ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 211
Data ogłoszenia
2009-05-21
Data rozstrzygnięcia
2009-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE:„Odtworzenie rowów odwadniających drogi Napiwoda-Radomin-Łyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór oferty (PDF, 245.5 KiB)
Lp 212
Data ogłoszenia
2009-05-15
Data rozstrzygnięcia
2009-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE : „Przebudowa drogi Tatary -Siemiątki”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik przetargu (DOC, 46 KiB)
Lp 213
Data ogłoszenia
2009-05-07
Data rozstrzygnięcia
2009-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 214
Data ogłoszenia
2009-04-30
Data rozstrzygnięcia
2009-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
GMINA NIDZICA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE :„Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór oferty (DOC, 48.5 KiB)
Lp 215
Data ogłoszenia
2009-04-22
Data rozstrzygnięcia
2009-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zapraszenie do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego: „Remont ciągu pieszego w ul. Jagiełły w Nidzicy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 216
Data ogłoszenia
2009-04-15
Data rozstrzygnięcia
2009-04-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowa oznakowania poziomego ulic gminnych w mieście Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 217
Data ogłoszenia
2009-04-10
Data rozstrzygnięcia
2009-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ROBOTY BUDOWLANE : „Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyniku postępowania (DOC, 46 KiB)
  • Wynik postępowania po powtórzeniu oceny i badania ofert (DOC, 41 KiB)
Lp 218
Data ogłoszenia
2009-03-31
Data rozstrzygnięcia
2009-04-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji