ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-30 2018-09-18 Gmina Nidzica: ,,Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap I'' rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 355.3 KiB)
2 2018-04-27 2018-05-16 „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”. rozstrzygnięty
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 791.4 KiB)
3 2018-04-25 2018-06-29 Gmina Nidzica: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz utworzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego. rozstrzygnięty
 • Wybór najkorzystniejszych ofert (DOCX, 67.5 KiB)
4 2018-04-06 2018-05-14 Budowa lamp solarnych w miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Nidzica rozstrzygnięty
 • Wybór ofert (PDF, 773 KiB)
5 2018-03-29 2018-04-27 Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – Etap I” rozstrzygnięty
 • wybór ofert (PDF, 674.9 KiB)
6 2018-03-06 2018-03-21 Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 – I etap rozstrzygnięty
7 2018-02-19 2018-03-06 Gmina Nidzica: „Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Wspólnej” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Leona Marchlewskiego” rozstrzygnięty
8 2018-01-25 2018-04-20 Gmina Nidzica: „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)
9 2018-01-22 2018-02-26 Gmina Nidzica: „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną rozstrzygnięty
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOC, 233.5 KiB)
10 2017-10-11 2017-11-07 Nidzica: „Dostawa energii elektrycznej”. rozstrzygnięty
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (DOC, 56 KiB)
11 2017-07-06 2017-08-02 Gmina Nidzica: Zadanie nr 1: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną” Zadanie nr 2: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 246.1 KiB)
12 2017-06-02 2017-06-20 Nidzica: „Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem” rozstrzygnięty
13 2017-05-11 2017-07-03 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 235.4 KiB)
14 2017-03-23 2017-04-28 Nidzica: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII”, Zadanie nr 2: „Budowa drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 245.8 KiB)
15 2017-02-10 2017-03-10 Nidzica: Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze publicznej powiatowej (ul. Kolejowa) na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 4/2 obr. 5 miasto Nidzica i 108/2 obr. Piątki” Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 122/1 obr. Piątki, gm. Nidzica” Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 78, 75/7, 75/8, 75/9 obr. Piątki, gm. Nidzica” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
16 2017-02-06 2017-03-14 Nidzica: Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 544.1 KiB)
17 2017-02-01 2017-03-02 Przebudowa dróg gminnych obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy”, Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy”, Zadanie nr 3: „Przebudowa ul. Bocznej”, Zadanie nr 4: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
18 2017-01-25 2017-02-28 Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym rozstrzygnięty
 • Zawaidomienie o wyborze oferty (PDF, 402.9 KiB)
19 2016-10-25 2016-11-09 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 223.7 KiB)
20 2016-10-12 2016-10-12 Dostawa energii elektrycznej rozstrzygnięty
21 2016-08-16 2016-08-16 OGŁOSZENIE o prowadzonym przez PUGK Nidzica przedmiocie zamówienia na ,,Modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej''. rozstrzygnięty
22 2016-07-26 2016-08-17 Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu rozstrzygnięty
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 485.5 KiB)
23 2016-02-26 2016-03-31 „Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 65.6 KiB)
24 2016-02-16 2016-03-22 Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy Zadanie nr 3: Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy Zadanie nr 4: Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 207.6 KiB)
25 2016-01-21 2016-02-18 „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 482.9 KiB)
26 2015-12-02 2015-12-29 „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.8 KiB)
27 2015-11-25 2015-12-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 361.3 KiB)
28 2015-11-25 2015-12-04 OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej rozstrzygnięty
 • Wynik postępowania (PDF, 382.2 KiB)
29 2015-11-10 2015-11-27 „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.7 KiB)
30 2015-09-03 2015-09-25 Budowa oświetlenia drogowego w Tatarach rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 422.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu