ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-30 2018-09-14 11:00:00 Gmina Nidzica: ,,Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap I'' rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 842.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ oferta wzór (DOC, 121.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95.5 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 99.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 98 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ Projekt umowy (PDF, 1 MiB)
 • Zał nr 8 do SIWZ Karta gwaranycjna (PDF, 821.3 KiB)
 • 	Zał nr 9 do SIWZ Projekt bud-wyk (ZIP, 20.6 MiB)
 • Zał nr 10 do SIWZ Projekt bud.-wyk. kan. deszczowa (PDF, 3.2 MiB)
 • Zał nr 11 do SIWZ SST - droga (PDF, 916.7 KiB)
 • Zał nr 12 do SIWZ SST - kan. deszczowa (PDF, 390.7 KiB)
 • Zał nr 13 do SIWZ nformacja BIOZ (PDF, 52.8 KiB)
 • Zał nr 14 do SIWZ Przedmiar-I etap-droga (PDF, 243.4 KiB)
 • Zał nr 15 do SIWZ Kosztorys ofertowy-droga (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy-droga (DOCX, 27.5 KiB)
 • Zał nr 17 do SIWZ Przedmiar-kan.deszczowa I etap (PDF, 375.3 KiB)
 • Zał nr 18 do SIWZ Kosztorys ofertowy-kan.deszcz. I etap (PDF, 453.9 KiB)
 • Zał nr 19 do SIWZ Kosztorys ofertowy-kan.deszcz.I etap (DOCX, 32.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 517.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 355.3 KiB)
2 2018-08-29 2018-09-13 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem” w toku
 • SIWZ (PDF, 841.8 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 121.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 99.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 98 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Projekt umowy (PDF, 1 MiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwaranycjna (PDF, 827.1 KiB)
 • Zal 9 do SIWZ Projekt budowlany (ZIP, 12.7 MiB)
 • Zal 10 do SIWZ Projekt wykonawczy (ZIP, 432.6 KiB)
 • Zal 11 do SIWZ STWiORB (ZIP, 499.3 KiB)
 • Zal 12 do SIWZ Inf.BIOZ (ZIP, 169.5 KiB)
 • Zal 13 do SIWZ Przedmiar robót (ZIP, 161.8 KiB)
 • Zal 14 do SWIZ Kosztorys ofertowy (ZIP, 157.8 KiB)
 • Zal 15 do SIWZ Kosztorys ofertowy - edyt (ZIP, 200.2 KiB)
 • Zal 16 Klauzula informacyjna RODO (DOCX, 25.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 516 KiB)
3 2018-04-27 2018-05-15 11:00:00 „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzór oferty (DOCX, 122.4 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzór oferty (PDF, 748.2 KiB)
 • Zal nr 2 oswaidczenie warunku udziału (DOCX, 115.1 KiB)
 • Zal nr 2 oswiadczenie warunku udziału (PDF, 626.5 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswaidczenie wykluczenie (PDF, 632.3 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie wykluczenie (DOCX, 116.3 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOCX, 115.6 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (PDF, 927.3 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOCX, 115 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (PDF, 721.7 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 114.4 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa (PDF, 662.1 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa o roboty budowlane wzór (PDF, 946.3 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ karta gwarancyjna wzór (PDF, 241.8 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ pozwolenie na budowę (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ tom 1-3 Projekt budowlany Park (ZIP, 44.2 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ tom 2-3 Wiata z małą gastronomią (ZIP, 42.5 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ tom 3-3 Miejsce prezentacji twórczości artystycznej (ZIP, 57.9 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ STWIOR (ZIP, 208.2 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiary (ZIP, 13 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Formularz cenowy (DOCX, 114.9 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ zakres do wykonania promenady, kładki, platformy widokowe (PDF, 355.1 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ platformy,promenady,kładki-wymiarowanie (ZIP, 577.4 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Opinia geotechniczna (ZIP, 6.8 MiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ Ocena stanu zieleni (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 114.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 791.4 KiB)
4 2018-04-25 2018-05-28 11:00:00 Gmina Nidzica: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz utworzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 749.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_v2 (DOCX, 222.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_v2 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 67.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 553 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oswiadczenie z art. 25a ust. 1- warunki udzialu v2 (DOCX, 58.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oswiadczenie z art. 25a ust. 1- warunki udzialu v2 (PDF, 499.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia v2 (DOCX, 61.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia v2 (PDF, 520.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa v2 (DOCX, 56.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa v2 (PDF, 601.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw i usług (DOCX, 59.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw i usług (PDF, 506.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób (DOCX, 61.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób (PDF, 506.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy - systemy -po zmianach - radca3 (PDF, 638.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy - sprzęt. - radca (PDF, 524.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów v2 (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów v2 (PDF, 553.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Opis przygotowania demonstracji systemów v2 (PDF, 458.1 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy po zmianie nr 1 SIWZ (PDF, 639 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (DOCX, 62 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 i zmiana nr 2 tresci SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 344.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 63.4 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszych ofert (DOCX, 67.5 KiB)
5 2018-04-06 2018-04-23 11:00:00 Budowa lamp solarnych w miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Nidzica rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 882.2 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 275 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 98 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 103 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 171.5 KiB)
 • Zal nr 5do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ zestawienie ilości lamp (DOCX, 16.9 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa wzór (PDF, 352.3 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.1 (DOCX, 22.6 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.2 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.3 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.4 (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.5 (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zał nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.6 (DOCX, 22.6 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.7 (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.8 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.9 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.10 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 513.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 639.8 KiB)
 • Wybór ofert (PDF, 773 KiB)
6 2018-03-29 2018-04-17 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – Etap I” rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 203 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 95.5 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 35.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna wzór (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja (zrid) (PDF, 293.7 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt Budowlany (PDF, 40 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt wykonawczy (PDF, 22.6 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ SST - drogowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ SST - oświetlenie (PDF, 278.8 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Projekt organ. ruchu (PDF, 3.8 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Przedmiar - I etap (PDF, 259.8 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (PDF, 221.4 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (DOCX, 31 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Plan orientacyjny (PDF, 481.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 103 KiB)
 • Zmiana nr 1 treści SIWZ (DOC, 102.5 KiB)
 • SIWZ po zmianie nr 1 (DOC, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 1A – Formularz oferty – wzór (DOC, 118 KiB)
 • Załącznik nr 2A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 3A – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 100.5 KiB)
 • Załącznik nr 4A – Wykaz robót budowlanych – wzór (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 5A – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 6A – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (DOC, 95 KiB)
 • Załącznik nr 7A - Wzór umowy (DOCX, 35.8 KiB)
 • Załącznik nr 8A - Wzór karty gwarancyjnej (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 15A – Przedmiar robót (PDF, 333 KiB)
 • Załącznik nr 16A – Kosztorys ofertowy (pdf) (PDF, 370.4 KiB)
 • Załącznik nr 17A – Kosztorys ofertowy (w wersji edytowalnej) (DOCX, 30.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 567.2 KiB)
 • wybór ofert (PDF, 674.9 KiB)
7 2018-03-28 2018-04-13 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”. unieważniony
 • SIWZ (DOC, 248.5 KiB)
 • Zal n 22 do SIWZ przedmiar 9 - promenady (PDF, 505.8 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzor oferty (DOC, 141.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenia warunki udziału (DOC, 120 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie przesłanki wykluczenia (DOC, 123 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOC, 125 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOC, 122 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitalowa (DOC, 118 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa projekt (DOC, 246.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ wzor karty gwarancyjnej (DOC, 130.5 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt budowlany TOM 1-3 PROJ ZAG TERENU (ZIP, 19.2 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt budolwany TOM 2-3 WIATA Z MAŁĄ GASTR (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Projekt budowlany TOM 3-3 MIEJSCE PREZ TWÓRCZ ART (ZIP, 13.2 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ STWIOR (ZIP, 203.9 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ przedmiar 1 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 4 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ przedmiar 2 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 791.7 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ przedmiar 3 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 718.5 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ przedmiar 4 - altana z małą gastronomią (PDF, 3.7 MiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ przedmiar 5 - altana z małą gastronomią (PDF, 825.9 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ przedmiar 6 - altana z małą gastronomią (PDF, 716.7 KiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ przedmiar 7 - altana widokowa na wyspie (PDF, 932.2 KiB)
 • Zal nr 21 do SIWZ przedmiar 8 - chodniki i place (PDF, 2.3 MiB)
 • Zal nr 23 do SIWZ przedmiar 10 - przyłącza (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal nr 24 do SIWZ przedmiar 11 - parking (PDF, 655 KiB)
 • Zal nr 25 do SIWZ przedmiar 12 - oświetlenie (PDF, 681.2 KiB)
 • Zal nr 26 do SIWZ formularz cenowy (DOC, 129.5 KiB)
 • Zal nr 27 do SIWZ Zakres robót promenady (PDF, 476.9 KiB)
 • Zal nr 28 do SIWZ Projekt- kładki i promenady (PDF, 6.9 MiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (DOC, 115 KiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (PDF, 9.6 MiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (PDF, 7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 119.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)
8 2018-03-06 2018-03-21 11:00:00 Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 – I etap rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 156.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 809.8 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 118 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 99.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 35.7 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWz PROJEKT budowlany (PDF, 56.5 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ SST droga (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ SST kanalizacja (PDF, 207.7 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ PROJEKT ORGANIZACJA RUCHU (PDF, 4 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - droga (PDF, 258.5 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Kosztorys ofertowy - droga (PDF, 233.7 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy - droga (RTF, 185.1 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Przedmiar - kanalizacja (PDF, 326.9 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Kosztorys ofertowy - kanalizacja (PDF, 274 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ Kosztorys ofertowy - kanalizacja (RTF, 280.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 96.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 99 KiB)
9 2018-02-22 2018-03-09 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – Etap I” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane unieważniony
 • SIWZ (PDF, 805.9 KiB)
 • Ogłoszenie (DOC, 154 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 35.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja (zrid) (PDF, 293.7 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt Budowlany (PDF, 16.3 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt wykonawczy (PDF, 22.6 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ SST - drogowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ SST - oświetlenie (PDF, 278.8 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Projekt organ. ruchu (PDF, 3.8 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Przedmiar - I etap (PDF, 259.8 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (PDF, 221.4 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (DOCX, 31 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Plan orientacyjny (PDF, 481.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia (DOC, 96 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważniu (DOC, 38.5 KiB)
10 2018-02-19 2018-03-06 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Wspólnej” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Leona Marchlewskiego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 173 KiB)
 • SIWZ (PDF, 832.5 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 149.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95.5 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 115.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 109.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 94.5 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa wzór (DOCX, 37.8 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Projekt wykonawczy (ZIP, 4.6 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ STWiORB (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Uchwała zmiany nazw ulic (PDF, 1.8 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Wspólna (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Wspólna (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Kosztorys ofertowy - Wspólna (PDF, 345.8 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Kosztorys ofertowy - Narutowicza (PDF, 350.3 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Karta gwarancyjna- ul. Marchlewskiego (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Leona Marchlewskiego (PDF, 134 KiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ Kosztorys ofertowy - Leona Marchlewskiego (PDF, 350 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 583.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (DOC, 115 KiB)
11 2018-01-25 2018-02-13 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzor oferty (DOC, 142 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenia warunki udziału (DOC, 120.5 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie przesłanki wykluczenia (DOC, 123.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOC, 125.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOC, 123 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitalowa (DOC, 118 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ wzor umowy (DOC, 246.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ wzor karty gwarancyjnej (DOC, 130.5 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt budowlany TOM 1-3 PROJ ZAG TERENU (ZIP, 19.2 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt budolwany TOM 2-3 WIATA Z MAŁĄ GASTR (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Projekt budowlany TOM 3-3 MIEJSCE PREZ TWÓRCZ ART (ZIP, 13.2 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ STWIOR (ZIP, 203.9 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ przedmiar 1 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 4 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ przedmiar 2 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 791.7 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ przedmiar 3 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 718.5 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ przedmiar 4 - altana z małą gastronomią (PDF, 3.7 MiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ przedmiar 5 - altana z małą gastronomią (PDF, 825.9 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ przedmiar 6 - altana z małą gastronomią (PDF, 716.7 KiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ przedmiar 7 - altana widokowa na wyspie (PDF, 932.2 KiB)
 • Zal nr 21 do SIWZ przedmiar 8 - chodniki i place (PDF, 2.3 MiB)
 • Zal nr 22 do SIWZ przedmiar 9 - promenady (PDF, 508.5 KiB)
 • Zal nr 23 do SIWZ przedmiar 10 - przyłącza (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal nr 24 do SIWZ przedmiar 11 - parking (PDF, 655 KiB)
 • Zal nr 25 do SIWZ przedmiar 12 - oświetlenie (PDF, 681.2 KiB)
 • Zal nr 26 do SIWZ formularz cenowy (DOC, 129.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (zmiana terminu składania ofert) (PDF, 536 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 518.9 KiB)
 • Załącznik nr 27 do SIWZ - przedmiar nr 9A - promenady (PDF, 442.8 KiB)
 • Załącznik nr 28 do SIWZ - zakres robót - promenady (PDF, 490.9 KiB)
 • Załącznik nr 29 do SIWZ - projekt budowlany wykonawczy kładki i promenady (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 30 do SIWZ - projekt budowlany i wykonawczy altany widokowej (ZIP, 10.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (DOC, 119.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważniu (DOC, 115.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)
12 2018-01-22 2018-02-06 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 358.5 KiB)
 • Zal 1 do SIWZ wzor oferty (DOC, 254 KiB)
 • Zal 2 do SIWZ oswaidczenie warunki udziału (DOC, 231.5 KiB)
 • Zal 3 do SIWZ oswiadczenie przesłanki wykluczenia (DOC, 236 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót (DOCX, 119.3 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 232 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa (DOC, 228.5 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa wzór (DOC, 347.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ karta gwarancyjna (DOC, 230 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ pozwolenie wodno-prawne (PDF, 1.5 MiB)
 • Zal nr 11 projekt budowlany arch. kon. (PDF, 63.5 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ projekt budowlany branża sanitarna (PDF, 8.5 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ projekt budowlany branża elektryczna (PDF, 3.6 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ projekt wykonawczy branża elektryczna (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 5.5 MiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ STWiORB branża budowlana (PDF, 197.7 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ STWiORB branża sanitarna (PDF, 535 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ STWiORB branża elektryczna (PDF, 513.3 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ STWiORB branża drogowa (PDF, 1.4 MiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ przedmiar branża budowlana 1 (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal nr 21 do SIWZ przedmiar branża budowlana 2 (PDF, 2 MiB)
 • Zal nr 22 do SIWZ przedmiar branża sanitarna (PDF, 3.6 MiB)
 • Zal nr 23 do SIWZ przedmiar branża elektryczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Zal nr 24 do SIWZ przedmiar branża drogowa (PDF, 1.8 MiB)
 • Zal nr 25 do SIWZ Formularz cenowy (DOC, 229 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 232 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOC, 233.5 KiB)
13 2017-10-11 2017-10-27 11:00:00 Nidzica: „Dostawa energii elektrycznej”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 1005.5 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ_Formularz_oferty (DOCX, 41.4 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 20.7 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.3 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 49 KiB)
 • Zal_6_do_SIWZ_umowa_wzor (DOC, 129.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy (ZIP, 227.1 KiB)
 • Zal nr 2 do umowy pełnomocnictwo (DOC, 34 KiB)
 • Wyjasnienia nr1 tresci SIWZ (PDF, 661.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr2 treści_SIWZ (PDF, 644.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii (DOC, 53.5 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (DOC, 56 KiB)
14 2017-07-24 2017-08-10 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Nowotki” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Marchlewskiego” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 503.1 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 965 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 21.2 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 17.9 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 75.5 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 902 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ - Wzor umowy (PDF, 390.4 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ - Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Projekt wykonawczy CHODNIKI NIDZICA INFORMACJA BiOZ (PDF, 54.2 KiB)
 • Chodniki_Nidzica_Opis (PDF, 147.9 KiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_1_NOWOTKI (PDF, 1.2 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_2_NARUTOWICZA (PDF, 1.6 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_3_MARCHLEWSKIEGO (PDF, 1.5 MiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_3_1 (PDF, 135.7 KiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_4_1 (PDF, 165.8 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ SST_CHODNIKI_NIDZICA (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal 11 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 134 KiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 546 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97 KiB)
15 2017-07-06 2017-07-21 11:00:00 Gmina Nidzica: Zadanie nr 1: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną” Zadanie nr 2: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 458.4 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 947 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 21 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania ( należy złożyć do oferty) (DOCX, 26.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych - wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 17.1 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 5 - wykaz osób uczestniczacych w wykonywaniu zamówienia - wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 74 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowek - wzór(dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (DOC, 85.5 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 406.1 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 8 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 283.4 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 9 - Decyzja Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę nr 151/2015 z dnia 02.09.2015r. oraz Decyzja dot. przeniesienia decyzji (PDF, 2.1 MiB)
 • Zadanir nr 1: Załącznik nr 10 - Projekt budowlany wykonawczy branża architektoniczno-konstrukcyjna (ZIP, 55.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 11 - projekt budowlany wykonawczy elektryczna (ZIP, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 12 - projekt budowlany wykonawczy sanitarna (instalacje sanitarne) (ZIP, 5.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 13 - projekt budowlany wykonawczy sanitarna (przyłącza) (ZIP, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 14 - opinia geotechniczna (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznnik nr 15 - specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 16 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych elektryczna (ZIP, 125.5 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 17 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sanitarna (PDF, 342 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 18 - Przemiar robót nr 1 (PDF, 6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 19 - Przemiar robót nr 2 (PDF, 6.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 20 - Przemiar robót nr 3 (PDF, 3.8 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 21 - Przemiar robót nr 4 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 22 - Przemiar robót nr 5 (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 23 - Przemiar robót 6 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 24 - Formularz cenowy ( zbiorcze zestawienie kosztów)(należy złożyć do oferty) (DOC, 86 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 25 - wzór umowy (PDF, 405.1 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 26 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 284.8 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik 27 - Decyzja Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę nr 39/2017 z dnia 10.03.2017r. oraz Decyzja dot. przeniesienia decyzji (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 28 - proejkt budowlany wykonawczy branża architektoniczno - konsturkcyjna (ZIP, 39.4 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 29 - projekt budowlany wykonawczy elektryczna (PDF, 3.1 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 30 - projekt budowlany wykonawczy sanitarna (PDF, 3 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 31 - dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego (PDF, 5 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 32 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 532.2 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 33 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych elektryczna (PDF, 562.1 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 34 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sanitarna (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 35 - Przemiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 211.1 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 36 - Przemiar robót - branża elektryczna (PDF, 154.8 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 37 - przedmiar robót - sanitarna (PDF, 87.5 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 38 - Formularz cenowy ( zbiorcze zestawienie kosztów)(należy złożyć do oferty) (DOC, 33 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 368.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 246.1 KiB)
16 2017-06-19 2017-07-04 00:00:00 „Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Nowotki” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Marchlewskiego” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 504.2 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 965 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 21.2 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 18.1 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 75.5 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 902 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ - Wzor umowy (PDF, 390.2 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ - Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal_nr_9_do_SIWZ_Projekt wykonawczy (ZIP, 4.6 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ SST_CHODNIKI_NIDZICA (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna_-_ul._Nowotki_zad._1.pdf (PDF, 286.2 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 286.2 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 286.5 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 134 KiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 211.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 406 KiB)
17 2017-06-13 2017-07-03 11:00:00 Gmina Nidzica: „Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” unieważniony
 • Załączniki nr 1 do Ogłoszenia PPP (DOCX, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (DOCX, 69.2 KiB)
 • Zal nr 3 do ogł. Informacja o planowanym PPP (DOCX, 17.5 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 612.3 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Plansza 1, zał. do programu funkcjonalno-uzytkowego - część graficzna (JPG, 20.2 MiB)
 • Plansza 2 (JPG, 8.7 MiB)
 • Plansza 3 (JPG, 6.7 MiB)
 • Plansza 4 (JPG, 7 MiB)
 • Plansza 5 (JPG, 11 MiB)
 • Plansza 6 (JPG, 18.1 MiB)
 • Plansza 7 (JPG, 24 MiB)
 • Plansza 8 (JPG, 19.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 102.5 KiB)
18 2017-06-02 2017-06-20 11:00:00 Nidzica: „Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 459.7 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 928.5 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 20.7 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.3 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 15.1 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 60 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 900 KiB)
 • Zał_7_do_SIWZ_Wzór_umowy (DOCX, 37 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Karta gwarancyjna (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Decyzja nr 126 (ZIP, 985.3 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Projekt budowlano wykonawczy (PDF, 20.6 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt wykonawczy - kan. deszczowa (PDF, 18.3 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_SST_Wojska Polskiego _drogi (PDF, 3 MiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Przedmiar -droga (PDF, 284.8 KiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Przedmiar - kan. deszczowa (PDF, 417.2 KiB)
 • Zal_15_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 57 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 114.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 403.2 KiB)
19 2017-05-11 2017-05-26 11:00:00 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. rozstrzygnięty
 • SWIZ (PDF, 458.9 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138.5 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 122 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_harmonogram (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 373.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 235.4 KiB)
20 2017-04-24 2017-05-09 11:00:00 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. unieważniony
 • SWIZ (PDF, 457.2 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 122 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_harmonogram (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 307.7 KiB)
21 2017-04-04 2017-04-20 11:00:00 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. unieważniony
 • SIWZ (PDF, 459.9 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 121.5 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 131.3 KiB)
22 2017-03-23 2017-04-07 11:00:00 Nidzica: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII”, Zadanie nr 2: „Budowa drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 504.9 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 1 – Formularz oferty – (doc) (DOC, 154.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 1 – Formularz oferty – (pdf) (PDF, 243.3 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 117.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) - (pdf) (PDF, 164.9 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 121.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) - (pdf) (PDF, 177.1 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 133.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) - (pdf) (PDF, 252.3 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 130.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 130.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) - (pdf) (PDF, 296.4 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego inf. z otw. ofert (doc) (DOC, 114.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego inf. z otw. ofert (pdf) (PDF, 178.9 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem rzeczowym (PDF, 149 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 8 – Wzór umowy (PDF, 480.3 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 9 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 378.1 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 10 – Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia (PDF, 9.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 11 – Projekt budowlany (PDF, 208.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 12 – Projekt budowlany zamienny (tom XII) (PDF, 21.5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 13 – Projekt budowlany zamienny (tom XIII)I) (PDF, 9.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 14 – Projekt wykonawczy (PDF, 47 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 15 – Opinia techniczna (PDF, 19 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 16 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 17 – Specyfikacja techniczna – system oddymiana (PDF, 9.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 18 – Specyfikacja techniczna – sygnalizacja alarmu pożaru SSP (SAP) (PDF, 4.9 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 19 – Specyfikacja techniczna – sygnalizacja włamania i napadu (PDF, 4.9 MiB)
 • Zadanie nr 1:Załącznik nr 20 – Przedmiar robót nr 1 - wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych stropu i ścian piwnic (bryła główna i skrzydło zachodnie) (PDF, 7.3 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 21 – Przedmiar robót nr 2 - przebudowa pomieszczeń w kondygnacji podziemnej na izbę pamięci wraz z pomieszczeniami sąsiednimi (towarzyszącymi) (PDF, 4.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 22 - Przedmiar robót nr 3 - przebudowa pomieszczeń w kondygnacji podziemnej na salę ekspozycyjną bez wyposażenia sali. Przebudowa pomieszczeń komunikacyjnych przed salą ekspozycyjną (PDF, 5.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 23 - Przedmiar robót nr 4 - przebudowa i remont pomieszczeń przyziemia w skrzydle zachodnim budynku. Remont w.c. i przedsionka w przyziemiu skrzydła zachodniego budynku (PDF, 5.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 24 - Przedmiar robót nr 5 - przebudowa i remont w.c. w kondygnacji podziemnej budynku (bryła główna) (PDF, 3.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 25 - Przedmiar robót nr 6 - instalacje wod.-kan. w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych w kondygnacji podziemnej (PDF, 7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 26 - Przedmiar robót nr 7 - instalacje wod.-kan. w sanitariatach w przyziemiu skrzydła zachodniego budynku (PDF, 5.5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 27 - Przedmiar robót nr 8 - przebudowa i remont dziedzińca budynku (PDF, 8.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 28 - Przedmiar robót nr 9 - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych (PDF, 445.9 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 29 - Przedmiar robót nr 10 - wymiana podłóg (PDF, 882.6 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 30 - Przedmiar robót nr 11 - remont poddasza bryły północnej (PDF, 6.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 31 - Przedmiar robót nr 12 - montaż systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (PDF, 5.3 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 32 - Przedmiar robót nr 13 - montaż wentylacji i klimatyzacji sali konferencyjnej (PDF, 6.7 MiB)
 • Zadaniie nr 1: Załącznik nr 33 - Przedmiar robót nr 14 - montaż platform przyschodowych na potrzeby osób niepełnosprawnych (PDF, 204.6 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 34 - Przedmiar robót nr 15 - przebudowa w.c. na piętrze bryły północnej budynku (PDF, 5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 35 - Przedmiar robót nr 16 - roboty towarzyszące (PDF, 1.5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 36 – Kosztorys ofertowy nr 1 - wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych stropu i ścian piwnic (bryła główna i skrzydło zachodnie) (PDF, 3.3 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 37 – Kosztorys ofertowy nr 2 - przebudowa pomieszczeń w kondygnacji podziemnej na izbę pamięci wraz z pomieszczeniami sąsiednimi (towarzyszącymi) (PDF, 1010.4 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 38 – Kosztorys ofertowy nr 3 - przebudowa pomieszczeń w kondygnacji podziemnej na salę ekspozycyjną bez wyposażenia sali. Przebudowa pomieszczeń komunikacyjnych przed salą ekspozycyjną (PDF, 1.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 39 – Kosztorys ofertowy nr 4 - przebudowa i remont pomieszczeń przyziemia w skrzydle zachodnim budynku. Remont w.c. i przedsionka w przyziemiu skrzydła zachodniego budynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 40 – Kosztorys ofertowy nr 5 - przebudowa i remont w.c. w kondygnacji podziemnej budynku (bryła główna) (PDF, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 41 – Kosztorys ofertowy nr 6 - instalacje wod.-kan. w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych w kondygnacji podziemnej (PDF, 2.9 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 42 – Kosztorys ofertowy nr 7 - instalacje wod.-kan. w sanitariatach w przyziemiu skrzydła zachodniego budynku (PDF, 2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 43 – Kosztorys ofertowy nr 8 - przebudowa i remont dziedzińca budynku (PDF, 2.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 44 – Kosztorys ofertowy nr 9 - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych (PDF, 371.3 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 45 – Kosztorys ofertowy nr 10 - wymiana podłóg (PDF, 564.9 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 46 – Kosztorys ofertowy nr 11 - remont poddasza bryły północnej (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 47 – Kosztorys ofertowy nr 12 - montaż systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (PDF, 1.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 48 – Kosztorys ofertowy nr 13 - montaż wentylacji i klimatyzacji sali konferencyjnej (PDF, 2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 49 – Kosztorys ofertowy nr 14 - montaż platform przyschodowych na potrzeby osób niepełnosprawnych (PDF, 218.1 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 50 – Kosztorys ofertowy nr 15 - przebudowa w.c. na piętrze bryły północnej budynku (PDF, 1.5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 51 – Kosztorys ofertowy nr 16 - roboty towarzyszące (PDF, 1.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 52 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (DOC, 122 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 53 – Wzór umowy (PDF, 473 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 54 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 389 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 55 – Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia (ZIP, 50.3 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 56 – Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowe wraz ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 13.2 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 57 – Projekt budowlano-wykonawczy – oświetlenie drogowe (PDF, 18.2 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 58 – Projekt budowlano-wykonawczy – przebudowa kolizji energetycznych (PDF, 18.8 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 59 – Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna (PDF, 18.6 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 60 – Rys. ul. Murarska dot. oświetlenia (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 61 – Rys. ul. Murarska dot. przebudowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik 62 – Specyfikacja techniczna – branża energetyczna (PDF, 179.8 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik 63 – Specyfikacja techniczna – branża sanitarna (PDF, 383 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik 64 – Badania archeologiczne (PDF, 18.7 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 65 – Przedmiar robót – branża drogowa (RTF, 484.1 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 66 – Przedmiar robót – branża energetyczna (RTF, 146.7 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 67 - Przedmiar robót – branża elektryczna – przebudowa kolizji (RTF, 159.7 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 68 - Przedmiar robót – branża sanitarna (DOCX, 40.7 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 69 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (DOC, 114 KiB)
 • Zmiana Nr 1 SIWZ z załącznikiem nr 70 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 281.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 SIWZ i zmiana nr 2 SIWZ (PDF, 215.1 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO (PDF, 231.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 245.8 KiB)
23 2017-02-10 2017-03-02 11:00:00 Nidzica: Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze publicznej powiatowej (ul. Kolejowa) na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 4/2 obr. 5 miasto Nidzica i 108/2 obr. Piątki” Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 122/1 obr. Piątki, gm. Nidzica” Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 78, 75/7, 75/8, 75/9 obr. Piątki, gm. Nidzica” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 503.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (DOC, 956.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (PDF, 295.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 165.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 175.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (należy złożyć do oferty) (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (należy złożyć do oferty) (PDF, 354.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (należy złożyć do oferty) (DOC, 76 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (należy złożyć do oferty) (PDF, 210.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 902.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 221.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 185.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Decyzja Nr 172/2016 (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (PDF, 70.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 620.9 KiB)
 • Załączniki dla zadania nr 1: Załącznik nr 11 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 135.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 – Przedmiar robót (PDF, 165.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (PDF, 419.2 KiB)
 • Załączniki dla zadania nr 2: Załącznik nr 14 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 135 KiB)
 • Załącznik nr 15 – Przedmiar robót (PDF, 152.9 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (PDF, 403.8 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (RTF, 154.4 KiB)
 • Załączniki dla zadania nr 3: Załącznik nr 17 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 135.8 KiB)
 • Załącznik nr 18 – Przedmiar robót (PDF, 155 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (PDF, 412.1 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (RTF, 160.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 166.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 126.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
24 2017-02-06 2017-02-23 11:00:00 Nidzica: Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 452.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (DOC, 925.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (PDF, 254.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 134.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 143.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 307.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 184.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 187.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 389.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 303.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Decyzja ZRID (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 – Projekt budowlano-wykonawczy: I_Tatary_Opis PROJEKT BUDOWLANY (PDF, 151.3 KiB)
 • Załącznik nr 10.2. II_TATARY_PLAN ZAGOSPODAROWANIA (1) (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 10.3 - III_ TATARY_PLAN SYTUACYJNY (PDF, 431.6 KiB)
 • Załącznik nr 10.4 - IV_ TATARY_PROFIL_PODŁUŻNY (PDF, 387.8 KiB)
 • Załącznik nr 10.5 - V_Przekrój_normalny_TATARY (PDF, 218.6 KiB)
 • Załącznik nr 10.6 - VI_ Przekrój_normalny_TATARY 2 (PDF, 111.7 KiB)
 • Załącznik nr 10.7 - VII_Przekrój_normalny_TATARY 3 (PDF, 118 KiB)
 • Załącznik nr 10.8 - VIII_ Przekrój_normalny_TATARY 4 (PDF, 121.4 KiB)
 • Załącznik nr 10.9 - IX_ Przekrój_normalny_TATARY 5 (PDF, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.10 - X Przekrój_poprzeczny TATARY_1 (PDF, 157.7 KiB)
 • Załącznik nr 10.11 - XI_Przekrój_poprzeczny TATARY_2 (PDF, 167.1 KiB)
 • Załącznik nr 10.12 - XII_Przekrój_poprzeczny TATARY_3 (PDF, 78.7 KiB)
 • Załącznik nr 10.13 - XIII_TATARY_PLAN_TYCZENIA (PDF, 338.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.14 - XIV_Projekt bud-wyk branża energetyczna BIOZ Tatary_kolizja (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 10.15 - XV_umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Specyfikacje techniczne (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12.1 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12.2 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Przedmiar robót: branża drogowa (PDF, 239.8 KiB)
 • Załącznik nr 14 – Przedmiar robót: branża elektryczna (PDF, 276.5 KiB)
 • Załącznik nr 15 – Kosztorys ofertowy: branża drogowa (należy złożyć do oferty) (DOCX, 29.3 KiB)
 • Załącznik nr 15 – Kosztorys ofertowy: branża drogowa (należy złożyć do oferty) (PDF, 141.9 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy: branża elektryczna (należy złożyć do oferty) (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy: branża elektryczna (należy złożyć do oferty) (PDF, 104.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 119.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 544.1 KiB)
25 2017-02-01 2017-02-16 11:00:00 Przebudowa dróg gminnych obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy”, Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy”, Zadanie nr 3: „Przebudowa ul. Bocznej”, Zadanie nr 4: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 549.1 KiB)
 • ZADANIE NR 1: „Przebudowa ul. Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy”Załącznik nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 293 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 – Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 14 – Opinia geotechniczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 15 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 44.3 MiB)
 • Załącznik nr 16 - Projekt budowlany ul. Limanowskiego (PDF, 43.7 MiB)
 • Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 19 MiB)
 • Załącznik nr 18 - Projekt wykonawczy branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 19 – Projekt wykonawczy branża sanitarna ul. Tatarska (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 20 – Projekt wykonawczy branża sanitarna ul. Limanowskiego (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 21 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 22 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.1 MiB)
 • Załącznik nr 23 – Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (od cmentarza) (PDF, 35.5 MiB)
 • Załącznik nr 24 - Projekt wykonawczy branża drogowa ul. Limanowskiego (PDF, 39.4 MiB)
 • Załącznik nr 25 - Projekt wykonawczy oświetlenie uliczne ul. Limanowskiego (PDF, 3.9 MiB)
 • Załącznik nr 26 – Specyfikacje techniczne branża drogowa (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 27 – Specyfikacje techniczne branża drogowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa (od cmentarza) ul. Limanowskiego (PDF, 65.2 MiB)
 • Załącznik nr 28 – Specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa ul. Tatarska (PDF, 189.6 KiB)
 • Załącznik nr 29 - Specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (PDF, 408 KiB)
 • Załącznik nr 30 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Tatarska (PDF, 46 KiB)
 • Załącznik nr 31 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Tatarska – duży parking (PDF, 37.4 KiB)
 • Załącznik nr 32 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Tatarska – mały parking (PDF, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 33 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Limanowskiego (PDF, 637.9 KiB)
 • Załącznik nr 34 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (PDF, 39.9 KiB)
 • Załącznik nr 35 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa ul. Tatarska (PDF, 54.4 KiB)
 • Załącznik nr 36 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa ul. Tatarska – parking (PDF, 72.9 KiB)
 • Załącznik nr 37 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (od cmentarza) ul. Limanowskiego (PDF, 410.2 KiB)
 • Załącznik nr 38 – Przedmiar robót oświetlenie ul. Limanowskiego (PDF, 363.2 KiB)
 • Załącznik nr 39 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Tatarska (PDF, 39.1 KiB)
 • Załącznik nr 40 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Tatarska – duży parking (PDF, 34.1 KiB)
 • Załącznik nr 41 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Tatarska – mały parking (PDF, 28.7 KiB)
 • Załącznik nr 42 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Limanowskiego (PDF, 646.8 KiB)
 • Załącznik nr 43 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (PDF, 31.3 KiB)
 • Załącznik nr 44 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Tatarska (PDF, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 45 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Tatarska – parking (PDF, 29 KiB)
 • Załącznik nr 46 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (od cmentarza) ul. Limanowskiego (PDF, 417.3 KiB)
 • Załącznik nr 47 – Kosztorys ofertowy oświetlenie ul. Limanowskiego (PDF, 367.2 KiB)
 • ZADANIE NR 2: „Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy” - Załącznik nr 48 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 300.7 KiB)
 • Załącznik nr 49 – Projekt budowlany (PDF, 252.3 KiB)
 • Załącznik nr 50 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 51 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 52 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 53 – Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 54 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 55 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 56 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 25.7 MiB)
 • Załącznik nr 57 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.3 MiB)
 • Załącznik nr 58 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 59 - Projekt wykonawczy branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 60 – Projekt wykonawczy branża energetyczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 61 – Projekt organizacji ruchu (PDF, 653.3 KiB)
 • Załącznik nr 62 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 63 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 64 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 65 – Przedmiar robót branża drogowa (PDF, 52.9 KiB)
 • Załącznik nr 66 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (PDF, 51.2 KiB)
 • Załącznik nr 67 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (PDF, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 68 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (PDF, 38.8 KiB)
 • ZADANIE NR 3: „Przebudowa ulicy Bocznej” Załącznik nr 69 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 290.8 KiB)
 • Załącznik nr 70– Projekt budowlany (PDF, 252.3 KiB)
 • Załącznik nr 71 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 72 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 73 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 74 – Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 75 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 76 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 77 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 25.7 MiB)
 • Załącznik nr 78 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.3 MiB)
 • Załącznik nr 79 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 80 - Projekt wykonawczy branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 81 – Projekt wykonawczy branża energetyczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 82 – Projekt organizacji ruchu (PDF, 653.3 KiB)
 • Załącznik nr 83 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 84 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 85 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 86 – Przedmiar robót branża drogowa (PDF, 63 KiB)
 • Załącznik nr 87 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (PDF, 107 KiB)
 • Załącznik nr 88 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (PDF, 44.4 KiB)
 • Załącznik nr 89 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (PDF, 46.1 KiB)
 • ZADANIE NR 4: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudowa linii średniego napięcia” Załącznik nr 90 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 303.3 KiB)
 • Załącznik nr 91 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 92 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 93 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 94 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 95 – Opinia geotechniczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 96 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 44.3 MiB)
 • Załącznik nr 97 – Projekt budowlany – przebudowa linii SN (PDF, 16.2 MiB)
 • Załącznik nr 98 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.1 MiB)
 • Załącznik nr 99 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 19 MiB)
 • Załącznik nr 100 – Projekt wykonawczy branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 101 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 102 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża drogowa (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 103 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowa linii SN (PDF, 405.1 KiB)
 • Załącznik nr 104 – Przedmiar robót branża drogowa (PDF, 46 KiB)
 • Załącznik nr 105 – Przedmiar robót przebudowa linii SN (PDF, 588.2 KiB)
 • Załącznik nr 106 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (PDF, 39.7 KiB)
 • Załącznik nr 107 – Kosztorys ofertowy przebudowa linii SN (PDF, 555.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (DOC, 972.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (PDF, 313.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 142.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 26.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 149.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 368.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 90.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 224.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 903 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 190.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf (PDF, 390.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ Zadanie nr 1 (PDF, 240.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA I ZMIANY NR 1 TREŚCI SIWZ (PDF, 225.6 KiB)
 • Załącznik nr 65A Przedmiar branża drogowa ul. Pieniężnego (PDF, 51.2 KiB)
 • Załącznik 67A - Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Pieniężnego (PDF, 40.6 KiB)
 • Załącznik 108 - szczegóły zadania 2 i 3 (PDF, 390 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 142.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
26 2017-01-25 2017-02-09 11:00:00 Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 455.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (DOC, 925.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (PDF, 263.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 134.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 144.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 306.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 186 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 187.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 390.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 302 KiB)
 • Załącznik nr 9.1 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 295 KiB)
 • Załącznik nr 9.3 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 448.6 KiB)
 • Załącznik nr 9.4 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 531.2 KiB)
 • Załącznik nr 9.5 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9.6 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9.7 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9.8 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 780.3 KiB)
 • Załącznik nr 9.9 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 560 KiB)
 • Załącznik nr 9.10 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 - KONOPNICKA_PZT_1 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10.2 - KONOPNICKA_Tyczenie_7 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10.3 - Opis Projekt Budowlano_Wykonawczy (PDF, 155.1 KiB)
 • Załącznik nr 10.4 - PROFIL_2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10.5 - Przkrój_normalny_3_1 (PDF, 572.3 KiB)
 • Załącznik nr 10.6 - Przkrój_normalny_3_2 (PDF, 416.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.7 - Przkrój_normalny_schody_4_4 (PDF, 239.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.8 - Przkrój_normalny_szczegóły_4_1 (PDF, 372.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.9 - Przkrój_normalny_szczegóły_4_2 (PDF, 226.1 KiB)
 • Załącznik nr 10.10 - Przkrój_normalny_zjazdy_4_3 (PDF, 231.2 KiB)
 • Załącznik nr 10.11 - Przkrój_poprzeczny_5_1 (PDF, 240.6 KiB)
 • Załącznik nr 10.12 - Przkrój_poprzeczny_5_2 (PDF, 226 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Projekt budowlano-wykonawczy: branża energetyczna (PDF, 18.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 – Projekt budowlano-wykonawczy: branża sanitarna (budowa odwodnienia i przebudowa sieci ciepłowniczej) (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Specyfikacje techniczne: branża drogowa (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 14 – Specyfikacje techniczne: branża energetyczna (PDF, 11.9 MiB)
 • Załącznik nr 15 - Specyfikacje techniczne: branża sanitarna (budowa odwodnienia i przebudowa sieci ciepłowniczej) (PDF, 268.6 KiB)
 • Załącznik nr 16.1 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 16.2 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 970.8 KiB)
 • Załącznik nr 17 – Przedmiar robót: branża drogowa (PDF, 165.7 KiB)
 • Załącznik nr 18 – Przedmiar robót: branża energetyczna (PDF, 571.5 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Przedmiar robót: branża sanitarna – odwodnienie (PDF, 142 KiB)
 • Załącznik nr 20 – Przedmiar robót: branża sanitarna – przebudowa sieci ciepłowniczej (PDF, 181.5 KiB)
 • Załącznik nr 21 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 21 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (PDF, 162.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 114.2 KiB)
 • Zawaidomienie o wyborze oferty (PDF, 402.9 KiB)
27 2016-10-25 2016-11-03 11:00:00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 429 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór PDF (PDF, 280.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór WORD (DOC, 946 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 356.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Minimalne wymaganie techniczne pojazdu – wzór PDF (PDF, 383.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Minimalne wymaganie techniczne pojazdu – wzór WORD (DOC, 1 MiB)
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – wzór PDF (PDF, 252.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – wzór WORD (DOC, 933 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór PDF (PDF, 226.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór WORD (DOC, 929 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 495.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 236.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (DOC, 947 KiB)
 • Informacja art. 86 ust. 5 Pzp (PDF, 193.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 223.7 KiB)
28 2016-10-12 2016-10-21 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 967 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 545.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy (PDF, 552.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 szkoła Łyna (PDF, 309.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 szkoła Napiwoda (PDF, 343 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 343 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 304.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 294.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 297.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 296.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 300 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 312.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 293.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 275.4 KiB)
 • Załącznik nr 14 (PDF, 266.9 KiB)
 • Pełnomocnictwo (PDF, 173.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ – wzór oferty i inne formularze (DOCX, 26.7 KiB)
 • Formularz pomocniczy do wyceny (XLSX, 17.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA nr 1 treści SIWZ (PDF, 305.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy (SP Napiwoda) (PDF, 343.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 113.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 189.2 KiB)
29 2016-08-16 2016-09-06 11:32:00 OGŁOSZENIE o prowadzonym przez PUGK Nidzica przedmiocie zamówienia na ,,Modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej''. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE (DOC, 118.5 KiB)
30 2016-07-26 2016-08-10 11:00:00 Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 601.3 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_Wzór_oferty (PDF, 322.8 KiB)
 • zal_2_ do_SIWZ_oświadczenie_spełnienie_warunków (PDF, 234.5 KiB)
 • Zal_3_ do_SIWZ_oświadczenie_ brak_podstaw_do_wykluczenia (PDF, 264.3 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Formularz_wykazu_wykonanych_robót (PDF, 334.6 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ _Formularz_wykazu_osób (PDF, 245 KiB)
 • Zal_6_do_SIWZ_Formularz_oświadczenia_uprawnienia (PDF, 223.1 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Lista_podmiotow_grupa_kapitalowa (PDF, 290.2 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_inf_o_nienależeniu_do_grupy_kapitalowej (PDF, 229.6 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Projekt_umowy (PDF, 376.3 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Projekt_budowlany (PDF, 15.6 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Specyfikacja_techniczna (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Przedmiar_robót (PDF, 48.2 KiB)
 • Zał_13_do_SIWZ_Kosztorys_ofertowy (PDF, 38.4 KiB)
 • Ogłoszenie (DOC, 959.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 485.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu