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 26 (PDF, 494 MiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 27 (PDF, 347.9 MiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 28 (PDF, 209.3 MiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 29 (PDF, 585.4 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 30 (PDF, 294.2 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 31 (PDF, 592.4 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 31/1 (XLSX, 21.3 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 32 (PDF, 297 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 32/1 (XLSX, 17.3 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 33 (PDF, 255 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 33/1 (XLSX, 11 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/2 (PDF, 9.1 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/3 (PDF, 9.2 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/4 (PDF, 5.1 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/5 (PDF, 253.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/6 (PDF, 14 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/2 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/3 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/4 (PDF, 687.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/5 (PDF, 656.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/6 (PDF, 6.5 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/7 (PDF, 205.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/8 (PDF, 1009.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/9 (PDF, 755.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/1 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/2 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/3 (JPG, 128.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/4 (DOC, 323.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/5 (PDF, 204.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/6 (DOC, 3.6 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/7 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/1 (DOC, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/2 (DOC, 323.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/3 (PDF, 204.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/4 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/5 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/6 (PDF, 964 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/1 (PDF, 204.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/2 (DOC, 323.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/3 (PDF, 3.2 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/4 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/5 (PDF, 2.2 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/6 (DOC, 3.4 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/6/1 (PDF, 11.1 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/6/2 (DOC, 324 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/7/1 (PDF, 11 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/7/2 (PDF, 2.5 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/8/1 (PDF, 3.4 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/8/2 (PDF, 3.4 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/8/3 (ODT, 314.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/9/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/9/2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/10 (PDF, 179.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 700.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/2 (PDF, 206.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/3 (PDF, 940.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/4 (PDF, 282 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/5 (PDF, 352.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/6 (PDF, 311.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/7 (PDF, 929.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/8 (PDF, 755.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/9 (PDF, 1009.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/10 (PDF, 657.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/11 (PDF, 687.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/12 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/1 (PDF, 178.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/2 (PDF, 310.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/3 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/4 (PDF, 111.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/5 (PDF, 115.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/6 (PDF, 95.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/7 (PDF, 88.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/8 (PDF, 92.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/9 (PDF, 103.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/1 (PDF, 178.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/2 (PDF, 175.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/3 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/4 (PDF, 959.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/5 (PDF, 118.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/6 (PDF, 82.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/7 (PDF, 75.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/8 (PDF, 68.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/1 (PDF, 178.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/2 (PDF, 333 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/3 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/4 (PDF, 82.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/5 (PDF, 65.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/6 (PDF, 3.2 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/7 (PDF, 521.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/8 (PDF, 383.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/5 (PDF, 15.5 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/6/1 (PDF, 11 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/6/2 (PDF, 3.9 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/7/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/7/2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/7/3 (PDF, 248.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/7/4 (PDF, 527.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/2 (PDF, 2.9 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/3 (PDF, 235.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/4 (PDF, 130.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/5 (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/1 (PDF, 235.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/2 (PDF, 139 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/3 (PDF, 234.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/4 (PDF, 136.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/5 (PDF, 146.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/6 (PDF, 145.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/7 (PDF, 186.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/8 (PDF, 196.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/9 (PDF, 267 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/10 (PDF, 237.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/11 (PDF, 722.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/12 (PDF, 203.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/13 (PDF, 256.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/14 (PDF, 107.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/15 (PDF, 211.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/16 (PDF, 220.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/17 (PDF, 186.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/18 (PDF, 208.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/19 (PDF, 191.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/20 (PDF, 184.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/21 (PDF, 202.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/22 (PDF, 251.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/23 (PDF, 103.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 37/1 (PDF, 81.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 37/2 (PDF, 466.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 37/3 (PDF, 495.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/1 (PDF, 334 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/2 (PDF, 408.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/3 (PDF, 270.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/4 (PDF, 288.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/5 (PDF, 383.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/6 (PDF, 84.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 39/1 (PDF, 76.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 39/2 (PDF, 290.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 40/1 (PDF, 76.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 40/2 (PDF, 247 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 41 (PDF, 233.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 42 (PDF, 174.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 43 (PDF, 222 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 44 (PDF, 133.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 45 (PDF, 170.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 46 (PDF, 215.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 47 (PDF, 126 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 48 (PDF, 260.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 48/1 (XLS, 53 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 49 (PDF, 200.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 49/1 (XLS, 60 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 50 (PDF, 246.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 50/1 (XLS, 56 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 51 (PDF, 182.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 51/1 (XLS, 35 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 52 (PDF, 195.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 52/1 (XLS, 52.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 53 (PDF, 240.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 53/1 (XLS, 25.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 54 (PDF, 151.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 54/1 (XLS, 32 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 55 (PDF, 179.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 55/1 (XLS, 29.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/1 (PDF, 35.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/2 (PDF, 200.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/3 (PDF, 12.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/4 (PDF, 308.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/5 (PDF, 181 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/6 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/7 (PDF, 286 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/8 (PDF, 345.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/9 (PDF, 18.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/10 (PDF, 94.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/11 (PDF, 106.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/12 (PDF, 81.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/13 (PDF, 1.3 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/14 (PDF, 119.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/15 (PDF, 138.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/16 (PDF, 203.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/17 (PDF, 133 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/18 (PDF, 74.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/19 (PDF, 68.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/20 (PDF, 1 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/21 (PDF, 352.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/22 (PDF, 215.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/23 (PDF, 112 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/24 (PDF, 402.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/25 (PDF, 465.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/26 (PDF, 223 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/27 (PDF, 245.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/1 (PDF, 699.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/2 (PDF, 130.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/3 (PDF, 49.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/4 (PDF, 291.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/5 (PDF, 133 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/6 (PDF, 74.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/7 (PDF, 68.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/8 (PDF, 1 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/9 (PDF, 112 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/10 (PDF, 402.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/11 (PDF, 465.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/12 (PDF, 352.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/13 (PDF, 286.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/14 (PDF, 223 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/15 (PDF, 245.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/16 (PDF, 245.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/17 (PDF, 5.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/18 (PDF, 73.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/19 (PDF, 451.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/20 (PDF, 217.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/21 (PDF, 209.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/22 (PDF, 241.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 58/1 (PDF, 93.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 58/2 (PDF, 152.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 58/3 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/1 (PDF, 205.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/2 (PDF, 146.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/3 (PDF, 262.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/1 (PDF, 242.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/2 (JPG, 214 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/3 (PDF, 450.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/4 (JPG, 157.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/5 (PDF, 51.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/6 (JPG, 158.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/7 (PDF, 51 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/8 (JPG, 159.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/9 (PDF, 900 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/10 (JPG, 209.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/11 (PDF, 74.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/12 (JPG, 796.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/13 (JPG, 168 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/14 (PDF, 62.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/15 (JPG, 718 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/16 (PDF, 45.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/17 (JPG, 386.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/18 (PDF, 489.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/19 (JPG, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/20 (PDF, 196.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/21 (JPG, 1.9 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/22 (PDF, 193.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/23 (JPG, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/24 (PDF, 2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/25 (JPG, 945.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/26 (PDF, 73 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/27 (JPG, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/28 (PDF, 80.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/29 (JPG, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/30 (PDF, 69.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/31 (JPG, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/32 (PDF, 32.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/33 (PDF, 34.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/34 (PDF, 102.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/35 (PDF, 16.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/36 (PDF, 33.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/37 (PDF, 14.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/38 (PDF, 980.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/39 (PDF, 91.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/40 (PDF, 244.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/41 (PDF, 118.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/42 (PDF, 233.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/43 (PDF, 17.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/44 (PDF, 142.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/45 (PDF, 24.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/46 (PDF, 59.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/47 (PDF, 18.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/48 (PDF, 295.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/49 (PDF, 323.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/5/1 (PDF, 97 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/5/2 (PDF, 5.6 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/1 (PDF, 175.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/2 (PDF, 64 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/3 (PDF, 76.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/4 (PDF, 59 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/5 (PDF, 36.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/1 (PDF, 122.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/2 (PDF, 28.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/3 (PDF, 980.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/4 (PDF, 123.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/5 (PDF, 58.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/6 (PDF, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/7 (PDF, 40.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/8 (PDF, 44.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/1 (PDF, 134.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/2 (PDF, 88.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/3 (PDF, 93.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/4 (PDF, 670.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/5 (PDF, 1011.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/6 (PDF, 2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/7 (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/8 (PDF, 789.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/9 (PDF, 251.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/10 (PDF, 533.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/11 (PDF, 922.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/12 (PDF, 772.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/13 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/14 (PDF, 601 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/15 (PDF, 424.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/16 (PDF, 424.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/17 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/18 (PDF, 865.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/19 (PDF, 319.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/20 (PDF, 501.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/21 (PDF, 2.1 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/22 (PDF, 368 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/23 (PDF, 522.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/24 (PDF, 602.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/25 (PDF, 550.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/26 (PDF, 255.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/27 (PDF, 803.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/28 (PDF, 643.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/29 (PDF, 376.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/30 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/31 (PDF, 1018.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/32 (PDF, 885.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/33 (PDF, 939.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/34 (PDF, 769.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/35 (PDF, 340 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/1 (PDF, 129.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/2 (PDF, 57.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/3 (PDF, 968.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/4 (PDF, 936.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/5 (PDF, 154.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/6 (PDF, 681 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/7 (PDF, 333.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/8 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/9 (PDF, 936.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/10 (PDF, 185.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/11 (PDF, 173.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/12 (PDF, 184.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/13 (PDF, 282.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/14 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/15 (PDF, 207.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 63/1 (PDF, 26.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 63/2 (JPG, 2.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 63/3 (PDF, 186 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 63/4 (PDF, 452.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 64/1 (PDF, 126.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 64/2 (PDF, 35.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 64/3 (PDF, 3.5 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 65/1 (PDF, 106.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 65/2 (PDF, 76.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 65/3 (PDF, 317.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 66/1 (PDF, 114.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 66/2 (PDF, 360.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 66/3 (PDF, 313.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 67 (PDF, 159.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 67/1 (XLS, 64.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 68 (PDF, 176.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 68/1 (PDF, 139.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 69 (PDF, 139.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 69/1 (XLS, 54 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 70 (PDF, 139.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 70/1 (XLS, 53.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 71 (PDF, 130.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 71/1 (XLS, 29 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ (PDF, 437.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wyjasnień (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do wyjaśnień (PDF, 2.1 MiB)
 • Zalącznik nr 3 do wyjaśnień (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 do wyjasnień (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 do wyjasnień (PDF, 225.3 KiB)
 • Załącznik nr 5.1 do wyjasnień (PDF, 231.2 KiB)
 • Załącznik nr 5.1 A do wyjaśnień (XLS, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do wyjasnień (PDF, 1.5 MiB)
 • Załacznik nr 7 do wyjasnień (PDF, 127.8 KiB)
 • Załacznik nr 7.1 do wyjasnień (PDF, 152 KiB)
 • Załącznik nr 7.1A do wyjasnień (XLS, 32 KiB)
 • Wyjasnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 203 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 207.6 KiB)
Lp 101
Data ogłoszenia
2016-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 676.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 285.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 245.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 246.8 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 249.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 242.1 KiB)
 • Zalącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 231.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 384.7 KiB)
 • Załącznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 519.2 KiB)
 • Załacznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 543.5 KiB)
 • Załacznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 559.1 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/7 do SIWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/8 do SIWZ (PDF, 213.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/9 do SIWZ (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/10 do SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • Załącznik nr 10/11 do SIWZ (PDF, 482.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/12 do SIWZ (PDF, 27.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 103.2 KiB)
 • Załącznik nr 11/2 do SIWZ (PDF, 89.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/3 do SIWZ (PDF, 98.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/4 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Załącznik nr 11/5 do SIWZ (PDF, 109.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/6 do SIWZ (PDF, 95.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/7 do SIWZ (PDF, 89.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/8 do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • Załącznik nr 11/9 do SIWZ (PDF, 99 KiB)
 • Załącznik nr 11/10 do SIWZ (PDF, 137.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ (PDF, 273.1 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 16/1 do SIWZ (PDF, 242.6 KiB)
 • Załącznik nr 16/2 do SIWZ (PDF, 188.8 KiB)
 • Załącznik nr 16/3 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 16/4 do SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • Załącznik nr 16/5 do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • Załącznik nr 16/6 do SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • Załącznik nr 16/7 do SIWZ (PDF, 278 KiB)
 • Załącznik nr 16/8 do SIWZ (PDF, 271.5 KiB)
 • Załacznik nr 16/9 do SIWZ (PDF, 251.4 KiB)
 • Załącznik nr 16/10 do SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • Załącznik nr 16/11 do SIWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Załacznik nr 17 do SIWZ (PDF, 267 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 19/1 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 19/2 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 19/3 do SIWZ (PDF, 882.7 KiB)
 • Załącznik nr 19/4 do SIWZ (PDF, 421.5 KiB)
 • Załącznik nr 19/5 do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Załącznik nr 19/6 do SIWZ (PDF, 435.9 KiB)
 • Załącznik nr 19/7 do SIWZ (PDF, 364.1 KiB)
 • Załącznik nr 19/8 do SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • Załącznik nr 20/1 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 20/2 do SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • Załacznik nr 20/3 do SIWZ (PDF, 461.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/1 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 21/2 do SIWZ (PDF, 155.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Załącznik nr 21/4 do SIWZ (PDF, 322.1 KiB)
 • Załącznik nr 21/5 do SIWZ (PDF, 364 KiB)
 • Załącznik nr 21/6 do SIWZ (PDF, 345.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/7 do SIWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Załacznik nr 21/8 do SIWZ (PDF, 150.4 KiB)
 • Załącznik nr 21/9 do SIWZ (PDF, 141.5 KiB)
 • Załacznik nr 21/10 do SIWZ (TIF, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 21/11 do SIWZ (TIF, 1.2 MiB)
 • Załacznik nr 21/12 do SIWZ (TIF, 760.8 KiB)
 • Załacznik nr 21/13 do SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • Wyjasnienia_nr_1_do_SIWZ (PDF, 167.4 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Badania_Konserwatorskie (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_23_do_SIWZ_pozwolenie_Starosta (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal_24_do_SIWZ_pozwolenie_Konserwator (PDF, 639.7 KiB)
 • Zal_25_do_SIWZ_Pozwolenie_Konserwator (PDF, 929.9 KiB)
 • Zal_26_do_SIWZ_Warunki_MWiK_Nidzica (PDF, 655.2 KiB)
 • Zał_27_do_SIWZ_przedmiar_uzupelniający (PDF, 99.8 KiB)
 • Zal_28_do_SIWZ_Wyjaśnienia_do_SIWZ (PDF, 175.6 KiB)
 • Wyjasnienia_nr_2_do_SIWZ (PDF, 150.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 482.9 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2015-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 675.5 KiB)
 • Załącznik 1 do SIWZ (PDF, 285.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF, 245.7 KiB)
 • Zalącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 246.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • Zalącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 249.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 242.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 231.8 KiB)
 • Zalącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 383.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 519.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 543.5 KiB)
 • Załącznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 559.1 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/7 do SIWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/8 do SIWZ (PDF, 213.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/9 do SIWZ (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/10 do SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • Załącznik nr 10/11 do SIWZ (PDF, 482.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/12 do SIWZ (PDF, 27.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 103.2 KiB)
 • Zalącznik nr 11/2 do SIWZ (PDF, 89.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/3 do SIWZ (PDF, 98.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/4 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Zalącznik nr 11/5 do SIWZ (PDF, 109.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/6 do SIWZ (PDF, 95.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/7 do SIWZ (PDF, 89.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/8 do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • Zalącznik nr 11/9 do SIWZ (PDF, 99 KiB)
 • Zalącznik nr 11/10 do SIWZ (PDF, 137.8 KiB)
 • Zalącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zalącznik nr 13 do SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Zalącznik nr 14 do SIWZ (PDF, 273.1 KiB)
 • Zalącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zalącznik nr 16/1 do SIWZ (PDF, 242.6 KiB)
 • Zalącznik nr 16/2 do SIWZ (PDF, 188.8 KiB)
 • Zalącznik nr 16/3 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Zalącznik nr 16/4 do SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • Zalącznik nr 16/5 do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • Zalącznik nr 16/6 do SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • Zalącznik nr 16/7 do SIWZ (PDF, 278 KiB)
 • Zalącznik nr 16/8 do SIWZ (PDF, 271.5 KiB)
 • Zalącznik nr 16/9 do SIWZ (PDF, 251.4 KiB)
 • Zalącznik nr 16/10 do SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • Zalącznik nr 16/11 do SIWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Zalącznik nr 17 do SIWZ (PDF, 267 KiB)
 • Zalącznik nr 18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Zalącznik nr 19/1 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Zalącznik nr 19/2 do SIWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Zalącznik nr 19/3 do SIWZ (PDF, 882.7 KiB)
 • Zalącznik nr 19/4 do SIWZ (PDF, 421.5 KiB)
 • Zalącznik nr 19/5 do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Zalącznik nr 19/6 do SIWZ (PDF, 435.9 KiB)
 • Zalącznik nr 19/7 do SIWZ (PDF, 364.1 KiB)
 • Zalącznik nr 19/8 do SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • Zalącznik nr 20/1 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zalącznik nr 20/2 do SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • Zalącznik nr 20/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Zalącznik nr 21/1 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zalącznik nr 21/2 do SIWZ (PDF, 155.2 KiB)
 • Zalącznik nr 21/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Zalącznik nr 21/4 do SIWZ (PDF, 322.1 KiB)
 • Zalącznik nr 21/5 do SIWZ (PDF, 364 KiB)
 • Zalącznik nr 21/6 do SIWZ (PDF, 345.2 KiB)
 • Zalącznik nr 21/7 do SIWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Zalącznik nr 21/8 do SIWZ (PDF, 150.4 KiB)
 • Zalącznik nr 21/9 do SIWZ (PDF, 141.5 KiB)
 • Zalącznik nr 21/10 do SIWZ (TIF, 1.1 MiB)
 • Zalącznik nr 21/11 do SIWZ (TIF, 1.2 MiB)
 • Zalącznik nr 21/12 do SIWZ (TIF, 760.8 KiB)
 • Zalącznik nr 21/13 do SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • Zalącznik nr 22 do SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • Zalącznik nr 23 do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 24 do SIWZ (PDF, 639.7 KiB)
 • Załącznik nr 25 do SIWZ (PDF, 929.9 KiB)
 • Zalącznik nr 26 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 27 do SIWZ (PDF, 99.8 KiB)
 • Zalącznik nr 28 do SIWZ (PDF, 175.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.7 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2015-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 381.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 292.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 73 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 245.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ (PDF, 246.8 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (DOC, 57 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 249.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 59.5 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ (PDF, 242.8 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SIWZ (DOC, 48.5 KiB)
 • Zalacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 231.8 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 383 KiB)
 • Załacznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 519.2 KiB)
 • Zalącznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 543.5 KiB)
 • Załącznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 559.1 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załacznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/7 do SIWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/8 do SIWZ (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/10 do SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • Załącznik nr 10/11 do SIWZ (PDF, 482.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/12 do SIWZ (PDF, 27.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 103.2 KiB)
 • Załącznik nr 11/2 do SIWZ (PDF, 89.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/3 do SIWZ (PDF, 98.3 KiB)
 • Załacznik nr 11/4 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Załacznik nr 11/5 do SIWZ (PDF, 109.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/6 do SIWZ (PDF, 95.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/7 do SIWZ (PDF, 89.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/8 do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • Załącznik nr 11/9 do SIWZ (PDF, 99 KiB)
 • Załącznik nr 11/10 do SIWZ (PDF, 137.8 KiB)
 • Załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ (PDF, 273.1 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 16/1 do SIWZ (PDF, 242.6 KiB)
 • Załacznik nr 16/2 do SIWZ (PDF, 188.8 KiB)
 • Załącznik nr 16/3 do SIWZ (PDF, 188.8 KiB)
 • Załącznik nr 16/4 do SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • Załącznik nr 16/5 do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • Załącznik nr 16/6 do SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • Załącznik nr 16/7 do SIWZ (PDF, 278 KiB)
 • Załącznik nr 16/8 do SIWZ (PDF, 271.5 KiB)
 • Załącznik nr 16/9 do SIWZ (PDF, 251.4 KiB)
 • Załącznik nr 16/10 do SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • Załącznik nr 16/11 do SIWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Załącznik nr 17 do SIWZ (PDF, 267 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Załacznik nr 19/1 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 19/2 do SIWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Załącznik nr 19/3 do SIWZ (PDF, 882.7 KiB)
 • Załącznik nr 19/4 do SIWZ (PDF, 421.5 KiB)
 • Załącznik nr 19/5 do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Załącznik nr 19/6 do SIWZ (PDF, 435.9 KiB)
 • Załącznik nr 19/7 do SIWZ (PDF, 364.1 KiB)
 • Załącznik nr 19/8 do SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • Załącznik nr 20/1 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 20/2 do SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • Załącznik nr 20/3 do SIWZ (PDF, 461.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/1 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 21/2 do SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • Załącznik nr 21/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Załącznik nr 21/4 do SIWZ (PDF, 322.1 KiB)
 • Załącznik nr 21/5 do SIWZ (PDF, 364 KiB)
 • Załącznik nr 21/6 do SIWZ (PDF, 345.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/7 do SIWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Załącznik nr 21/8 do SIWZ (PDF, 150.4 KiB)
 • Załącznik nr 21/9 do SIWZ (PDF, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr 21/10 do SIWZ (TIF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 21/11 do SIWZ (TIF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 21/12 do SIWZ (TIF, 760.8 KiB)
 • Załącznik nr 21/13 do SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • Załacznik nr 22 do SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 23 do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 24 do SIWZ (PDF, 639.7 KiB)
 • Załącznik nr 25 do SIWZ (PDF, 929.9 KiB)
 • Załącznik nr 26 do SIWZ (PDF, 99.8 KiB)
 • Załącznik nr 28 do SIWZ (PDF, 154.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 174.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.8 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2015-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-04 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 368.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 272.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 197.7 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SIWZ (PDF, 322 KiB)
 • Załącznik nr 1b do SIWZ (PDF, 176.5 KiB)
 • Załącznik nr 1c do SIWZ (PDF, 150.6 KiB)
 • Załącznik nr 1d do SIWZ (XLS, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 436.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 111.6 KiB)
 • Załącznik nr 3a do SIWZ (PDF, 108.7 KiB)
 • Załącznik nr 3b do SIWZ (PDF, 135.4 KiB)
 • Załącznik nr 3c do SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Załącznik nr 3d do SIWZ (PDF, 237.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 266.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 129.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 207.6 KiB)
 • Załącznik nr 6a do SIWZ (PDF, 238.3 KiB)
 • Załącznik nr 6b do SIWZ (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 151.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 170.3 KiB)
 • Załącznik nr 2a- oferta po zmianie SIWZ (PDF, 403.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 2 treści SIWZ (PDF, 319.8 KiB)
 • Zmiana Nr 3 treści SIWZ- sprostowanie wyjasnień nr 2 z dnia 30.11.2015r. (PDF, 175.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 91.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 169.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 treści SIWZ (PDF, 180.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 361.3 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2015-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 321 KiB)
 • SIWZ (PDF, 604.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 326.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 211.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 228.5 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 198.4 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ (PDF, 310 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy (PDF, 545.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy (PDF, 311.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy (PDF, 347.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy (PDF, 348.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do umowy (PDF, 302.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do umowy (PDF, 299.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do umowy (PDF, 299.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do umowy (PDF, 303.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do umowy (PDF, 310 KiB)
 • Załącznik nr 10 do umowy (PDF, 310 KiB)
 • Załącznik nr 11 do umowy (PDF, 281 KiB)
 • Załącznik nr 12 do umowy (PDF, 279.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 98 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (XLSX, 16.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 191.5 KiB)
 • Załącznik 6A do SIWZ (PDF, 303.1 KiB)
 • Zalącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 929 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 30.5 KiB)
 • Zalącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 29 KiB)
 • Zalącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 39 KiB)
 • Zalącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Zalącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 160.9 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 382.2 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2015-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 678.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 292.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 245.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 246.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 249.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 242.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 231.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 385.5 KiB)
 • Załącznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 519.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 543.5 KiB)
 • Załącznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 559.1 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/7 do SIWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/8 do SIWZ (PDF, 213.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/9 do SIW (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/10 do SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • Załącznik nr 10/10 do SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • Załącznik nr 10/11 do SIWZ (PDF, 482.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/12 do SIWZ (PDF, 27.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 103.2 KiB)
 • Załącznik nr 11/2 do SIWZ (PDF, 89.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/3 do SIWZ (PDF, 98.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/4 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Załącznik nr 11/5 do SIWZ (PDF, 109.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/6 do SIWZ (PDF, 95.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/7 do SIWZ (PDF, 89.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/8 do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • Załącznik nr 11/9 do SIWZ (PDF, 99 KiB)
 • Załącznik nr 11/10 do SIWZ (PDF, 137.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zalacznik nr 13 do SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ (PDF, 273.1 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 16/1 do SIWZ (PDF, 242.6 KiB)
 • Załącznik nr 16/2 do SIWZ (PDF, 188.8 KiB)
 • Załącznik nr 16/3 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 16/4 do SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • Załącznik nr 16/5 do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • Załącznik nr 16/6 do SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • Załącznik nr 16/7 do SIWZ (PDF, 278 KiB)
 • Załącznik nr 16/8 do SIWZ (PDF, 271.5 KiB)
 • Zalacznik nr 16/9 do SIWZ (PDF, 251.4 KiB)
 • Zalacznik nr 16/10 do SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • Załącznik nr 16/11 do SIWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Załącznik nr 17 do SIWZ (PDF, 267 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 19/1 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 19/2 do SIWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Załącznik nr 19/3 do SIWZ (PDF, 882.7 KiB)
 • Załącznik nr 19/4 do SIWZ (PDF, 421.5 KiB)
 • Załącznik nr 19/5 do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Załącznik nr 19/6 do SIWZ (PDF, 435.9 KiB)
 • Załącznik nr 19/7 do SIWZ (PDF, 364.1 KiB)
 • Załącznik nr 19/8 do SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • Załącznik nr 20/1 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 20/2 do SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • Załącznik nr 20/3 do SIWZ (PDF, 461.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/1 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 21/2 do SIWZ (PDF, 155.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Załącznik nr 21/4 do SIWZ (PDF, 322.1 KiB)
 • Załącznik nr 21/5 do SIWZ (PDF, 364 KiB)
 • Załącznik nr 21/6 do SIWZ (PDF, 345.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/7 do SIWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Załącznik nr 21/8 do SIWZ (PDF, 150.4 KiB)
 • Załącznik nr 21/9 do SIWZ (PDF, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr 21/10 do SIWZ (TIF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 21/11 do SIWZ (TIF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 21/12 do SIWZ (TIF, 760.8 KiB)
 • Załącznik nr 21/13 do SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • Załącznik nr 22 do SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 23 do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 24 do SIWZ (PDF, 639.7 KiB)
 • Załącznik nr 25 do SIWZ (PDF, 929.9 KiB)
 • Załącznik nr 26 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ (PDF, 167.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • Zalacznik nr 3 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 57 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 52.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 37 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 207.2 KiB)
 • Załącznik nr 27 do SIWZ (PDF, 102 KiB)
 • Załącznik Nr 1A do SIWZ (DOC, 72.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 168.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 treści SIWZ (PDF, 237.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.7 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2015-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 320.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 602.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 326.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 211.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 228.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 198.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 309.7 KiB)
 • Załącznik nr 6/1 do SIWZ (PDF, 279.4 KiB)
 • Załącznik nr 6/2 do SIWZ (PDF, 281 KiB)
 • Załącznik nr 6/3 do SIWZ (PDF, 310 KiB)
 • Załącznik nr 6/4 do SIWZ (PDF, 302.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6-5 do SIWZ (PDF, 303.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/6 do SIWZ (PDF, 299.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6/7 do SIWZ (PDF, 303.8 KiB)
 • Załącznik nr 6/8 do SIWZ (PDF, 299.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/9 do SIWZ (PDF, 302.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/10 do SIWZ (PDF, 348.5 KiB)
 • Załącznik nr 6/11 do SIWZ (PDF, 347.2 KiB)
 • Załącznik nr 6/12 do SIWZ (PDF, 311.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/13 do SIWZ (PDF, 542.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 98 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (XLSX, 16.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 176.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 151.2 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2015-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego w Tatarach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Tresć ogłoszenia (DOC, 107.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 641.3 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_Wzór_oferty (PDF, 291.2 KiB)
 • zal_2_ do_SIWZ_oświadczenie_spełnienie_warunków (PDF, 241.1 KiB)
 • Zal_3_ do_SIWZ_oświadczenie_ brak_podstaw_do_wykluczenia (PDF, 243.7 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Formularz_wykazu_wykonanych_robót (PDF, 302.1 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ _Formularz_wykazu_osób (PDF, 252.7 KiB)
 • Zal_6_do_SIWZ_Formularz_oświadczenia_uprawnienia (PDF, 231.9 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Lista_podmiotow_grupa_kapitalowa (PDF, 260.7 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_inf_o_nienależeniu_do_grupy_kapitalowej (PDF, 228.6 KiB)
 • Zał_9_do_SIWZ_Przedmiar_robot (PDF, 260.4 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Kosztorys_ofertowy (PDF, 213.1 KiB)
 • Zal_10A_do_SIWZ_Kosztorys_ofertowy (XLS, 50 KiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt_umowy (PDF, 470.6 KiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Projekt_budowlany_z_Decyzją (PDF, 20.5 MiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Specyfikacja_techinczna (PDF, 568.4 KiB)
 • Zmiana nr 1 do SIWZ (PDF, 447.6 KiB)
 • Zalacznik_nr_12a_do_SIWZ_schemat_projekt_zagospodarowania (PDF, 844.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 422.3 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2015-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 122 KiB)
 • SIWZ (PDF, 726.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ (PDF, 288.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1(a) do SIWZ (DOC, 71 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF, 248.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2(a) do SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ (PDF, 250.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3(a) do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ (PDF, 306.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4(a) do SIWZ (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ (PDF, 256.7 KiB)
 • Załącznik Nr 5(a) do SIWZ (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ (PDF, 240.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6(a) do SIWZ (DOC, 48.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ (PDF, 268.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 (a) do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ (PDF, 234.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8(a) do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ (XLSX, 31.2 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ (PDF, 392 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ (PDF, 960.4 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SIWZ (PDF, 518.7 KiB)
 • Załącznik Nr 13 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik Nr 14 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 16 do SIWZ (PDF, 152.5 KiB)
 • Załącznik Nr 17 do SIWZ (PDF, 73.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 349.4 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2015-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa dróg gminnych nr 190525 N (ul. Miła), nr 190598 N (ul. Spokojna), nr 190603 N (ul. Piękna), nr 190577 N (ul. Leśna) w Nidzicy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 242.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 650.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 69 KiB)
 • Zalącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Załacznik Nr 3 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Zalącznik Nr 4 do SIWZ (DOC, 56.5 KiB)
 • Zalącznik Nr 5 do SIWZ (DOC, 58.5 KiB)
 • Zalącznik Nr 6 do SIWZ (DOC, 48.5 KiB)
 • Zalącznik Nr 7 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Zalącznik Nr 8 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Zalącznik Nr 9 do SIWZ (DOC, 90.5 KiB)
 • Zalącznik Nr 10 do SIWZ (DOC, 190.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (DOC, 115.5 KiB)
 • Zalącznik Nr 12 do SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • Zalącznik Nr 13 do SIWZ (DOC, 119 KiB)
 • Zalącznik Nr 14/1 do SIWZ (PDF, 40.8 MiB)
 • Zalącznik Nr 14/2 do SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • Zalącznik Nr 14/3 do SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Zalącznik Nr 14/4 do SIWZ (PDF, 11.9 MiB)
 • Zalącznik Nr 14/5 do SIWZ (PDF, 4.5 MiB)
 • Zalącznik Nr 14/6 do SIWZ (PDF, 5.9 MiB)
 • Zalącznik Nr 14/7 do SIWZ (PDF, 61.3 KiB)
 • Zalącznik Nr 15/1 do SIWZ (PDF, 32.3 MiB)
 • Zalącznik Nr 15/2 do SIWZ (PDF, 15 MiB)
 • Zalącznik Nr 15/3 do SIWZ (PDF, 5.5 MiB)
 • Zalącznik Nr 15/4 do SIWZ (PDF, 6.4 MiB)
 • Zalącznik Nr 16 do SIWZ (PDF, 12.7 MiB)
 • Zalącznik Nr 17 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Zalącznik Nr 18 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zalącznik Nr 19 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Zalącznik Nr 20 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.6 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania II (PDF, 752 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2014-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 604.9 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 248.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 251.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 203.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 207.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 214.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 196 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 320.9 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 393.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, informacja o powtórzeniu czynności (PDF, 205.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert (PDF, 293.8 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2014-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie płaskorzeźby z herbem miasta Nidzicy w ramach zadania inwestycyjnego. „Remont ratusza – etap V”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 225.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 609.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 271.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 214 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 215.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 229.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 204.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 178.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (JPG, 2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (JPG, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (JPG, 573.2 KiB)
 • Zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 112.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 370.4 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2014-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 241.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 614.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 324.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 211.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 228.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 198.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 281.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/1 do SIWZ (PDF, 534.2 KiB)
 • Załącznik nr 6/2 do SIWZ (PDF, 311.7 KiB)
 • Załącznik nr 6/3 do SIWZ (PDF, 348.1 KiB)
 • Załącznik nr 6/4 do SIWZ (PDF, 349.6 KiB)
 • Załącznik nr 6/5 do SIWZ (PDF, 300.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/6 do SIWZ (PDF, 299.7 KiB)
 • Załącznik nr 6/7 do SIWZ (PDF, 302 KiB)
 • Załącznik nr 6/8 do SIWZ (PDF, 299.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/9 do SIWZ (PDF, 301.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/10 do SIWZ (PDF, 302.6 KiB)
 • Załącznik nr 6/11 do SIWZ (PDF, 279.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/12 do SIWZ (PDF, 302.8 KiB)
 • Załącznik nr 6/13 do SIWZ (PDF, 281.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 98 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 176.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 925.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 6/1 do SIWZ (DOCX, 36.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/2 do SIWZ (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 6/3 do SIWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 6/4 do SIWZ (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/5 do SIWZ (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 6/6 do SIWZ (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 6/7 do SIWZ (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 6/8 do SIWZ (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/9 do SIWZ (DOCX, 15.8 KiB)
 • Zal 6/10 (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 6/11 do SIWZ (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 6/12 do SIWZ (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 6/13 do SIWZ (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 30.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 333.6 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2014-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 242 KiB)
 • SIWZ (PDF, 639 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ (PDF, 276.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 212.1 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ (PDF, 216.5 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 297.4 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 216.7 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ (PDF, 230.6 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 202.6 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (PDF, 356 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 30.3 MiB)
 • Załacznik nr 10 do SIWZ (PDF, 25.5 MiB)
 • Załacznik nr 11 do SIWZ (PDF, 1019.2 KiB)
 • Załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 420.1 KiB)
 • Wynik (PDF, 472.9 KiB)
 • Wynik_II (PDF, 517.8 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2014-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 636.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 277.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 212.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 215.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 295.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 216.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 230 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 201.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 357.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 18.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (PDF, 16.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 658.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 415.9 KiB)
 • Wynik_BIP (DOC, 71.5 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2014-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stacji uzdatniania wody w Jabłonce w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 325.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 637 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 274.2 KiB)
 • Załacznik nr 2 do SIWZ (PDF, 219.5 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ (PDF, 216.6 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 371.4 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 214.1 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ (PDF, 233.3 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 203.8 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (PDF, 190.3 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • Załacznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 68.3 MiB)
 • Załacznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 15.9 MiB)
 • Załacznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • Załacznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 16.5 MiB)
 • Załacznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załacznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 207.1 KiB)
 • Załacznik nr 11 do SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załacznik nr 13 do SIWZ (PDF, 97.7 KiB)
 • Załacznik nr 13/1 do SIWZ (PDF, 135.1 KiB)
 • Załacznik nr 13/2 do SIWZ (PDF, 76.3 KiB)
 • Załacznik nr 13/3 do SIWZ (PDF, 116 KiB)
 • Załacznik nr 13/4 do SIWZ (PDF, 90 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ (PDF, 12.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 170.2 KiB)
 • Załącznik 4 A do SIWZ (PDF, 278.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 i zmiana treści SIWZ (PDF, 137.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 292.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 295.4 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2014-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont Ratusza – etap V”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 233.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 622 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 276.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 210.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 213.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 272.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 212.5 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ (PDF, 229.4 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 198.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 184.4 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 353 KiB)
 • Załącznik nr 9/1 do SIWZ (PDF, 26.5 MiB)
 • Załącznik nr 9/2 do SIWZ (PDF, 8 MiB)
 • Załacznik nr 9/3 do SIWZ (PDF, 16.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/3a do SIWZ (PDF, 867.9 KiB)
 • Załacznik nr 9/4 do SIWZ (PDF, 38.8 MiB)
 • Załacznik nr 9/4a do SIWZ (PDF, 13.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/5 do SIWZ (PDF, 68.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/6 do SIWZ (PDF, 18.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/7 do SIWZ (PDF, 5.8 MiB)
 • Załacznik nr 10 do SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • Załacznik nr 11 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 411.7 KiB)
 • Załacznik nr 13 do SIWZ (XLS, 126.5 KiB)
 • Załacznik nr 14 do SIWZ (PDF, 150.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 321 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2014-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 242.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 648 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ (PDF, 274.5 KiB)
 • Załacznik nr 2 do SIWZ (PDF, 215.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 217.3 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 292.6 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 218.5 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ (PDF, 230.5 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 206 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (PDF, 278.4 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 37 MiB)
 • Załacznik nr 10 do SIWZ (PDF, 647.2 KiB)
 • Załacznik nr 11 do SIWZ (PDF, 64.7 KiB)
 • Załacznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 34 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 114.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 tresći SIWZ (PDF, 114.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 287.8 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2014-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont Ratusza – etap V”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 234 KiB)
 • SIWZ (DOC, 802 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (DOC, 138 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 353 KiB)
 • Załacznik nr 9/1 do SIWZ (PDF, 26.5 MiB)
 • Załacznik nr 9/2 do SIWZ (PDF, 8 MiB)
 • Załacznik nr 9/3 do SIWZ (PDF, 16.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/4 do SIWZ (PDF, 867.9 KiB)
 • Załacznik nr 9/5 do SIWZ (PDF, 38.8 MiB)
 • Załacznik nr 9/6 do SIWZ (PDF, 13.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/7 do SIWZ (PDF, 68.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/8 do SIWZ (PDF, 18.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/9 do SIWZ (PDF, 5.8 MiB)
 • Załacznik nr 10 do SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • Załacznik nr 11 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 552.3 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ (XLS, 165 KiB)
 • Załacznik nr 14 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.7 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2014-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych etapu I zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 632.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 274.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 216.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 367.1 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 217.3 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ (PDF, 234.1 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (PDF, 202.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (PDF, 190.7 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • Załacznik nr 10 do SIWZ (PDF, 68.3 MiB)
 • Załacznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 15.9 MiB)
 • Załacznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • Załacznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 16.5 MiB)
 • Załacznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załacznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 207.1 KiB)
 • Załacznik nr 11 do SIWZ (PDF, 122.2 MiB)
 • Załacznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 11 MiB)
 • Załacznik nr 11/2 do SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • Załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załacznik nr 13 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załacznik nr 14 do SIWZ (PDF, 12.6 MiB)
 • Załacznik nr 15 do SIWZ (PDF, 124.3 KiB)
 • Załacznik nr 15/1 do SIWZ (PDF, 135.1 KiB)
 • Załacznik nr 15/2 do SIWZ (PDF, 76.3 KiB)
 • Załacznik nr 15/3 do SIWZ (PDF, 116 KiB)
 • Załacznik nr 15/4 do SIWZ (PDF, 90 KiB)
 • Zalącznik nr 15/5 do SIWZ (PDF, 47.3 KiB)
 • Załacznik nr 15/6 do SIWZ (PDF, 114.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 113.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 115.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 409.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 183 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji