ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby stanowisk pracowniczych związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina””, znak sprawy TI.271.5.2023
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00192489/01 z dnia 26.04.2023r. (PDF, 167.8 KiB)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00209290/01 z dnia 10.05.2023r. (PDF, 38.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i montaż lamp solarnych”, znak sprawy TI.271.4.2023
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00172147/01 z dnia 12.04.2023r. (PDF, 161.1 KiB)