ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi” Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 136518.-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-06-02 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-06-02 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Nidzicy, Sekretariat: pokój nr 19

Ogłoszono dnia: 2009-05-07 przez Halina Piotrkowska

Treść:

Nidzica, dnia 07 maja 2009r.                                                Nr postępowania: TI. 341-12/09
 
O G Ł O S Z E N I E  O  Z M I A N I E
O G Ł O S Z E N I A
na ROBOTY BUDOWLANE :
Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi
Numer ogłoszenia w BZP: 136518 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128340 - 2009 data 30.04.2009 r. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, fax. 089 625 07 11.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
 
  • W ogłoszeniu jest: 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( tj. dysponuje: a) Kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) co najmniej 3 osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne„E” do 1 kV „PPN”, SEP kat. E i D do prac pod napięciem),wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty. 
  • W ogłoszeniu powinno być: 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( tj. dysponuje: a) Kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z posiadaniem kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych SEP D b) co najmniej 3 osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne„E” do 1 kV „PPN”, SEP kat. E  do prac pod napięciem),wykonawca składa następujące dokumenty opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty.
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 07.05.2009r. pod poz.136518.-2009
(ogłoszenie powiązane z ogłoszeniem o zamówieniu nr 128340-2009 z dnia 30.04.2009r.)  
                                                                                                                                                                    BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
Wykonała:A.Romanik
Kierownik Wydz. TI:H.Piotrkowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Romanik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-07 11:14:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-07 11:18:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-07 11:32:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony