ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu „mini-Pakt – gminne pracownie komputerowe”, znak sprawy TI.271.7.2023.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00497128 z dnia 16.11.2023 r. (PDF, 136.2 KiB)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00509531 z dnia 23.11.2023 r. (PDF, 38.1 KiB)