ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-29 2018-09-13 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem” w toku
 • SIWZ (PDF, 841.8 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 121.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 99.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 98 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Projekt umowy (PDF, 1 MiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwaranycjna (PDF, 827.1 KiB)
 • Zal 9 do SIWZ Projekt budowlany (ZIP, 12.7 MiB)
 • Zal 10 do SIWZ Projekt wykonawczy (ZIP, 432.6 KiB)
 • Zal 11 do SIWZ STWiORB (ZIP, 499.3 KiB)
 • Zal 12 do SIWZ Inf.BIOZ (ZIP, 169.5 KiB)
 • Zal 13 do SIWZ Przedmiar robót (ZIP, 161.8 KiB)
 • Zal 14 do SWIZ Kosztorys ofertowy (ZIP, 157.8 KiB)
 • Zal 15 do SIWZ Kosztorys ofertowy - edyt (ZIP, 200.2 KiB)
 • Zal 16 Klauzula informacyjna RODO (DOCX, 25.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 516 KiB)
2 2017-07-05 2018-10-18 10:00:00 „Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. w toku
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia PPP (DOCX, 45.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (PDF, 492.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia, informacja o planowanym PPP (PDF, 439.4 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 604.2 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Załącznik do programu - plansze (ZIP, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 559.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 440.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 515.9 KiB)
 • 2018-09-20 SIWZ Nidzica PPP (PDF, 1.3 MiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 1 Formularz oferty (DOC, 138 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 2 Istotne Postanowienia Umowy o Partnerstwie Publiczno (DOCX, 124.3 KiB)
 • Zał nr 3 Aktualne PFU (ZIP, 77.8 MiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 4 Standardy Dostępności Obiektu (DOCX, 56.4 KiB)
 • 2017-09-20 Zał Nr 5 Wzór Raportu z Postępu Prac (DOCX, 20.7 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 6 Wzór wykazu podwykonawców (DOC, 34 KiB)
 • 2017-09-20 Zał Nr 7 Harmonogram Spłaty Etapu Robót (DOCX, 22.1 KiB)
 • 2017-09-20 Zał Nr 8 Harmonogram Spłaty Etapu Utrzymania (DOCX, 18.4 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 9 Wykaz Robót (DOCX, 18.3 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 10 Wykaz Osób (DOCX, 19 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 11 Klauzula RODO (DOCX, 25.7 KiB)
 • 2018-09-20 Zał Nr 12 Oświadczenie RODO (DOCX, 25.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu