ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-04-26
Data rozstrzygnięcia
2023-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby stanowisk pracowniczych związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina””, znak sprawy TI.271.5.2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-04-12
Data rozstrzygnięcia
2023-04-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i montaż lamp solarnych”, znak sprawy TI.271.4.2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-02-28
Data rozstrzygnięcia
2023-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 190585N (ul. Rataja) w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-10-10
Data rozstrzygnięcia
2022-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy”, znak sprawy TI.271.15.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-09-09
Data rozstrzygnięcia
0000-00-00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, znak sprawy TI.271.14.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-08-10
Data rozstrzygnięcia
2022-09-01
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy. Znak postępowania: TI.271.13.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-19
Data rozstrzygnięcia
2022-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie” Znak postępowania: TI.271.12.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 614.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-03
Data rozstrzygnięcia
2022-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-04-05
Data rozstrzygnięcia
2022-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-04-01
Data rozstrzygnięcia
2022-04-20
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych: ul. Wspólnej, ul. Marchlewskiego, ul. Narutowicza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-11-26
Data rozstrzygnięcia
2021-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOCX, 24.2 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-06-30
Data rozstrzygnięcia
2021-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa drogi gm. od ul. Działdowskiej do dr. woj. nr 538 wraz z odwod. i oświetl., przebudową istn. sieci: wod-kan, gaz., elektroenerg. i telekom. oraz budową skrzyż. w km 117+753,76 dr. woj. nr 538.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-06-25
Data rozstrzygnięcia
2021-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan.w tej drodze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-06-24
Data rozstrzygnięcia
2021-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zakup i montaż 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-06-15
Data rozstrzygnięcia
2021-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa kompleksu sportowego – Skatepark przy ul. Mickiewicza”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-05-24
Data rozstrzygnięcia
2021-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników o wzmocnionej podbudowie w miejscowości Orłowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-05-11
Data rozstrzygnięcia
2021-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja elewacji starej części Szkoły Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie wraz z opaską betonową
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-04-30
Data rozstrzygnięcia
2021-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki-Borowy Młyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-04-01
Data rozstrzygnięcia
2021-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-11-25
Data rozstrzygnięcia
2021-01-13
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno – zad.1”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-06-10
Data rozstrzygnięcia
2020-07-03
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-01-29
Data rozstrzygnięcia
2020-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan w tej drodze – etap I”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 629.3 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-01-28
Data rozstrzygnięcia
2020-03-03
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 628.1 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-01-27
Data rozstrzygnięcia
2020-02-24
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 407.4 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-01-22
Data rozstrzygnięcia
2020-02-28
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin – droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. nr 545 – etap I”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybor oferty (PDF, 622.9 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-01-20
Data rozstrzygnięcia
2020-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: Przebudowa droga gminnej w Wietrzychowie”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybor oferty (PDF, 626.8 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-01-15
Data rozstrzygnięcia
2020-02-17
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 628 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-10-30
Data rozstrzygnięcia
2019-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty najkorzystniejszej BIP (PDF, 418.3 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-10-22
Data rozstrzygnięcia
2019-11-18
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: „Dostawa energii elektrycznej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wybór ofert (PDF, 670.3 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-08-13
Data rozstrzygnięcia
2019-09-10
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Nidzica: Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji