ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-03-12
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą (PDF, 38.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą (PDF, 27 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 162.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 394.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 274 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00338474/01 z dnia 24.05.2024 r. (PDF, 74.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-02-23
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Tryb podstawowy (art.275 pkt 1 Pzp) na zadanie: „Budowa drogi gminnej w Piątkach”, znak sprawy TI.271.7.2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa drogi gminnej w Piątkach (PDF, 37.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00216021/01 z dnia 23.02.2024r. (PDF, 159.1 KiB)
 • SWZ na roboty budowlane (PDF, 403.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOCX, 31.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególnie Wykonawcy (DOCX, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo (wzór) (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (wzór) (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych – wzór (DOCX, 18.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy (projekt/wzór umowy) (PDF, 375 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna (wzór) (DOC, 54.5 KiB)
 • Dokumentacja dot. Budowy drogi gminnej w Piątkach – odcinek nr 1 (ZIP, 111.2 MiB)
 • Dokumentacja dot. Budowy drogi gminnej w Piątkach – odcinek nr 2 (ZIP, 109.7 MiB)
 • Załącznik nr 31 - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) (DOCX, 14.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00279600/01 z dnia 10.04.2024 r. (PDF, 73 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa drogi gminnej w Tatarach”, znak sprawy TI.271.6.2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00072668/01 z dnia 29.01.2024 r. (PDF, 157.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 398.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (DOCX, 31.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególnie Wykonawcy (DOCX, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo (wzór) (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (wzór) (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych – wzór (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy (projekt/wzór umowy) (DOC, 203 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna (wzór) (DOC, 57 KiB)
 • DOKUMENTACJA DOT. BUDOWY DROGI GMINNEJ W TATARACH (ZIP, 285 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa drogi gminnej w Tatarach (PDF, 72.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Tryb podstawowy (art.275 pkt 1 Pzp) na zadanie: „Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica”, znak sprawy TI.271.5.2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu 08dc1cac-ded2-cf61-7ae2-d2001224259e (PDF, 158.5 KiB)
 • SWZ na roboty budowlane (PDF, 404 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formularz oferty (DOCX, 31.2 KiB)
 • Zal 2 do SWZ Oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 17.6 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zal 4 do SWZ Wzór pełnomocnictwa (DOCX, 18.4 KiB)
 • Zal 5 do SWZ Wzór zobowiązania (DOCX, 17.6 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 18.6 KiB)
 • Zal 7 SWZ Wykaz osób (DOCX, 19 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 19.3 KiB)
 • Zal 9 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — kopia (DOCX, 19.7 KiB)
 • Zał. 10 do SWZ Umowa o roboty budowlane (PDF, 346.9 KiB)
 • Zał. 11 do SWZ Karta gwarancyjna (DOC, 59 KiB)
 • Zał. 12 do SWZ Plan orientacyjny (PDF, 495.5 KiB)
 • Dokumentacja Żurawia (ZIP, 22.4 MiB)
 • Dokumentacja Tatary (ZIP, 285.3 MiB)
 • Zal 56 do SWZ ZZK (DOCX, 14.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00234028/01 z dnia 06.03.2023r. (PDF, 70.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie nr 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie nr 1 miasta Nidzica”, znak sprawy TI.271.3.2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00011702/01 z dnia 05.01.2024 r. (PDF, 158.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00105594/01 z dnia 14.02.2024 r. (PDF, 71.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2024-01-02
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica”, znak sprawy TI.271.1.2024.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00000429/01 z dnia 02.01.2024 r. (PDF, 160.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00103312/01 z dnia 13.02.2024 r. (PDF, 69 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu „mini-Pakt – gminne pracownie komputerowe”, znak sprawy TI.271.7.2023.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00497128 z dnia 16.11.2023 r. (PDF, 136.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00509531 z dnia 23.11.2023 r. (PDF, 38.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby stanowisk pracowniczych związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina””, znak sprawy TI.271.5.2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00192489/01 z dnia 26.04.2023r. (PDF, 167.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00209290/01 z dnia 10.05.2023r. (PDF, 38.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i montaż lamp solarnych”, znak sprawy TI.271.4.2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00172147/01 z dnia 12.04.2023r. (PDF, 161.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby stanowisk pracowniczych związaną z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”, znak sprawy TI.271.3.2023
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00122171/01 z dnia 06.03.2023r. (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie nr 2023/BZP 00184628/01 z dnia 20.04.2023r. (PDF, 68.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2023-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 190585N (ul. Rataja) w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00113013/01 z dnia 28.02.2023r. (PDF, 52.9 KiB)
 • SWZ z załącznikami (PDF, 390.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (oferta) (DOCX, 31.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególnie Wykonawcy (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo (wzór) (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (wzór) (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych – wzór (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania (DOCX, 19.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy (projekt/wzór umowy) (PDF, 400.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna (wzór) (DOC, 54.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 – Opinia geotechniczna (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska (PDF, 36 MiB)
 • Załącznik nr 14 – Projekt geotechniczny (PDF, 6.8 MiB)
 • Załącznik nr 15 – Projekt techniczny wzmocnienia podłoża gruntowego (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 16 – Projekt budowlany (PDF, 149 MiB)
 • Załącznik nr 17 – Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 137.9 MiB)
 • Załącznik nr 18 – Projekt wykonawczy branża sanitarna - przebudowa kanalizacji deszczowej (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 19 – Projekt wykonawczy przebudowa sieci gazowej (PDF, 14.3 MiB)
 • Załącznik nr 20 – Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna - przebudowa sieci energetycznej (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 21 – Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna - przebudowa oświetlenia (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 22 – Projekt wykonawczy branża telekomunikacyjna - przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanału technologicznego (PDF, 14.6 MiB)
 • Załącznik nr 23 – Projekt wykonawczy branża sanitarna - przebudowa sieci wodociągowej (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 24 – Projekt nasadzeń (PDF, 8.4 MiB)
 • Załącznik nr 24A– Inwentaryzacja zieleni (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 25 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 26 – Specyfikacje techniczne branże: drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna (PDF, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 27 – Specyfikacje techniczne – sieć wodociągowa (PDF, 211.8 KiB)
 • Załącznik nr 28 – Operat wodno-prawny (PDF, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 29 – Pozwolenia Decyzja Starosty Nidzickiego nr 195/2021 z dnia 17.09.2021 r. (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 30 – Przedmiary robót branże: drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna, sanitarna, oświetlenie drogowe (PDF, 837.7 KiB)
 • Załącznik nr 31 – Przedmiar robót: przebudowa sieci wodociągowej (PDF, 81.2 KiB)
 • Załącznik nr 32 – Kosztorys ofertowy nr 1- branża drogowa (XLS, 100 KiB)
 • Załącznik nr 33 – Kosztorys ofertowy nr 2 – branża energetyczna (XLS, 52.5 KiB)
 • Załącznik nr 34 – Kosztorys ofertowy nr 3 – branża telekomunikacyjna (XLS, 62 KiB)
 • Załącznik nr 35 – Kosztorys ofertowy nr 4 – branża sanitarna (XLS, 54 KiB)
 • Załącznik nr 36 – Kosztorys ofertowy nr 5 – branża sanitarna – sieć wodociągowa (XLS, 49 KiB)
 • Załącznik nr 37 – Kosztorys ofertowy nr 6 – oświetlenie drogowe (XLS, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 38 - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) (XLS, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00173010/01 z dnia 12.04.2023r. (PDF, 70.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy”, znak sprawy TI.271.15.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00384337/01 z dnia 10.10.2022r. (PDF, 165.1 KiB)
 • SWZ (DOCX, 109.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (oferta) (DOCX, 31.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególnie Wykonawcy (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy (projekt/wzór umowy) (DOCX, 62.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Karta gwarancyjna (wzór) (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik nr 11 -Dokumentacja dot. decyzji znak: WA.ZUZ.1.421.119.2019.MW z dnia 01.07.2019 r.: (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 11.1. - Projekt wykonawczy (PDF, 18.8 MiB)
 • Załącznik 11.2. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 520.8 KiB)
 • Załącznik nr 11.3. - Zgłoszenie robót z dnia 08.04.2020 r. (PDF, 217.8 KiB)
 • Załącznik nr 11.4. – Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego (PDF, 791.6 KiB)
 • Załącznik nr 11.5. – Przedmiar robót (PDF, 287.1 KiB)
 • Załącznik nr 11.6. – Kosztorys ofertowy nr 1 (należy złożyć do oferty) (XLS, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 -Dokumentacja dot. decyzji znak: WA.ZUZ.1.421.161.2018.MW z dnia 05.09.2018 r.: (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 12.1. - Projekt wykonawczy (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik 12.2. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 522.1 KiB)
 • Załącznik nr 12.3. - Zgłoszenie robót z dnia 08.04.2020 r. (PDF, 221.6 KiB)
 • Załącznik nr 12.4. – Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego (PDF, 750.8 KiB)
 • Załącznik nr 12.5. – Przedmiar robót (PDF, 390.2 KiB)
 • Załącznik nr 12.6. – Kosztorys ofertowy nr 2 (należy złożyć do oferty) (XLS, 50 KiB)
 • Załącznik nr 13 -Dokumentacja dot. decyzji znak: WA.ZUZ.1.421.190.2018.MW z dnia 19.09.2018 r.: (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 13.1. - Projekt wykonawczy (PDF, 18.3 MiB)
 • Załącznik 13.2. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 520.7 KiB)
 • Załącznik nr 13.3. - Zgłoszenie robót z dnia 08.04.2020 r. (PDF, 224 KiB)
 • Załącznik nr 13.4. – Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego (PDF, 696 KiB)
 • Załącznik nr 13.5. – Przedmiar robót (PDF, 330.4 KiB)
 • Załącznik nr 13.6. – Kosztorys ofertowy nr 3 (należy złożyć do oferty) (XLS, 44 KiB)
 • Załącznik nr 14 - Dokumentacja dot. Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 14.1. - Decyzja Starosty Nidzickiego nr 47/2021 z dnia 08.04.2021 r. (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 14.2. - Projekt budowlany (PDF, 29.9 MiB)
 • Załącznik nr 14.3. - Projekt wykonawczy (PDF, 18.9 MiB)
 • Załącznik nr 14.4. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 6 MiB)
 • Załącznik nr 14.5. - Przedmiar robót (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 14.6. – Kosztorys ofertowy nr 4 (należy złożyć do oferty) (XLS, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 15 - Dokumentacja dot. Budowy kanalizacji deszczowej (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 15.1. - Decyzja Starosty Nidzickiego nr 227/2021 z dnia 28.10.2021 r. (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 15.2. – Decyzja – pozwolenie wodnoprawne z dnia 12.10.2021r. (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 15.3. - Projekt budowlany (PDF, 21.3 MiB)
 • Załącznik nr 15.4. - Projekt wykonawczy (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 15.5. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 562.2 KiB)
 • Załącznik nr 15.6. - Przedmiar robót (PDF, 228.6 KiB)
 • Załącznik nr 15.7. – Kosztorys ofertowy nr 5 (należy złożyć do oferty) (XLS, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 16 - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) (DOCX, 17.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ (DOC, 61 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 51.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 28.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 69.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, znak sprawy TI.271.14.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 174-489864 z dnia 09.09.2022r. (PDF, 144.6 KiB)
 • SWZ z załącznikami (DOCX, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (DOCX, 341.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (DOCX, 80.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) (ZIP, 84 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wzór zobowiązania (DOCX, 64 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw i usług (DOCX, 64.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 60.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 – Wzór umowy dla Części 1 (DOCX, 98.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 – Wzór umowy dla Części 2 (DOCX, 97.2 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 – Wzór umowy dla Części 3 (DOCX, 97.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy – Informacja art. 13 (DOCX, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy – Informacja art. 14 (DOCX, 58.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 947.9 KiB)
 • Zał nr 10 – Oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DOCX, 72.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ (DOC, 61.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 i ZMIANY TREŚCI SWZ (DOCX, 66.2 KiB)
 • Załącznik nr 8.1A do SWZ (DOCX, 98.2 KiB)
 • Załącznik nr 8.2B do SWZ (DOCX, 97.3 KiB)
 • Załącznik nr 8.3C do SWZ (DOCX, 97.7 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (DOCX, 63.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 65 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu Część 1, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Część 2 i Część 3 (DOCX, 69.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 146.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy. Znak postępowania: TI.271.13.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168 KiB)
 • SWZ (DOCX, 112.2 KiB)
 • Załącznik nr1 Formularz ofertowy (oferta) (DOCX, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególnie Wykonawcy (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy (DOCX, 64.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna (DOCX, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Dokumentacja dot. Budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 12.1. - Decyzja Starosty Nidzickiego nr 47/2020 z dnia 25.03.2020 r. o pozwoleniu na budowę (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 12.2. – Projekt budowlany rozbiórki (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 12.3. – Projekt budowlany branża budowlana (ZIP, 28.2 MiB)
 • Załącznik nr 12.4.- Projekt budowlany branża sanitarna (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 12.5. - Projekt budowlany branża elektryczna (ZIP, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 12.6. – Projekt wykonawczy (ZIP, 26.3 MiB)
 • Załącznik nr 12.7. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 12.8. – Przedmiary robót (ZIP, 10.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Dokumentacja dot. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 13.1. – Zgłoszenie robót (PDF, 814.4 KiB)
 • Załącznik nr 13.2. - Projekt budowlany (ZIP, 3.9 MiB)
 • Załącznik nr 13.3. - Projekt wykonawczy (ZIP, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 13.4. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 392.5 KiB)
 • Załącznik nr 13.5. - Przedmiary robót (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 - Dokumentacja dot. Budowy boiska bocznego przy stadionie miejskim w Nidzicy (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 14.1. – Zaświadczenie (PDF, 219.7 KiB)
 • Załącznik nr 14.2. - Projekt budowlano-wykonawczy branża architektoniczna (ZIP, 10.5 MiB)
 • Załącznik nr 14.3. - Projekt budowlano-wykonawczy branża konstrukcyjna (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 14.4. - Projekt techniczny branża elektryczna (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 14.5. – Projekt architektoniczno-budowlany budowy zbiornika (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 14.6. – Projekt techniczny branża konstrukcyjnaZałącznik nr 14.6. – Projekt techniczny branża konstrukcyjna (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 14.7. – Projekt architektoniczno-budowlany odwodnienie (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 14.8. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -boisko (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 14.9. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -odwodnienie (ZIP, 160.8 KiB)
 • Załącznik nr 14.10. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -zbiornik (ZIP, 195.4 KiB)
 • Załącznik nr 14.11. - Przedmiary robót (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 15 – Kosztorys ofertowy nr 1 boisko - odwodnienie (DOCX, 26.3 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy nr 2 boisko - zbiornik (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 17 – Kosztorys ofertowy nr 3 boisko - wielobranżowy (DOCX, 39.1 KiB)
 • Załącznik nr 18 – Kosztorys ofertowy nr 4 boisko - branża elektryczna (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Kosztorys ofertowy nr 5 termomodernizacja branża budowlana (DOCX, 41.1 KiB)
 • Załącznik nr 20 – Kosztorys ofertowy nr 6 termomodernizacja branża sanitarna (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 21 – Kosztorys ofertowy nr 7 sala branża budowlana (DOCX, 56.1 KiB)
 • Załącznik nr 22 – Kosztorys ofertowy nr 8 sala - branża sanitarna wewnętrzna (DOCX, 31.9 KiB)
 • Załącznik nr 23 – Kosztorys ofertowy nr 9 sala - branża sanitarna zewnętrzna (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 24– Kosztorys ofertowy nr 10 sala - branża elektryczna 1 (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 25 – Kosztorys ofertowy nr 11 sala - branża elektryczna 2 (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 26 - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) (DOCX, 16.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ (DOC, 102 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00319793/01 z dnia 25.080.2022r. (PDF, 36.7 KiB)
 • ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) (DOC, 66.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 2 treści SWZ (DOC, 154 KiB)
 • Załącznik nr 12.8A Przedmiary robót (dot. budowy sali) (ZIP, 6.8 MiB)
 • Załącznik nr 13.5A Przedmiary robót (dot. termomodernizacji) (ZIP, 571.5 KiB)
 • Załącznik nr 14.11A Przedmiary robót (dot. boiska) (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 17A Kosztorys ofertowy nr 3A boisko-wielobranżowy (DOCX, 46.8 KiB)
 • Załącznik nr 19A Kosztorys ofertowy nr 5A termomodernizacja branża budowlana (DOCX, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 21A Kosztorys ofertowy nr 7A sala branża budowlana (DOCX, 80.3 KiB)
 • Załącznik nr 25A Kosztorys ofertowy nr 11A sala branża elektryczna 2 (DOCX, 30 KiB)
 • Załącznik nr 27 Kosztorys ofertowy nr 12 sala branża elektryczna 3 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 26A – Zbiorcze zestawienie kosztów (DOCX, 16.6 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 3 DO SWZ (DOC, 68 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 50 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 27.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie” Znak postępowania: TI.271.12.2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2022/BZP 00266110/01 z dnia 2022-07-19 (PDF, 168.4 KiB)
 • SWZ (DOCX, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA) (DOCX, 32 KiB)
 • Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególnie Wykonawcy (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy (DOCX, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Karta gwarancyjna (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Dokumentacja dot. Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże: (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 11.1. - Decyzja Starosty Nidzickiego nr 231/2017 z dnia 19.12.2017 r. (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 11.2. - Decyzja Starosty Nidzickiego z dnia 01.04.2022 r. o przeniesieniu pozwolenia na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11.3. - Zaświadczenie Starosty Nidzickiego z dnia 05.04.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (PDF, 253.1 KiB)
 • Załącznik nr 11.4.- Projekt budowlany do Decyzji nr 231/2017 z dnia 19.12.2017 r. (Łysakowo-Rozdroże) (ZIP, 183.2 MiB)
 • Załącznik nr 11.5. - Projekt budowlany do zgłoszenia (Rozdroże) (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 11.6. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 11.7. – Przedmiar robót nr 1 branża sanitarna, technologia (PDF, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 11.8. – Przedmiar robót nr 2 branża sanitarna (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 11.9. – Przedmiar robót nr 3 branża budowlana (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 11.10. – Przedmiar robót nr 4 branża elektryczna (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 11.11. – Kosztorys ofertowy nr 1 branża sanitarna, technologia (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik nr 11.12. – Kosztorys ofertowy nr 2 branża sanitarna (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 11.13. – Kosztorys ofertowy nr 3 branża budowlana (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 11.14. – Kosztorys ofertowy nr 4 branża elektryczna (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Dokumentacja dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie: (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 12.1. - Decyzja Starosty Nidzickiego nr 31/2022 z dnia 09.03.2022 r. i Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr Nid/021/22 z dnia 06.04.2022 r. (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 12.2. - Projekt budowlany do Decyzji nr 31/2022 z dnia 09.03.2022 r. (ZIP, 108.6 MiB)
 • Załącznik nr 12.3. - Projekt budowlany do Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr Nid/021/22 z dnia 06.04.2022 r. (ZIP, 27.8 MiB)
 • Załącznik nr 12.4. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 12.5. - Przedmiar robót nr 5 branża sanitarna (PDF, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 12.6. - Kosztorys ofertowy nr 5 branża sanitarna (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Zbiorcze zestawienie kosztów (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 14 – Wyjaśnienia treści SWZ udzielone przez Zamawiającego w postępowaniu ogłoszonym w dniu 24.06.2022r. w odpowiedzi na zapytania wykonawców (nr sprawy TI.271.11.2022 III postępowanie) (PDF, 8.2 MiB)
 • ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ (DOC, 66 KiB)
 • Zał. nr 9A do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PO ZMIANIE NR 1 Z DNIA 22 LIPCA 2022 r. (DOCX, 67.9 KiB)
 • ZMIANA NR 2 TREŚCI SWZ (DOC, 42.5 KiB)
 • Zał. nr 9B do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PO ZMIANIE NR 2 Z DNIA 29 LIPCA 2022 r. (DOCX, 64.9 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (PDF, 297.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 614.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”, znak sprawy TI.271.11.2022
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00222403/01 z dnia 2022-06-24 (PDF, 172.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 109.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 32 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące dostaw, usług i robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ PEŁNOMOCNICTWO (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego wykonawcy, zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - WZÓR (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia umowy (DOCX, 62.5 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SWZ Dokumentacja dot. Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże: (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 12.1 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego nr 231/2017 z dnia 19.12.2017 roku (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik Nr 12.2 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego z dnia 01.04.2022 roku o przeniesieniu pozwolenia na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 12.3 do SWZ Zaświadczenie Starosty Nidzickiego z dnia 05.04.2022 roku o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (PDF, 253.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12.4 do SWZ Projekt budowlany do Decyzji nr 231/2017 z dnia 19.12.2017 roku (Łysakowo-Rozdroże) (ZIP, 183.2 MiB)
 • Załącznik Nr 12.5 do SWZ Projekt budowlany do zgłoszenia (Rozdroże) (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.6 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.7 do SWZ Przedmiar robót nr 1 branża sanitarna, technologia (PDF, 6.4 MiB)
 • Załącznik Nr 12.8 do SWZ Przedmiar robót nr 2 branża sanitarna (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik Nr 12.9 do SWZ Przedmiar robót nr 3 branża budowlana (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik Nr 12.10 do SWZ Przedmiar robót nr 4 branża elektryczna (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik Nr 12.11 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 1 branża sanitarna, technologia (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.12 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 2 branża sanitarna (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik Nr 12.13 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 3 branża budowlana (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik Nr 12.14 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 4 branża elektryczna (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik Nr 13 do SWZ Dokumentacja dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie: (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik Nr 13.1 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego nr 31/2022 z dnia 09.03.2022 roku i Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr Nid/021/22 z dnia 06.04.2022 roku (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik Nr 13.2 do SWZ Projekt budowlany do Decyzji nr 31/2022 z dnia 09.03.2022 roku (ZIP, 108.6 MiB)
 • Załącznik Nr 13.3 do SWZ Projekt budowlany do Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr Nid/021/22 z dnia 06.04.2022 roku (ZIP, 27.8 MiB)
 • Załącznik Nr 13.4 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik Nr 13.5 do SWZ Przedmiar robót nr 5 branża sanitarna (PDF, 8.3 MiB)
 • Załącznik Nr 13.6 do SWZ Kosztorys ofertowy nr 5 branża sanitarna (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ Zbiorcze zestawienie kosztów (DOCX, 14.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00240302/01 z dnia 06.07.2022r. (PDF, 37.2 KiB)
 • Zmiana Nr 1 SWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) (DOC, 66 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ (DOCX, 37.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnień Karty adresowe GEZ (PDF, 4.4 MiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 46 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 252.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektów w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" oraz "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 557.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 625.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 80.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ JEDZ espd-request (ZIP, 83.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA (DOCX, 63.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw i usług (DOCX, 64.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa v1 (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji v1 (DOCX, 60.8 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SWZ - Wzór umowy dla części nr 1 (PDF, 369.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 do SWZ - Wzór umowy dla części nr 2 (PDF, 314.2 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 do SWZ - Wzór umowy dla części nr 3 (PDF, 309 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy - Informacja art. 13 (DOCX, 57 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Informacja art. 14 (DOCX, 58.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 947.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 75 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 i zmiany treści SWZ (DOCX, 459.2 KiB)
 • SWZ po zmianach z dnia 07.07.2022r. (PDF, 560.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 07.07.2022r. (PDF, 627.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ w wyniku zmian z dnia 07.07.2022r. (DOCX, 72.1 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 63.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 64.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 894.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.1 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 107.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ PEŁNOMOCNICTWO (wzór) (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (wzór) ZOBOWIĄZANIE (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ (DOCX, 18.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.3 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (DOCX, 57.6 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SWZ Decyzja nr 230/2021 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki nr 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 (ZIP, 59.2 MiB)
 • Załączniki nr 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załączniki nr 15, 15.1, 15.2 (ZIP, 10.3 MiB)
 • Załączniki nr 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załączniki nr 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załączniki nr 18, 18.1, 18.2 (ZIP, 10.8 MiB)
 • Załączniki nr 19, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załączniki nr 20, 20.1, 20.2, 20.3 (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 21 do SWZ Przedmiar robót (PDF, 207.7 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 45 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 27.1 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.2 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 108.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 31.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ PEŁNOMOCNICTWO (wzór) do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - art. 58 ustawy pzp (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (wzór) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego wykonawcy, zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 i 4 ustawy pzp) (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (DOCX, 67.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załączniki nr 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 Rozdroże Łysakowo (ZIP, 197.9 MiB)
 • Załączniki nr 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Kanigowo (ZIP, 146.8 MiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (DOCX, 13.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SWZ ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ I WYJAŚNIENIA UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU OGŁOSZONYM W DNIU 08.04.2022 r. (DOCX, 17 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 64 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.2 KiB)
 • ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) (DOC, 67.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 i ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 72 KiB)
 • Załącznik Nr 12.10.A do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT po zmianie Nr 2 do SWZ (PDF, 683.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 61 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 45.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 49.5 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 123 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 33.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ PEŁNOMOCNICTWO (wzór) do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - art. 58 ustawy pzp (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (wzór) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego wykonawcy, zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (DOCX, 74.5 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SWZ - SPIS - Dokumentacja dot. Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik Nr 12.1 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego Nr 231/2017 - pozwolenie na budowę (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik Nr 12.2 do SWZ Decyzja o przeniesienie pozwolenia na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 12.3 do SWZ Zaświadczenie (PDF, 253.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12.4 do SWZ Projekt budowlany Rozdroże Łysakowo (ZIP, 183.2 MiB)
 • Załącznik Nr 12.5 do SWZ Projekt budowlany zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdroże, gmina Nidzica (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.6 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 12.7 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT branża sanitarna-technologia (PDF, 587 KiB)
 • Załącznik Nr 12.8 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT branża budowlana (PDF, 554.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12.9 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT branża elektryczna (PDF, 473.7 KiB)
 • Załącznik Nr 12.10 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT branża sanitarna (PDF, 681.9 KiB)
 • Załącznik Nr 13 do SWZ - SPIS - Dokumentacja dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie (DOCX, 11.3 KiB)
 • Załącznik Nr 13.1 do SWZ Decyzja Starosty Nidzickiego Nr 31/2022 (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik Nr 13.2 do SWZ P R O J E K T B U D O W L A N Y zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo, gmina Nidzica (ZIP, 108.6 MiB)
 • Załącznik Nr 13.3 do SWZ P R O J E K T B U D O W L A N Y zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo, gmina Nidzica (ZIP, 27.8 MiB)
 • Załącznik Nr 13.4 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo, gmina Nidzica (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik Nr 13.5 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo, gmina Nidzica (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (DOCX, 13.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana warunku udziału w postępowaniu) (PDF, 42.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 i ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zmiana warunku udziału w postępowaniu) (DOC, 68.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SWZ-1 (DOC, 62.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -wersja 02 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) (PDF, 37.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 i zmiana nr 2 treści SWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) (DOC, 68 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 72.5 KiB)
 • ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ (zmiana załącznika nr 2 do SWZ) (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 2A do SWZ (po zmianie nr 3 SWZ) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 17.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 62 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 45.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 49.5 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.2 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 118.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 32.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ PEŁNOMOCNICTWO (wzór) do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - art. 58 ustawy pzp (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (wzór) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego wykonawcy, zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI NZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (DOCX, 75.3 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SWZ Decyzja nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 13 do SWZ decyzja NR Ni/101/18 (PDF, 802.4 KiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ PROJEKT BUDOWLANY (PDF, 26.5 MiB)
 • Załącznik Nr 15 do SWZ PROJEKT BUDOWLANY SKRZYŻOWANIE (PDF, 15 MiB)
 • Załącznik Nr 16 do SWZ PROJEKT WYKONAWCZY DROGA (PDF, 6.6 MiB)
 • Załącznik Nr 17 do SWZ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU droga gminna (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 18 do SWZ ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI RUCHU POWIAT (PDF, 269.5 KiB)
 • Załącznik Nr 19 do SWZ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU droga wojewódzka (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik Nr 20 do SWZ ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI RUCHU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (PDF, 390.1 KiB)
 • Załącznik Nr 21 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik Nr 22 do SWZ PRZEDMIAR (RTF, 285.8 KiB)
 • Załącznik Nr 23 do SWZ KOSZTORYS OFERTOWY (RTF, 200.2 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (DOC, 47.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 27.7 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2022-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych: ul. Wspólnej, ul. Marchlewskiego, ul. Narutowicza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.1 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 117.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 33 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ PEŁNOMOCNICTWO (wzór) do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (wzór) ZOBOWIĄZANIA podmiotu udostępniającego wykonawcy, zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI NZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (DOCX, 70.8 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SWZ ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik Nr 13 do SWZ RODZAJ, ZAKRES, MIEJSCE I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ Mapa dróg (PDF, 865.8 KiB)
 • Załącznik Nr 15 do SWZ KOSZTORYS OFERTOWY (DOC, 79.5 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art.222 ust.5 Pzp (DOC, 47 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 27.2 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2022-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych: ul. Wspólnej, ul. Marchlewskiego, ul. Narutowicza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 162.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 117.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 30.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ - PEŁNOMOCNICTWO (wzór) (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIENIA WARUNKU ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ - WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ - OŚWIADCZENIE o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SWZ - UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (DOCX, 70.8 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SWZ - KARTA GWARANCYJNA (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SWZ - ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik Nr 13 do SWZ - RODZAJ, ZAKRES, MIEJSCE I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik Nr 14 do SWZ - mapa dróg (PDF, 865.8 KiB)
 • Załącznik Nr 15 do SWZ - KOSZTORYS OFERTOWY (DOC, 79.5 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 Pzp (DOC, 45 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 48 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2022-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej w Piątkach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa drogi gminnej w Piątkach (PDF, 171.1 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 118.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz oferty (DOCX, 32.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ wykaz robót (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ wykaz osób (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE powyżej 12 miesięcy (DOCX, 72.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ KARTA GWARANCYJNA (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ decyzja - pozwolenie na budowę (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ projekt budowlany (7Z, 52.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 do SWZ projekt wykonawczy (7Z, 28.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 16 do SWZ dokumentacja powykonawcza - teletechnika (7Z, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 17 do SWZ przedmiar - drogowe (PDF, 849.5 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SWZ przedmiar - gazociąg (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 19 do SWZ kosztorys ofertowy - drogowy (PDF, 271.5 KiB)
 • Załącznik nr 20 do SWZ kosztorys ofertowy przebudowa gazociągu (DOCX, 26.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 60 KiB)
 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia (DOCX, 13 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (DOC, 50 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 26.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 50 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2022-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.6 KiB)
 • SWZ (DOCX, 103.6 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formulrz oferty (DOCX, 31.4 KiB)
 • Zal 2 do SWZ oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 17.2 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zal 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 17.8 KiB)
 • Zal 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 18.5 KiB)
 • Zal 7 do SWZ wykaz osób (DOCX, 17.9 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 18.9 KiB)
 • Zal 9 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — kopia (DOCX, 19.2 KiB)
 • Zal 10 do SWZ Umowa o roboty budowlane (DOCX, 57.5 KiB)
 • Zal 11 do SWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zal 12 do SWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.6 MiB)
 • 13 Projekt budowlany (ZIP, 59.3 MiB)
 • 14 Projekt wykonawczy (ZIP, 1.6 MiB)
 • 15 STWiOR br. sanitarna (ZIP, 164.8 KiB)
 • 16 STWiOR br. architektura (ZIP, 2.2 MiB)
 • Zal 17 do SWZ Przedmiar robot br. sanitarna (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal 18 do SWZ Przedmiar robót br. architektura (PDF, 100.9 KiB)
 • Zal 19 do SWZ Kosztorys ofertowy br. architektura (DOC, 244.5 KiB)
 • Zal 20 do SWZ Kosztorys ofertowy br. sanitarna 2 (DOCX, 17.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 77.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 60.5 KiB)
 • Zał. 10A projekt umowy po zmianie nr 1 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 69.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 11.1 KiB)
 • ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 41 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOC, 41.5 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.6 KiB)
 • SWZ (DOCX, 118.4 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formulrz oferty (DOCX, 32.9 KiB)
 • Zal 2 do SWZ oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 14.3 KiB)
 • Zal 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.7 KiB)
 • Zal 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 14.2 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 17.4 KiB)
 • Zal 7 do SWZ wykaz osób (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zal 10 do SWZ umowa o roboty budowlane (DOCX, 57 KiB)
 • Zal 9 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 16.7 KiB)
 • Zal 11 do SWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zal 12 do SWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.6 MiB)
 • Zal 13 do SWZ - Projekt budowlany cz.1 (ZIP, 29.7 MiB)
 • Zal 13 do SWZ - Projekt budowlany cz.2 (ZIP, 29.6 MiB)
 • Zal 14 do SWZ - Projekt wykonawczy (ZIP, 1.6 MiB)
 • Zal 15 do SWZ - STWiOR br. sanitarna (ZIP, 164.8 KiB)
 • Zal 16 do SWZ - STWiOR br. architektura (ZIP, 2.2 MiB)
 • Zal 17 do SWZ Przedmiar robot br. sanitarna (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal 18 do SWZ Przedmiar robót br. architektura (PDF, 100.9 KiB)
 • Zal 19 do SWZ Kosztorys ofertowy br. architektura (DOC, 244.5 KiB)
 • Zal_20_do_SWZ_Kosztorys_ofertowy_br._sanitarna_2 (DOCX, 17.2 KiB)
 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (DOC, 45.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 250 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 203.1 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami nr 2,3,4,4a,4b (DOCX, 324 KiB)
 • Załączniki nr 1,1a,1b,1c,1d,1e do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX, 243.1 KiB)
 • Załącznik nr 1f do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (XLSX, 326.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.12.2021r. (PDF, 41.6 KiB)
 • Zmiana treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 01.12.2021r. (DOCX, 16.4 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 01.12.2021r. (DOCX, 89.9 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 01.12.2021r. (DOCX, 96.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.12.2021r. (PDF, 38 KiB)
 • Zmiana treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 02.12.2021r. (DOCX, 22 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 06.12.2021r. (DOCX, 84 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 1f do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 06.12.2021r. (XLSX, 326.3 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 07.12.2021r. (DOCX, 23 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 1f do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 07.12.2021r. (XLSX, 326.3 KiB)
 • Zmiana treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 07.12.2021r. (DOCX, 26.8 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 07.12.2021r. (DOCX, 140.2 KiB)
 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia z dnia 09.12.2021r. (DOCX, 15.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 Pzp, z dnia 09.12.2021r. (DOC, 50.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOCX, 24.2 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2021-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa drogi gm. od ul. Działdowskiej do dr. woj. nr 538 wraz z odwod. i oświetl., przebudową istn. sieci: wod-kan, gaz., elektroenerg. i telekom. oraz budową skrzyż. w km 117+753,76 dr. woj. nr 538.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.8 KiB)
 • SWZ (DOCX, 118.7 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formulrz oferty (DOCX, 30.8 KiB)
 • Zal 2 do SWZ oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 16.4 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 14.3 KiB)
 • Zal 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zal 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 17.5 KiB)
 • Zal 7 do SWZ wykaz osób (DOCX, 18 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 16.7 KiB)
 • Zal 9 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — kopia (DOCX, 16.9 KiB)
 • Zal 10 do SWZ Umowa projekt (DOCX, 79.8 KiB)
 • Zal 11 do SWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 23.9 KiB)
 • Zal 12.1. do SZWZ Projekt budowlany Nidzica DG 5KDL (PDF, 102.5 MiB)
 • Zal 12.2. do SWZ Pozwolenie na budowę drogi wydane przez Starostę Nidzickiego (PDF, 998.7 KiB)
 • Zal 12.3. do SWZ Pozwolenie na budowę skrzyżowania wydane przez Wojewodę (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal 12.4. do SWZ Pozwolenie wodnoprawne (PDF, 1.5 MiB)
 • Zal 12.5. do SWZ Niestotne odstąpienie od zatwierdzonego PZT (PDF, 296.9 KiB)
 • Zal 12.6 do SWZ umowa przyłączeniowa-przebudow kolizji (PDF, 243.8 KiB)
 • Zal 13 do SWZ Opinia geotechniczna (PDF, 4.1 MiB)
 • Zal 14 do SWZ Projekt wykonawczy Nidzica DG 5KDL (PDF, 124.6 MiB)
 • Zal 15 do SWZ PW_budowa kanalizacji deszczowej Nidzica DG 5KDL (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal 16 do SWZ PW_przebudowa sieci gazowej Nidzica DG 5KDL (PDF, 1.5 MiB)
 • Zal 17 do SWZ PW przebudowa sieci wodociągowej Nidzica 5KDL (PDF, 1.6 MiB)
 • Zal 18 do SWZ PW_ kolizje energetyczne Nidzica DG 5kDL (PDF, 19 MiB)
 • Zal 19 do SWZ PW_oświetelenie uliczne Nidzica DG 5KDL (PDF, 21.4 MiB)
 • Zal 20 do SWZ Projekt stałej organizacji ruchu Nidzica DG 5KDL (PDF, 15.4 MiB)
 • Zal 21 do SWZ Specyfikacje techniczne Nidzica DG 5KDL (PDF, 3.4 MiB)
 • Zal 22 do SWZ Inwentaryzacja zieleni Nidzica DG 5KDL (PDF, 8.5 MiB)
 • Zal 23 do SWZ Projekt nasadzeń Nidzica DG 5KDL (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal 24 do SWZ Predmiary robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zal 25 do SWZ Kosztorysy ofertowe i ZZK (ZIP, 102.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.8 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany nr 1 SWZ (DOC, 66.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany nr 2 do SWZ (DOC, 88 KiB)
 • Zał. 24.1A (PDF, 2.5 MiB)
 • Zał. 24.4A (PDF, 372.8 KiB)
 • Zał. 25.1A (XLS, 99 KiB)
 • Zał. 25.4A (XLS, 44.5 KiB)
 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia (PDF, 303.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (PDF, 510 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 205.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2021-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan.w tej drodze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (DOCX, 118.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.5 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formularz oferty (DOCX, 30.8 KiB)
 • Zal 2 do SWZ oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 16.4 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zal 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zal 5 do SWZ wzór zobowiązania (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 17.8 KiB)
 • Zal 7 do SWZ wykaz osób (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zal 9 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — kopia (DOCX, 17.1 KiB)
 • Zal 10 do SWZ umowa o roboty budowlane (DOCX, 68.2 KiB)
 • Zal 11 do SWZ karta gwarancyjna (DOCX, 23.9 KiB)
 • Zal 12 do SWZ Decyzja ZRID.pdf (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal 13 do SWZ Postanowienie-sprostowanie omyłki d. ZRID.pdf (PDF, 565.9 KiB)
 • Zal 14 do SWZ Projekt budowlany cz. 1 - 1 (PDF, 7.4 MiB)
 • Zal 14 do SWZ Projekt budowlany cz. 1 - 2 (PDF, 12.6 MiB)
 • Zal 15 do SWZ Projekt budowlany cz. 2 (PDF, 7 MiB)
 • Zal 16 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b. sanitarna 1 (PDF, 10.4 MiB)
 • Zal 16 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b. sanitarna 2 (PDF, 9.7 MiB)
 • Zal 17 do SWZ Przedmiar b. sanitarna.pdf (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 i zmiana nr 1 SWZ (DOC, 82 KiB)
 • Zał 17A Przedmiar po zmianach (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana nr 2 do SWZ (DOC, 60.5 KiB)
 • Zał. 17A przedmiar po zmianie nr 2 z dnia 08.07.2021r. (PDF, 1.3 MiB)
 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia (PDF, 243.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust.5 Pzp (PDF, 500.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 200 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2021-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zakup i montaż 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 152.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 120.4 KiB)
 • Zal 1 do SWZ Formularz oferty (DOCX, 38.4 KiB)
 • Zal 2 do SWZ oświadczenie wykl. warunki (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zal 3 do SWZ Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zal 4 do SWZ wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zal 5 do SWZ wzór zobowiązania.docx (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zal 6 do SWZ Wykaz robót (DOCX, 18.1 KiB)
 • Zal 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 17 KiB)
 • Zal 8 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — kopia (DOCX, 17.2 KiB)
 • Zał 9 do SWZ Umowa projekt (DOCX, 69.6 KiB)
 • Zal 10 do SWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 28.6 KiB)
 • Zal 11 do SWZ- Zestawienie ilości lamp (DOCX, 17.4 KiB)
 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia (DOCX, 14.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 60.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SWZ (DOC, 48 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 Pzp (DOC, 57.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 208.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIA OFERT (PDF, 180.6 KiB)
 • PONOWNA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 209 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji