ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-28 2018-04-13 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”. unieważniony
 • SIWZ (DOC, 248.5 KiB)
 • Zal n 22 do SIWZ przedmiar 9 - promenady (PDF, 505.8 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzor oferty (DOC, 141.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenia warunki udziału (DOC, 120 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie przesłanki wykluczenia (DOC, 123 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOC, 125 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOC, 122 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitalowa (DOC, 118 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa projekt (DOC, 246.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ wzor karty gwarancyjnej (DOC, 130.5 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt budowlany TOM 1-3 PROJ ZAG TERENU (ZIP, 19.2 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt budolwany TOM 2-3 WIATA Z MAŁĄ GASTR (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Projekt budowlany TOM 3-3 MIEJSCE PREZ TWÓRCZ ART (ZIP, 13.2 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ STWIOR (ZIP, 203.9 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ przedmiar 1 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 4 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ przedmiar 2 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 791.7 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ przedmiar 3 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 718.5 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ przedmiar 4 - altana z małą gastronomią (PDF, 3.7 MiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ przedmiar 5 - altana z małą gastronomią (PDF, 825.9 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ przedmiar 6 - altana z małą gastronomią (PDF, 716.7 KiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ przedmiar 7 - altana widokowa na wyspie (PDF, 932.2 KiB)
 • Zal nr 21 do SIWZ przedmiar 8 - chodniki i place (PDF, 2.3 MiB)
 • Zal nr 23 do SIWZ przedmiar 10 - przyłącza (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal nr 24 do SIWZ przedmiar 11 - parking (PDF, 655 KiB)
 • Zal nr 25 do SIWZ przedmiar 12 - oświetlenie (PDF, 681.2 KiB)
 • Zal nr 26 do SIWZ formularz cenowy (DOC, 129.5 KiB)
 • Zal nr 27 do SIWZ Zakres robót promenady (PDF, 476.9 KiB)
 • Zal nr 28 do SIWZ Projekt- kładki i promenady (PDF, 6.9 MiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (DOC, 115 KiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (PDF, 9.6 MiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (PDF, 7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 119.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)
2 2018-02-22 2018-03-09 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – Etap I” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane unieważniony
 • SIWZ (PDF, 805.9 KiB)
 • Ogłoszenie (DOC, 154 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 35.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja (zrid) (PDF, 293.7 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt Budowlany (PDF, 16.3 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt wykonawczy (PDF, 22.6 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ SST - drogowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ SST - oświetlenie (PDF, 278.8 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Projekt organ. ruchu (PDF, 3.8 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Przedmiar - I etap (PDF, 259.8 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (PDF, 221.4 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (DOCX, 31 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Plan orientacyjny (PDF, 481.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia (DOC, 96 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważniu (DOC, 38.5 KiB)
3 2017-07-24 2017-08-10 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Nowotki” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Marchlewskiego” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 503.1 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 965 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 21.2 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 17.9 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 75.5 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 902 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ - Wzor umowy (PDF, 390.4 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ - Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Projekt wykonawczy CHODNIKI NIDZICA INFORMACJA BiOZ (PDF, 54.2 KiB)
 • Chodniki_Nidzica_Opis (PDF, 147.9 KiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_1_NOWOTKI (PDF, 1.2 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_2_NARUTOWICZA (PDF, 1.6 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_3_MARCHLEWSKIEGO (PDF, 1.5 MiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_3_1 (PDF, 135.7 KiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_4_1 (PDF, 165.8 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ SST_CHODNIKI_NIDZICA (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal 11 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 134 KiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 546 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97 KiB)
4 2017-06-19 2017-07-04 00:00:00 „Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Nowotki” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Marchlewskiego” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 504.2 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 965 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 21.2 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 18.1 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 75.5 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 902 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ - Wzor umowy (PDF, 390.2 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ - Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal_nr_9_do_SIWZ_Projekt wykonawczy (ZIP, 4.6 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ SST_CHODNIKI_NIDZICA (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna_-_ul._Nowotki_zad._1.pdf (PDF, 286.2 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 286.2 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 286.5 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 134 KiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 211.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 406 KiB)
5 2017-06-13 2017-07-03 11:00:00 Gmina Nidzica: „Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” unieważniony
 • Załączniki nr 1 do Ogłoszenia PPP (DOCX, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (DOCX, 69.2 KiB)
 • Zal nr 3 do ogł. Informacja o planowanym PPP (DOCX, 17.5 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 612.3 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Plansza 1, zał. do programu funkcjonalno-uzytkowego - część graficzna (JPG, 20.2 MiB)
 • Plansza 2 (JPG, 8.7 MiB)
 • Plansza 3 (JPG, 6.7 MiB)
 • Plansza 4 (JPG, 7 MiB)
 • Plansza 5 (JPG, 11 MiB)
 • Plansza 6 (JPG, 18.1 MiB)
 • Plansza 7 (JPG, 24 MiB)
 • Plansza 8 (JPG, 19.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 102.5 KiB)
6 2017-04-24 2017-05-09 11:00:00 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. unieważniony
 • SWIZ (PDF, 457.2 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 122 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_harmonogram (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 307.7 KiB)
7 2017-04-04 2017-04-20 11:00:00 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. unieważniony
 • SIWZ (PDF, 459.9 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 121.5 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 131.3 KiB)
8 2015-12-31 2016-01-15 11:00:00 „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 675.5 KiB)
 • Załącznik 1 do SIWZ (PDF, 285.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF, 245.7 KiB)
 • Zalącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 246.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • Zalącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 249.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 242.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 231.8 KiB)
 • Zalącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 383.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 519.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 543.5 KiB)
 • Załącznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 559.1 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/7 do SIWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/8 do SIWZ (PDF, 213.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/9 do SIWZ (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/10 do SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • Załącznik nr 10/11 do SIWZ (PDF, 482.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/12 do SIWZ (PDF, 27.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 103.2 KiB)
 • Zalącznik nr 11/2 do SIWZ (PDF, 89.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/3 do SIWZ (PDF, 98.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/4 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Zalącznik nr 11/5 do SIWZ (PDF, 109.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/6 do SIWZ (PDF, 95.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/7 do SIWZ (PDF, 89.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/8 do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • Zalącznik nr 11/9 do SIWZ (PDF, 99 KiB)
 • Zalącznik nr 11/10 do SIWZ (PDF, 137.8 KiB)
 • Zalącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zalącznik nr 13 do SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Zalącznik nr 14 do SIWZ (PDF, 273.1 KiB)
 • Zalącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zalącznik nr 16/1 do SIWZ (PDF, 242.6 KiB)
 • Zalącznik nr 16/2 do SIWZ (PDF, 188.8 KiB)
 • Zalącznik nr 16/3 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Zalącznik nr 16/4 do SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • Zalącznik nr 16/5 do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • Zalącznik nr 16/6 do SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • Zalącznik nr 16/7 do SIWZ (PDF, 278 KiB)
 • Zalącznik nr 16/8 do SIWZ (PDF, 271.5 KiB)
 • Zalącznik nr 16/9 do SIWZ (PDF, 251.4 KiB)
 • Zalącznik nr 16/10 do SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • Zalącznik nr 16/11 do SIWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Zalącznik nr 17 do SIWZ (PDF, 267 KiB)
 • Zalącznik nr 18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Zalącznik nr 19/1 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Zalącznik nr 19/2 do SIWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Zalącznik nr 19/3 do SIWZ (PDF, 882.7 KiB)
 • Zalącznik nr 19/4 do SIWZ (PDF, 421.5 KiB)
 • Zalącznik nr 19/5 do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Zalącznik nr 19/6 do SIWZ (PDF, 435.9 KiB)
 • Zalącznik nr 19/7 do SIWZ (PDF, 364.1 KiB)
 • Zalącznik nr 19/8 do SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • Zalącznik nr 20/1 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zalącznik nr 20/2 do SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • Zalącznik nr 20/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Zalącznik nr 21/1 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zalącznik nr 21/2 do SIWZ (PDF, 155.2 KiB)
 • Zalącznik nr 21/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Zalącznik nr 21/4 do SIWZ (PDF, 322.1 KiB)
 • Zalącznik nr 21/5 do SIWZ (PDF, 364 KiB)
 • Zalącznik nr 21/6 do SIWZ (PDF, 345.2 KiB)
 • Zalącznik nr 21/7 do SIWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Zalącznik nr 21/8 do SIWZ (PDF, 150.4 KiB)
 • Zalącznik nr 21/9 do SIWZ (PDF, 141.5 KiB)
 • Zalącznik nr 21/10 do SIWZ (TIF, 1.1 MiB)
 • Zalącznik nr 21/11 do SIWZ (TIF, 1.2 MiB)
 • Zalącznik nr 21/12 do SIWZ (TIF, 760.8 KiB)
 • Zalącznik nr 21/13 do SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • Zalącznik nr 22 do SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • Zalącznik nr 23 do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 24 do SIWZ (PDF, 639.7 KiB)
 • Załącznik nr 25 do SIWZ (PDF, 929.9 KiB)
 • Zalącznik nr 26 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 27 do SIWZ (PDF, 99.8 KiB)
 • Zalącznik nr 28 do SIWZ (PDF, 175.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.7 KiB)
9 2015-11-05 2015-11-19 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 320.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 602.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 326.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 211.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 228.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 198.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 309.7 KiB)
 • Załącznik nr 6/1 do SIWZ (PDF, 279.4 KiB)
 • Załącznik nr 6/2 do SIWZ (PDF, 281 KiB)
 • Załącznik nr 6/3 do SIWZ (PDF, 310 KiB)
 • Załącznik nr 6/4 do SIWZ (PDF, 302.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6-5 do SIWZ (PDF, 303.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/6 do SIWZ (PDF, 299.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6/7 do SIWZ (PDF, 303.8 KiB)
 • Załącznik nr 6/8 do SIWZ (PDF, 299.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/9 do SIWZ (PDF, 302.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/10 do SIWZ (PDF, 348.5 KiB)
 • Załącznik nr 6/11 do SIWZ (PDF, 347.2 KiB)
 • Załącznik nr 6/12 do SIWZ (PDF, 311.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/13 do SIWZ (PDF, 542.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 98 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (XLSX, 16.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 176.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 151.2 KiB)
10 2014-05-26 2014-06-10 11:00:00 „Remont Ratusza – etap V” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 234 KiB)
 • SIWZ (DOC, 802 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (DOC, 138 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 353 KiB)
 • Załacznik nr 9/1 do SIWZ (PDF, 26.5 MiB)
 • Załacznik nr 9/2 do SIWZ (PDF, 8 MiB)
 • Załacznik nr 9/3 do SIWZ (PDF, 16.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/4 do SIWZ (PDF, 867.9 KiB)
 • Załacznik nr 9/5 do SIWZ (PDF, 38.8 MiB)
 • Załacznik nr 9/6 do SIWZ (PDF, 13.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/7 do SIWZ (PDF, 68.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/8 do SIWZ (PDF, 18.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/9 do SIWZ (PDF, 5.8 MiB)
 • Załacznik nr 10 do SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • Załacznik nr 11 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 552.3 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ (XLS, 165 KiB)
 • Załacznik nr 14 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu