ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 181
Data ogłoszenia
2010-09-24
Data rozstrzygnięcia
2010-11-15
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa papieru do drukarek oraz xero na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 56.6 KiB)
Lp 182
Data ogłoszenia
2010-08-03
Data rozstrzygnięcia
2010-11-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 61.7 KiB)
Lp 183
Data ogłoszenia
2010-08-03
Data rozstrzygnięcia
2010-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek na rok 2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zapytania (PDF, 176.5 KiB)
Lp 184
Data ogłoszenia
2010-07-30
Data rozstrzygnięcia
2010-08-16
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ulicy Findera w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 185
Data ogłoszenia
2010-06-23
Data rozstrzygnięcia
2010-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rozdroże poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy świetlicą wiejską a terenami rekreacji codziennej wraz z urządzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_rozdroze (PDF, 360.9 KiB)
Lp 186
Data ogłoszenia
2010-06-22
Data rozstrzygnięcia
2010-07-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Nidzicy - instalacja centralnego ogrzewania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_CO (PDF, 201.5 KiB)
Lp 187
Data ogłoszenia
2010-06-14
Data rozstrzygnięcia
2010-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_leśna (PDF, 403.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 434.4 KiB)
Lp 188
Data ogłoszenia
2010-05-14
Data rozstrzygnięcia
2010-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu ciężarowego-śmieciarki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (PDF, 134.5 KiB)
Lp 189
Data ogłoszenia
2010-05-10
Data rozstrzygnięcia
2010-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik.pdf (PDF, 455.9 KiB)
Lp 190
Data ogłoszenia
2010-05-05
Data rozstrzygnięcia
2010-05-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek na rok 2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_postepowania.pdf (PDF, 176.6 KiB)
Lp 191
Data ogłoszenia
2010-05-04
Data rozstrzygnięcia
2010-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap I. Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - etap II.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_postepowania (PDF, 301.8 KiB)
Lp 192
Data ogłoszenia
2010-04-23
Data rozstrzygnięcia
2010-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu i kominów budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Warszawskiej w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_postepowania (PDF, 266.2 KiB)
Lp 193
Data ogłoszenia
2010-04-21
Data rozstrzygnięcia
2010-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_Tatary (PDF, 355.7 KiB)
Lp 194
Data ogłoszenia
2010-04-13
Data rozstrzygnięcia
2010-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolejny i Żelazno - etap I. Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy - etap II. Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik Zadanie nr 3 (PDF, 203 KiB)
 • Unieważnienie Zadanie 1 i 2 (PDF, 143.3 KiB)
Lp 195
Data ogłoszenia
2010-03-24
Data rozstrzygnięcia
2010-04-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odcinka drogi od ulicy Konopnickiej do ulicy Brzozowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik przetargu (PDF, 197.9 KiB)
Lp 196
Data ogłoszenia
2010-03-08
Data rozstrzygnięcia
2010-04-06
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietrzychowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_postępowania (PDF, 401.6 KiB)
Lp 197
Data ogłoszenia
2010-03-02
Data rozstrzygnięcia
2010-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik przetargu (PDF, 382.9 KiB)
Lp 198
Data ogłoszenia
2010-02-04
Data rozstrzygnięcia
2010-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybor oferty (PDF, 244.7 KiB)
Lp 199
Data ogłoszenia
2010-02-02
Data rozstrzygnięcia
2010-02-09
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie tablic pamiątkowych do zadania „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze.pdf (PDF, 260.6 KiB)
Lp 200
Data ogłoszenia
2010-01-15
Data rozstrzygnięcia
2010-02-11
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżący remont dróg gminnych zamiejskich oraz ulic i placów gminnych na terenie miasta Nidzica o nawierzchni gruntowej i żwirowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_przetargu (PDF, 229.9 KiB)
Lp 201
Data ogłoszenia
2010-01-11
Data rozstrzygnięcia
2010-02-03
Tytuł zamówienia publicznego
Remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik przetargu (PDF, 195.5 KiB)
Lp 202
Data ogłoszenia
2010-01-11
Data rozstrzygnięcia
2010-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
Rzeczoznawcy Majątkowi – rozeznanie rynku na usługę dotyczącą wyceny nieruchomości w 2010 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 27.5 KiB)
Lp 203
Data ogłoszenia
2010-01-07
Data rozstrzygnięcia
2010-01-28
Tytuł zamówienia publicznego
Rozeznanie rynku na usługę dotyczącą wykonania prac geodezyjnych w roku 2010
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_rozeznania_rynku (PDF, 55.6 KiB)
Lp 204
Data ogłoszenia
2009-12-08
Data rozstrzygnięcia
2009-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Bieżące oczyszczanie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik przetargu (PDF, 195.6 KiB)
Lp 205
Data ogłoszenia
2009-12-07
Data rozstrzygnięcia
2009-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_utrzymanie_zieleni_2010 (PDF, 195.1 KiB)
Lp 206
Data ogłoszenia
2009-12-02
Data rozstrzygnięcia
2009-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Utrzymanie cmentarzy w Gminie Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 195.1 KiB)
Lp 207
Data ogłoszenia
2009-11-18
Data rozstrzygnięcia
2009-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI: Zadanie 1. Zimowe utrzymanie ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica oraz Zadanie 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zamiejskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 260.5 KiB)
Lp 208
Data ogłoszenia
2009-11-16
Data rozstrzygnięcia
2009-12-14
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ: Zakup paliwa do pojazdów na potrzeby Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 139.2 KiB)
Lp 209
Data ogłoszenia
2009-09-30
Data rozstrzygnięcia
2009-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Napiwodzie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 262 KiB)
Lp 210
Data ogłoszenia
2009-08-24
Data rozstrzygnięcia
2009-09-15
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa przepustów rurowych na zjazdach w drodze Napiwoda-Radomin-Łyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 232.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji